Bidragssats

Sammenlign bidragssatser på realkreditlån

Når du optager et realkreditlån betaler du løbende et bidrag til realkreditinstituttet for at have dit lån. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og varierer realkreditinstitutterne imellem. Jo større en del af din boligværdi dine realkreditlån udgør, des højere vil bidragssatsen typisk være. Satsen afhænger endvidere af hvilken type lån du har og hvorvidt det er med eller uden afdrag.

Bidragssatsen er ikke den eneste omkostning, du skal være opmærksom på

Kreditforeningerne har forskellige opbygninger af deres omkostninger, og hvor bidragssatsen før var den mest relevante, benytter flere nu også f.eks. kursskæring i høj grad. Det betyder at sammenligninger ikke længere udelukkende kan laves på baggrund af bidragssatser men også bør tage andre omkostninger i betragtning.
Kursskæring er et fradrag eller tillæg til obligationskursen, som beregnes, når der handles obligationer i markedet.

Denne omkostning har størst betydning for flex-lån da de rentetilpasses hyppigere end fastforrentede lån. Således vil kursskæring have størst betydning for F1-lån og mindst for fastforrentede lån. Hertil findes andre gebyrer som f.eks. tillæg for afdragsfrihed, højere rente for tolagsbelåning mm.

Prisoversigt

Bidragssatsen afhænger af hvor stor en del af din bolig, der er belånt. I tabellerne nedenfor ser du realkreditinstitutternes aktuelle priser ved en belåning på 80%. De efterfølgende skemaer viser priserne for hvert realkreditinstitut inddelt efter belåningsinterval. Bidragssatsen lægges oveni den rente, du betaler for dit lån.

Eksempel:

Hvis der optages et F5 uden afdrag lån med op til 80% belåningsgrad hos Realkredit Danmark ser regnestykket således ud:

1. Belåning 0-40% = 0,3748 %

2. Belåning 40-60% = 0,9248 %

3. Belåning 60-80% = 1,6752 %

Samlet bidragssats: (1+2+3)

Ovenfor ganges der med hhv. 0,4 samt 0,2 og 0,2, idet de henføres til henholdsvis belåningsgraden 40 % samt 20 % og 20 %.

Satser opdateret d. 20. august 2019.

Fastforrentet lån Flexlån
Belåning 0-80 % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
Jyske Realkredit 0,6125% 0,9750% 0,7500% / 0,9250% / 0,8000%* 1,1125% / 1,2875% / 1,1625%*
Nykredit/Totalkredit 0,7350% 1,0625% 1,175% / 1,075% / 0,875%** 1,50% / 1,40% / 1,125%**
Nykredit/Totalkredit m. kundekroner 0,5875% 0,9125% 1,025% / 0,925% / 0,725%** 1,35% / 1,25% / 0,975%**
Nordea Kredit 0,6750% 1,0000% 1,1500% / 1,0500% / 0,8500*** 1,4750% / 1,3750% / 1,1750***
Realkredit Danmark 0,7311% 0,8874% 1,1563% / 1,1063% / 0,9063%**** 1,3126% / 1,2626% / 1,0626%****

* F1 / F2-F4 / F5-F6
** F1-F2 / F3-F4 / RenteMax F5-F10
*** F1 / F3 / F5 & F-kort
**** F1-F2 / F3-F4 / F5-F10            (Det skal bemærkes, at der er tilføjet 0,05%-point,  idet ydelsen betales hvert kvartal)

Jyske Realkredit

Fastforrentet lån Flexlån F1
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3250% 0,4750% 0,3750% 0,5250%
40-60 % 0,8000% 0,9500% 0,9500% 1,1000%
Over 60 % 1,0000% 2,0000% 1,3000% 2,3000%
Flexlån F2-F4 Flexlån F5-F6
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,5750% 0,7250% 0,4750% 0,6250%
40-60 % 1,1500% 1,3000% 1,0000% 1,1500%
Over 60 % 1,4000% 2,4000% 1,2500% 2,2500%

Nykredit/Totalkredit*****

Fastforrentet lån Flexlån: F3-F4
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,4500% 0,5500% 0,7000% 0,8000%
40-60 % 0,8500% 1,1500% 1,2500% 1,5500%
60-80 % 1,2000% 2,0000% 1,6500% 2,4500%
Flexlån: F5-F10 Flexlån: F1-F2
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,5000% 0,6500% 0,7500% 0,8500%
40-60 % 1,0500% 1,4000% 1,3000% 1,6000%
60-80 % 1,4500% 1,8000,% 1,9000% 2,7000%

Nordea Kredit

Fastforrentet lån Flexlån: F1
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag Med afdrag Uden afdrag
0-40 % 0,3750% 0,5250% 0,7500% 0,9000%
40-60 % 0,8250% 1,1250% 1,3500% 1,6500%
60-80 % 1,1250% 1,8250% 1,7500% 2,4500%
Flexlån: F3 Flexlån: F5 & F-Kort
Belåning i % M. afdrag U. afdrag M. afdrag U. afdrag
0-40 % 0,7000% 0,8500% 0,5000% 0,6500%
40-60 % 1,2250% 1,5250% 1,0250% 1,3250%
60-80 % 1,5750% 2,2750% 1,3750% 2,0750%

Realkredit Danmark

Fastforrentet lån Flexlån: F1-F2
Belåning i % Med afdrag Uden afdrag****** Med afdrag Uden afdrag******
0-40 % 0,2748% 0,3748% 0,7000% 0,8000%
40-60 % 0,8248% 0,9248% 1,2500% 1,3500%
60-80 % 1,3500% 1,6752% 1,7752% 2,1004%
Flexlån: F3-F4 Flexlån: F5-F10
Belåning i % M. afdrag U. afdrag****** M. afdrag U. afdrag******
0-40 % 0,6500% 0,7500% 0,4500% 0,5500%
40-60 % 1,2000% 1,3000% 1,0000% 1,1000%
60-80 % 1,7252% 2,0504,% 1,5252% 1,8504%

***** Uden kundekroner
******Realkredit Danmark har et tillæg for afdragsfrihed på 0,1000 for belåning under eller lig 60% og 0,3252 for belåning over 60%. Realkredit Danmarks bidragssatser forudsætter månedlig betaling. Ved betaling hvert kvartal, tilføjes 0,0500 % til bidragssatserne