Hvad er kurtage?

Kurtage er et gebyr, som banken eller realkreditinstitutter indkræver for at gennemføre handler med værdipapirer – både i forbindelse med køb og salg af aktier og obligationer. Kurtage udgør ofte en procentdel af summen for handelen. Det er ofte en procentsat af handelens oprindelige beløb. Satsen for kurtage kan variere og derfor er det en god ide at sammenligne priser.

 

Kurtage på realkredit

I forbindelse med optagelsen af et nyt realkreditlån skal du betale et gebyr til banken eller realkreditinstituttet for at de administrere handlen af lånets bagvedliggende obligationer. Man beregner kurtage ved realkreditlån som en procentdel af det hele lånebeløb, som du ønsker at låne. Satsen for kurtage kan variere fra realkreditinstitut til institut og afhænger af realkreditlånets størrelse og type.

Hvis du ønsker at omlægge dit realkreditlån, f.eks. opkonvertering eller nedkonvertering skal du ofte også betale kurtage.

Husk at kurtage ikke er den eneste omkostning, der er forbundet med optagelse eller omlægning af realkreditlån. Du skal også tage prisen på stiftelsesgebyrene, bidragssatsen og tinglysningsomkostningerne med i dine overvejelser, når du sammenligner lån.

 

Kurtage ved handel med aktier

Når vi snakker om kurtage ved handel med aktier, er der tale om et gebyr, du betaler som investorer til mægler eller handelsplatform for at købe og sælge aktier.

Prisen på kurtage variere meget, da alle ikke udregner prisen på samme måde.

  • Nogle mæglere tager et fast gebyr, uanset størrelsen af handlen.
  • Nogle mæglere opkræver en procentdel af den samlede handelsværdi.
  • Nogle mægler opkræver en kombination af de to ovenstående. Et fast gebyr og et variabelt gebyr.

Husk at tjekke minimumsgebyret. Selvom mæglere opkræver en procentdel af handelens størrelse, kan der ofte være et minimumsgebyr.