Selv om renten på et fastforrentet 30-årigt obligationslån er historisk lav, er fordelene ved et lån med variabel rente på ingen måde forsvundet.

Fast eller variabel rente

Der er så stor en besparelse ved et lån med variabel rente frem for fast rente, at det for mange boligejere fortsat vil være den fortrukne løsning. Især for de konsoliderede boligejere med luft i budgettet, som kan tåle udsving i låneydelsen.

Renteforskellen mellem et fast 30-årigt lån, og et 5-årigt variabelt lån er nemlig også på et højt niveau, væsentligt højere end de fleste forestiller sig. For et realkreditlån på to millioner kroner i Totalkredit med 30 års løbetid og uden afdrag betyder det, at F5-lånet er 27.948 kroner billigere før skat årligt, og 20.784 kroner billigere efter skat.

Hvis man alligevel lader sig overbevise om, at det er på tide at skifte fra 5 års fast rente (F5) til 30-årig fast rente, skal man være opmærksom på, at det også vil betyde en forøgelse af restgælden fordi lånet optages med et kurstab. Derudover skal man være opmærksom på at den rente der står på obligationen ikke nødvendigvis er den rente man betaler. Den effektive rente, det man reelt betaler, er afhængig af kursen obligationerne handles til. Hvis den er under 100, er renten noget højere.

Mybanker vil gerne give låntagerne overblik over realkreditmarkedet. Meget ændrer sig hele ift. lånemuligheder, også mere end de fleste er klar over. Derfor guider Mybanker dig i en serie artikler gennem de valg du skal træffe i realkreditjunglen, udpeger fælder og finder mulighederne for dig som boligejer.

Temaet i denne artikel er “Fast eller variabel rente“. Nedenfor ses, hvad vi ellers gennemgår:

Fast eller variabel rente

Efter at have valgt mellem afdrag, afdragsfrihed eller en kombination af de to, er næste valg for boligejeren om det skal være fast eller variabel rente. Nedenfor ser vi nærmere på tallene.

Realkreditlån med 30 års fast rente med afdrag har den 23. juni 2021 1,5 procent i rente. Bidraget for 80 procent belåning er i Jyske kredit cirka 0,6125 procent, hvilket i alt er cirka 2,1125 procent i rente og bidrag.

Et F5-lån (fast rente de første fem år) med afdrag koster den 23. juni 2021 0,01 procent i rente. Bidrag og kursskæring for 80 procent belåning er i Jyske kredit cirka 0,800 procent med kundekroner – altså i alt cirka 0,801 procent i rente, bidrag og kursskæring. Det er cirka 1,31 procentpoint mindre end realkreditlånet med 30 års fast rente med afdrag – læg dertil det kurstab der er på optagelsen af et fastforrentet lån.

Hvor meget kan du købe bolig for?

Du kan købe bolig for

3.225.000 kr.

Få tilbud på boligfinansiering

 

Med så stor forskel er der reelt kun tre grunde til, at du skal vælge fast rente. Her kommer de tre grunde, og en uddybende tekst:

 

1. Du tror renten stiger snart, og at du med et lån med fast rente derfor snart kan omlægge og reducere gælden.

Hvis lånet med fast rente er optaget på en kurs tæt på 100 (1,5 procent obligationer med afdrag ligger den 23. juni 2021 cirka i kurs 97,24), vil restgælden ved et rentefald kun stige ubetydeligt.

Hvis renten stiger, vil du kunne omlægge lånet med en gevinst, men den afhænger af løbetid, eventuel afdragsfrihed og af hvor lang tid der går, inden renten stiger.

For at få gevinst på et fastforrentet lån, må renten derfor stige inden for en overskuelig fremtid.

 

2. Du sover ikke godt om natten hvis du ikke har fast rente.

Det er kun dig selv, der kan bedømme, om du kan leve med risikoen ved at have et variabelt forrentet lån. Det kan jo være at renten stiger i morgen, selv om hverken du eller andre har troet på det. Hvis du har det dårligt med den risiko, er meromkostningen ved et fastforrentet lån måske givet godt ud. En god nattesøvn er mange penge værd.

 

3. Du har kun lige akkurat råd til at betale renten på et fastforrentet lån og kan ikke håndtere en stigning i renten til for eksempel 3 procent.

Hvis du optager et F5 lån, må du have råd til at betale en højere ydelse hvis renten stiger. Du kan for eksempel. beslutte, at du omlægger til et fastforrentet lån, hvis den faste rente stiger til 3 procent.

Hvis en stigning i renten til 3 procent betyder lidt mindre rødvin og lidt færre storbyweekender er risikoen til at bære. Hvis en stigning i renten til 3 procent derimod betyder at der ikke er råd til julegaver eller at du må sælge huset, så er risikoen for stor, og du bør tage den faste rente hvor du ved, at du får råd til også at leve. For at tage risiko må man også kunne tage et eventuelt tab.

Det er op til den enkelte at vurdere, hvor lille forskellen mellem den faste og den variable rente skal være. Vurderingen bør være baseret på ens økonomiske situation, personlige risikovilje, forventning til renteudviklingen og den absolutte forskel i renten.

Søg gerne uafhængig, personlig rådgivning, inden du beslutter dig.