Få tilbud på dit realkreditlån
Betaler jeg for meget?
Jeg skal købe ny bolig
Mit realkreditlån skal omlægges

Sammenlign bidragssatser på realkreditlån

Med Mybankers bidragsbregner har du mulighed for selv at beregne hvor du kan få det billigste realkreditlån. Fokus for dit valg af realkreditinstitut bør være på omkostninger, og her er de løbende omkostninger (bidrag) de vigtigste.

Udfyld felterne nedenfor og klik på ’beregn’, så får du en oversigt over hvad de løbende omkostninger vil være hos de forskellige realkreditinstitutter. Du kan også begynde med et af de fem eksempler i orange bokse, som vi har lavet på forhånd. Du skal blot klikke på en af de fem knapper så bliver felterne udfyldt automatisk og beregningen foretaget.

* Totalkredit giver rabat i form af KundeKroner. Rabatten udgør 0,15% årligt af restgælden, hvilket svarer til 1.500 kroner per million kroner restgæld. KundeKroner bliver automatisk trukket fra bidragsbetalingen hvert kvartal. Indtil videre er der truffet beslutning om at yde rabat frem til udgangen af 2019. Læs eventuelt mere på totalkredit.dk/kundekroner.

Sammenlign bidragssatser på realkreditlån

Når du optager et realkreditlån betaler du løbende et bidrag til realkreditinstituttet for at have dit lån. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og varierer realkreditinstitutterne imellem. Jo større en del af din boligs værdi dine realkreditlån udgør, des højere vil bidragssatsen typisk være. Satsen afhænger endvidere af hvilken type lån du har og hvorvidt det er med eller uden afdrag.

Bidragssatsen er ikke den eneste omkostning du skal være opmærksom på

Kreditforeningerne har forskellige opbygninger af deres omkostninger, og hvor bidragssatsen før var den mest relevante benytter flere nu også f.eks. kursskæring i høj grad. Det betyder at sammenligninger ikke længere udelukkende kan laves på baggrund af bidragssatser, men også bør tage andre omkostninger i betragtning.
Kursskæring er et fradrag eller tillæg til obligationskursen, som beregnes, når der handles obligationer i markedet.
Denne omkostning har størst betydning for flex-lån da de rentetilpasses hyppigere end fastforrentede lån. Således vil kursskæring have størst betydning for F1-lån og mindst for fastforrentede lån.

Hertil findes andre gebyrer som f.eks. tillæg for afdragsfrihed, højere rente for tolagsbelåning mm.

Prisoversigt

Bidragssatsen afhænger af hvor stor en del af din bolig, der er belånt. I tabellerne nedenfor ser du realkreditinstitutternes aktuelle priser ved en belåningsprocent på 80. De efterfølgende skemaer viser priserne for hvert insitut indenfor hvert belåningsinterval. Bidragssatsen lægges oveni den rente du betaler for dit lån.
 

  Fastforrentet lån Flexlån
Belåning 0-80 % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
Jyske Bank 0,6125% 0,9750% 0,7500% / 0,9250% / 0,8000%* 1,1125% / 1,2875% / 1,1625%*
Nykredit/Totalkredit 0,7375% 1,0625% 0,9000% / 1,0750% / 0,8750%** 1,2250% / 1,4000% / 1,2000%**
Nordea Kredit 0,6750% 1,0000% 1,1500% / 1,0500% / 0,8500*** 1,4750% / 1,3750% / 1,1750***
Realkredit Danmark 0,6812% 1,0064% 1,1064% / 1,0564% / 0,8564%**** 1,4316% / 1,3816% / 1,1816%****

* F1 / F2-F4 / F5-F6
** F-kort / F3-F4 / RenteMax F5-F10
*** F1 / F3 / F5 & F-kort
**** F1-F2 / F3-F4 / F5-F10

Jyske Bank

  Fastforrentet lån Flexlån F1
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3250% 0,4750% 0,3750% 0,5250%
40-60 % 0,8000% 0,9500% 0,9500% 1,1000%
Over 60 % 1,0000% 2,0000% 1,3000% 2,3000%
  Flexlån F2-F4 Flexlån F5-F6
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,5750% 0,7250% 0,4750% 0,6250%
40-60 % 1,1500% 1,3000% 1,0000% 1,1500%
Over 60 % 1,4000% 2,4000% 1,2500% 2,2500%

Nykredit/Totalkredit

  Fastforrentet lån Flexlån: F3-F4
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,4500% 0,5500% 0,7000% 0,8000%
40-60 % 0,8500% 1,1500% 1,2500% 1,5500%
60-80 % 1,2000% 2,0000% 1,6500% 2,4500%
  Flexlån: F5-F10 Flexlån: F-Kort
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,5000% 0,6000% 0,5000% 0,6000%
40-60 % 1,0500% 1,3500% 1,0500% 1,3500%
60-80 % 1,4500% 2,2500,% 1,5500% 2,3500%

Nordea Kredit

  Fastforrentet lån Flexlån: F1
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3750% 0,5250% 0,7500% 0,9000%
40-60 % 0,8250% 1,1250% 1,3500% 1,6500%
60-80 % 1,1250% 1,8250% 1,7500% 2,4500%
  Flexlån: F3 Flexlån: F5 & F-Kort
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,7000% 0,8500% 0,5000% 0,6500%
40-60 % 1,2250% 1,5250% 1,0250% 1,3250%
60-80 % 1,5750% 2,2750% 1,3750% 2,0750%

Realkredit Danmark

  Fastforrentet lån Flexlån: F1-F2
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag* Med afdrag Uden afdrag*
0-40 % 0,2748% 0,2748% 0,7000% 0,7000%
40-60 % 0,8248% 0,8248% 1,2500% 1,2500%
60-80 % 1,3500% 1,3500% 1,7752% 1,7752%
  Flexlån: F3-F4 Flexlån: F5-F10
Belåning i % M. afdrag U. afdrag* M. afdrag U. afdrag*
0-40 % 0,6500% 0,6500% 0,4500% 0,4500%
40-60 % 1,2000% 1,2000% 1,0000% 1,0000%
60-80 % 1,7252% 1,7252,% 1,5252% 1,5252%

*Realkredit Danmark har et tillæg for afdragsfrihed på 0,1000 for belåning under eller lig 60% og 0,3252 for belåning over 60%. Realkredit Danmarks bidragssatser forudsætter månedlig betaling. Ved betaling hvert kvartal, tilføjes 0,0500 % til bidragssatserne