Hvad er kursskæring, kurstillæg, kursfradrag?

Kursskæring er de omkostninger, der går til realkreditinstituttet ved optagelse og refinansiering af et realkreditlån. Når du optager eller refinansierer et lån, skal realkreditinstituttet sælge obligationer for at kunne finansiere lånet.

Den kurs som realkreditinstituttet handler til, tillægges eller fratrækkes en fast sats, der afhænger af den lånetype, du ønsker at optage. Denne sats er fastsat af banken.

Hvis vi sagde, at kursskæringen lå på 0,4 kurspoint, og banken sælger en obligation for at finansiere dit lån på kurs 97, så bliver den kurs du får: 96,6 kroner pr. obligation.

 

Er kurssikring et godt valg?

Ofte vil der gå lidt tid fra, du modtager et tilbud på realkreditlån fra banken, til du vil kunne se pengene på din konto. I dette tidsrum kan kursen falde eller stige, alt efter, hvordan renten bevæger sig. Det betyder, at du ikke vil kunne få den kurs, som står i dit tilbud. Du kan altså risikere, ikke at få lige så mange penge udbetalt, som først antaget.

Her kommer kurssikring ind i billedet. Som navnet afslører, så sikre du dig den kurs, du har fået tilbudt mod et mindre gebyr.

Hvis du er bekymret for at obligationskursen enten vil falde eller stige inden, du får udbetalt dit realkreditlån, så kan kurssikring være en god løsning.

 

Hvad betyder kurstab?

Kurstab udgør differencen mellem den gæld, du optager, og det beløb, du får i hånden efter salget af pantebrevet. Er hovedstolen på et lån f.eks. 1 million kroner, ogdu optager lånet til kurs 97, så får du 970.000 kroner i hånden. Differencen på de 30.000 kroner udgør kurstabet.