Få tilbud på dit realkreditlån
Betaler jeg for meget?
Jeg skal købe ny bolig
Mit realkreditlån skal omlægges

Sammenlign bidragssatser på realkreditlån

Når du optager et realkreditlån betaler du løbende et bidrag til realkreditinstituttet for at have dit lån. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og varierer realkreditinstitutterne imellem. Jo større en del af din boligs værdi dine realkreditlån udgør, des højere vil bidragssatsen typisk være. Satsen afhænger endvidere af hvilken type lån du har og hvorvidt det er med eller uden afdrag.

Bidragssatsen er ikke den eneste omkostning du skal være opmærksom på

Kreditforeningerne har forskellige opbygninger af deres omkostninger, og hvor bidragssatsen før var den mest relevante benytter flere nu også f.eks. kursskæring i høj grad. Det betyder at sammenligninger ikke længere udelukkende kan laves på baggrund af bidragssatser, men også bør tage andre omkostninger i betragtning.
Kursskæring er et fradrag eller tillæg til obligationskursen, som beregnes, når der handles obligationer i markedet.
Denne omkostning har størst betydning for flex-lån da de rentetilpasses hyppigere end fastforrentede lån. Således vil kursskæring have størst betydning for F1-lån og mindst for fastforrentede lån.

Hertil findes andre gebyrer som f.eks. tillæg for afdragsfrihed, højere rente for tolagsbelåning mm.

Prisoversigt

Bidragssatsen afhænger af hvor stor en del af din bolig, der er belånt. I tabellerne nedenfor ser du realkreditinstitutternes aktuelle priser ved en belåningsprocent på 80. De efterfølgende skemaer viser priserne for hvert insitut indenfor hvert belåningsinterval. Bidragssatsen lægges oveni den rente du betaler for dit lån.
 

  Fastforrentet lån Flexlån
Belåning 0-80 % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
BRF Kredit 0,6125% 0,8875% 0,8500% 1,0750%
Nykredit/Totalkredit 0,7375% 1,0625% 0,9000% / 1,0750% / 0,8750%* 1,2250% / 1,4000% / 1,2000%*
Nordea Kredit 0,6750% 1,0000% 1,1500% / 1,0500% / 0,8500** 1,4750% / 1,3750% / 1,1750**
Realkredit Danmark 0,6812% 1,0064% 1,1064% / 1,0564% / 0,8564%*** 1,4316% / 1,3816% / 1,1816%***

* F-kort / F3-F4 / RenteMax F5-F10
** F1 / F3 / F5 & F-kort
*** F1-F2 / F3-F4 / F5-F10

BRFKredit

  Fastforrentet lån Flexlån
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3250% 0,4000% 0,4250% 0,5000%
40-60 % 0,8000% 1,0000% 1,0500% 1,2000%
60-80 % 1,0000% 1,7500% 1,5000% 2,1000%
  Rentetilpasningslån - Kort rente
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3750% 0,4750%
40-60 % 0,9500% 1,1500%
60-80 % 1,3000% 2,0000%

Nykredit/Totalkredit

Få et tilbud på et nyt lån eller på at flytte dit lån til Totalkredit via Alm. Brand Bank
Få et tilbud på et nyt lån eller på at flytte dit lån til Totalkredit via Arbejdernes Landsbank
  Fastforrentet lån Flexlån: F3-F4
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,4500% 0,5500% 0,7000% 0,8000%
40-60 % 0,8500% 1,1500% 1,2500% 1,5500%
60-80 % 1,2000% 2,0000% 1,6500% 2,4500%
  Flexlån: F5-F10 Flexlån: F-Kort
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,5000% 0,6000% 0,5000% 0,6000%
40-60 % 1,0500% 1,3500% 1,0500% 1,3500%
60-80 % 1,4500% 2,2500,% 1,5500% 2,3500%

Nordea Kredit

  Fastforrentet lån Flexlån: F1
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3750% 0,5250% 0,7500% 0,9000%
40-60 % 0,8250% 1,1250% 1,3500% 1,6500%
60-80 % 1,1250% 1,8250% 1,7500% 2,4500%
  Flexlån: F3 Flexlån: F5 & F-Kort
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,7000% 0,8500% 0,5000% 0,6500%
40-60 % 1,2250% 1,5250% 1,0250% 1,3250%
60-80 % 1,5750% 2,2750% 1,3750% 2,0750%

Realkredit Danmark

  Fastforrentet lån Flexlån: F1-F2
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag* Med afdrag Uden afdrag*
0-40 % 0,2748% 0,2748% 0,7000% 0,7000%
40-60 % 0,8248% 0,8248% 1,2500% 1,2500%
60-80 % 1,3500% 1,3500% 1,7752% 1,7752%
  Flexlån: F3-F4 Flexlån: F5-F10
Belåning i % M. afdrag U. afdrag* M. afdrag U. afdrag*
0-40 % 0,6500% 0,6500% 0,4500% 0,4500%
40-60 % 1,2000% 1,2000% 1,0000% 1,0000%
60-80 % 1,7252% 1,7252,% 1,5252% 1,5252%

*Realkredit Danmark har et tillæg for afdragsfrihed på 0,1000 for belåning under eller lig 60% og 0,3252 for belåning over 60%. Realkredit Danmarks bidragssatser forudsætter månedlig betaling. Ved betaling hvert kvartal, tilføjes 0,0500 % til bidragssatserne