Realkreditlån

I Danmark har boligejere mulighed for at finansiere deres bolig ved hjælp af et realkreditlån. Realkreditlånet er en særlig måde at finansiere en bolig på, og det adskiller sig fra et banklån, ved at realkreditlånene finansieres direkte ved salg af obligationer med sikkerhed i fast ejendom.

Eksempel:

Finansiering gennem realkredit foregår ved, at når der optages et lån med realkredit i en bolig, udstedes obligationer for et tilsvarende beløb. Låntager betaler herefter renter og afdrag til ejerne af obligationerne via realkreditinstituttet. Obligationerne handles frit på det åbne kapitalmarked, hvor det er muligt for alle og enhver at investere i dem. En af fordelene ved at finansiere sin bolig ved hjælp af et realkreditlån er, at man får en attraktiv rente, og at der er mulighed for at binde renten i op til 30 år. Der er flere udbydere af realkreditlån, og derfor kan der være penge at spare på omkostningerne til realkreditinstituttet (stiftelse og løbende bidrag), hvis man undersøger markedet inden man vælger hvilken udbyder af realkreditlån, man vil engagere sig med. Har man friværdi og dyre lån i sin bolig, kan det ofte betale sig at indfri lånene til fordel for et billigere realkreditlån. Desuden kan det også ofte være en attraktiv mulighed at omlægge til en anden type realkreditlån, hvis renten ændrer sig.

Realkreditlån – Hvor meget kan jeg låne til finansiering af bolig?

Når du køber bolig, skal du selv have minimum 5% af boligens værdi til udbetaling. Du kan låne op til 80% af boligens værdi gennem et realkreditlån, eller op til 75% hvis der er tale om et fritids- eller sommerhus. Resten skal optages som et banklån. Vi anbefaler altid, at du afsøger markedet, så du er sikker på at få det lån, der passer dig bedst. Hvad enten du skal ud og ansøge om lån til en ny ejerbolig eller om det er med henblik på at omlægge et realkreditlån, er det vigtigt, at du ikke lader dig begrænse af, hvad ét enkelt realkreditinstitut tilbyder.

Lånomlægning

Eks. fra september 2018; Hvis du havde et fastforrentet realkreditlån med en rente på eller over 3%, burde du overveje at omlægge lånet ved terminen i december 2018. Det ville dog betyde, at man skulle opsige lånet til indfrielse til kurs 100 senest den sidste dag i oktober 2018. Omlægning af et realkreditlån kan betyde, at man kan få en lavere rente og potentielt en lavere bidragssats, hvis vurderingen af boligen er højere end den tidligere vurdering ved lånoptagelsen. Man kan også vælge at omlægge til en tolagsbelåning, hvis man f.eks. ønsker at få afdragsfrihed på en del af sit realkreditlån.

Bidragssatser – Det skal du være opmærksom på

Bidragssatsen er det, man betaler for at have et lån hos et realkreditinstitut, mens renter og afdrag er det, man betaler til investor. Bidragssatsen fastsættes ved lånets optagelse og gælder gennem hele løbetiden. Prisen på bidrag sættes ud fra belåningsgraden, og det er netop i belåningsgraden, at den potentielle besparelse ligger gemt. Belåningsgraden falder i takt med at lånet afbetales, eller at boligen stiger i værdi, såfremt man kan få en ny vurdering. Bidragssatserne varierer alt afhængig af låntype og realkreditinstitut. Du kan få et overblik over de forskellige realkreditinstitutters bidragssatser her på siden. På baggrund af forskelle i bidragssatserne, kan det for mange godt betale sig at skifte realkreditinstitut, men det gælder om at gøre det på det rette tidspunkt. Omlægger du f.eks. dit eksisterende F5-lån på to mio. kr. til et nyt F5-lån et år efter optagelse eller refinansiering, viser beregninger fra Mybanker, at de samlede omkostninger løber op på mellem 22.000-24.000 kr. afhængig af realkreditinstituttet. Ventes der derimod til tidspunktet for refinansiering, er beløbet derimod på mellem 8.000-12.000 kr.

Styr på gebyrerne ved omlægning

Man skal være opmærksom på en række andre faktorer end bidragssatsen, for der er andre omkostninger forbundet med at omlægge et lån. Det er ikke gratis at skifte fra et realkreditinstitut til et andet. For at skiftet kan blive en realitet, er der en del gebyrer, der først skal betales: Kurtage: Realkreditinstituttet opkræver omkostninger til kurtage, når de handler obligationerne relateret til lånet. Du skal som kunde betale kurtageomkostningerne. Kursskæring: Kursskæring er det gebyr, du betaler til realkreditinstituttet, når obligationerne bag lånet sælges på markedet. Bemærk, at der ikke skal betales løbende kursskæring på lån med fast rente, da de ikke skal refinansieres. Der er dog kursskæring ved salg af de bagvedliggende obligationer – også på lån med fast rente. Sagsgebyr: Realkreditinstitutterne tager et sagsgebyr for at omlægge dit lån. Det er individuelt fra institut til institut, hvad du skal betale. Tinglysningsafgift: Når du lægger dit lån om, skal du betale tinglysningsafgift til staten. Afgiften består af et fast gebyr på 1.660 kroner per lån. Derudover varierer bidragssatserne alt afhængig af lånetype og realkreditinstitut. Du kan få et overblik over de forskellige realkreditinstitutters bidragssatser her. Da der er forskel på bidragssatserne realkreditinstitutterne imellem, kan det for mange godt betale sig at skifte realkreditinstitut, hvis dette gøres på det rette tidspunkt.

Mybanker artikler

Der er forskellige typer realkreditlån på markedet, så når du skal vælge, hvilket realkreditlån du skal optage, er der flere ting, du bør være opmærksom på. I vores artikelunivers, som du finder i bjælken i toppen af siden, kan du finde svar på alt inden for realkreditlån, renteudvikling og hvordan du skal forholde dig til de forskellige låntyper, for at få det bedste og billigste realkreditlån.