Hvad er tinglysning?

I forbindelse med ejendomshandel af både andelsbolig og ejerbolig betaler du afgiften i forbindelse med oprettelse af pantebrev. Afgift består af en variabel tinglysningsafgift og en fast afgift. Afgiften går til godkendelse af pantebrevet og til at stemple det herefter.

 

Tinglysning – en afgift til Staten

Der betales tinglysningsafgift til det offentlige, hver gang et lån omlægges, eller der optages et nyt lån. Som sagt består tinglysningsafgiften af to dele.

  1. Den faste tinglysningsafgift er fastsat.
  2. Den variable tinglysning betaler du en procentvis (variabel) tinglysningsafgift af nye lån samt forhøjelser af de eksisterende lån. Denne tinglysningsafgift betales dog ikke ved omlægning af eksisterende lån, hvor lånet ikke forhøjes. Tidligere blev denne afgift omtalt som “stempelafgift”.

 

Tinglysningsservice

Før realkreditlånet kan udbetales, skal det tilhørende pantebrev være tinglyst. Normalt er det et job for enten pengeinstituttet eller realkreditinstituttet. Det er uden betydning, hvem af dem der gør det, da begge har et rådgivnings- og erstatningsansvar, hvis noget går galt. Derfor er det en god ide at undersøge, hvad det vil koste hos begge og sammenligne prisen. Husk at få oplyst alle gebyrer og provisioner.

Hvis du kun har realkreditlån i din bolig er gebyret en smule lavere end, hvis der er andre lån i boligen f.eks. pantebreve. Det skyldes, at f.eks. pantebrevet skal sendes til tinglysning med en note om det nye lån.

Der kan også forhandles om prisen for Tinglysningsservice, specielt hvis du har andre forretninger med pengeinstituttet. Har du f.eks. en stor kapital- eller ratepension eller to store lån, er pengeinstituttet normalt til at forhandle med.

Det er en god ide at betragte gebyret for Tinglysningsservice og lånesagsgebyret under et, så hvis det ene er højt, skal det andet være lavt.

 

Tinglysning af andelsbolig

Tinglysning af andelsbolig betyder, at hvis der er pant i din andelsbolig, bliver det registreret i det man kalder “Andelsboligbogen”, som svarer til tinglysningsbogen for ejerboliger. På den måde kan du sikre sig, at sælger ikke skylder mere i boligen end, den er værd.