Hvilke er de bedste banker i Danmark?

Rangeret ud fra hvor mange procent af eksisterende kunder, der vil anbefale banken (kan ses i parentes bag bankens navn), er de 10 bedste banker i Danmark i 2024:

 1. Lån & Spar Bank (86%)
 2. Vestjysk Bank (79%)
 3. Nykredit Bank (78%)
 4. Arbejdernes Landsbank (78%)
 5. Sparekassen Kronjylland (75%)
 6. Sparekassen Danmark (71%)
 7. PenSam Bank (69%)
 8. Sparekassen Sjælland-Fyn (66%)
 9. Ringkjøbing Landbobank (64%)
 10. Spar Nord Bank (55%)

 

Er der forskel på de bedste banker?

At definere den bedste bank er en svær øvelse, da bankerne er gode til hver deres ting, samtidig med at den enkelte bankkunde har individuelle behov. Nogle leder efter de laveste priser eller den bedste netbank, andre efter banken med det bedste image, banken med de bedste rådgivere eller noget helt femte.

For nogen kan det være svært at se forskel på bankerne, og de fleste bliver også overrasket over, hvor mange forskellige banker, der findes i Danmark. Men der kan være stor forskel imellem bankerne.

Nogle banker er meget digitale, mens der naturligt vil være stor forskel på, hvor du kan finde en lokal afdeling af banken. Der kan også være forskelle i priserne – fx på renterne på både ind- og udlån, ligesom der er stor forskel på sammensætningen af produkter (inklusive realkreditlån).

Endelig er bankrådgiveren nok den faktor, hvor de enkelte banker adskiller sig mest fra hinanden. Rådgivere kommer ofte med forskellige baggrunde, personligheder samt kompetencer, og kemien mellem kunden og den enkelte bankrådgiver kan variere.

 

Hvad er den bedste bank for dig?

Når det kommer til stykket, ser vi næsten altid, at det personlige forhold til banken er det afgørende, når vores brugere vælger bank.”

Jens Hjarsbech, Mybankers Cheføkonom

Der er mange banker i Danmark. Per maj 2024 kan du vælge imellem mere end 70 forskellige banker.

Hvordan ved du så, hvad den bedste bank er for dig? Svaret er, at der ikke findes noget entydigt svar på, hvad den bedste bank er. Det afhænger af dine præferencer og behov.

Et godt råd er at overveje hvilke parametre, der er vigtigst for dig, når du skal beslutte dig for, hvad den bedste bank er for dig. Det kunne f.eks. være:

 • En filial i lokalområdet
 • Bankens omdømme
 • Serviceniveauet og rådgivningen
 • Priserne
 • Kemien med rådgiveren
 • En god netbank
 • Bankens involvering i bæredygtige formål og lignende
 • Produktudvalget

I bankundersøgelsen har vi spurgt Mybanker-brugerne, hvad der er vigtigst for dem, og her er der nogle interessante tendenser. Priserne er det vigtigste, og også vigtigere end sidste år. En god netbank, kemi med rådgiveren og rådgiverens kompetencer bliver fortsat også prioriteret. Omvendt er en filial i nærområdet fx ikke særligt højt på ønskelisten.

”Det er ikke overraskende, at priserne betyder meget, for renteniveauet er generelt steget pga. inflationen de senest par år. Men når det kommer til stykket, ser vi næsten altid, at det personlige forhold til banken er det afgørende, når vores brugere vælger bank. Det falder rigtigt godt sammen med resultaterne af undersøgelsen, og det forventer vi også vil være tilfældet fremover.”

Jens Hjarsbech, Mybankers Cheføkonom

Hvad er vigtigst for dig ved valg af bank

 

Hvorfor anbefaler færre deres bank?

De fleste banker oplever tilbagegang i andelen af kunder, der ville anbefale dem til andre. 62% af de adspurgte ville anbefale deres bank til andre. Det er det laveste niveau, Mybanker har målt i undersøgelsen de sidste seks år. Til sammenligning var tallet 78% i 2022 og 67% sidste år.

Så mange vil anbefale deres bank i Danmark

Hos Mybanker er man opmærksom på specielt én ting:

”De høje renter er en meget stor andel af forklaringen. Vi så noget lignende i 2021, hvor negative renter blev indført og kunderne dermed ”mistede” penge på deres opsparing. Nu er renterne steget og det kan mærkes på deres lån, som jo typisk er større beløb end opsparinger. Vi har oplevet en kæmpe stigning i antallet af brugere på vores service, og rigtigt mange af dem kommer med en frustration over deres nuværende banks priser.”

Jens Hjarsbech, Mybankers Cheføkonom.

Dette skal dog også ses i lyset af, at bankkunderne sætter højere krav til deres banker, er mere selektive og bliver mere bevidste om deres muligheder. Selvom mange vil anbefale deres bank til andre, er der også en rigtig stor gruppe, der i høj grad overvejer at skifte bank.

”Vi ser indlysende nok en stigning ift. sidste år, da ca. 26% af de adspurgte, i høj grad overvejer at skifte bank. Sidste år hed tallet 24%.”

Jens Hjarsbech, Mybankers Cheføkonom.

Så mange overvejer i høj grad at skift bank i Danmark 

Dem, der på eget initiativ har skiftet bank inden for de seneste fem år, er i øvrigt markant mere tilfredse. 78% af dem vil anbefale deres bank til andre, mod kun 55% blandt dem, der ikke har skiftet bank for nylig.

 

Hvor vigtigt er prisen, når brugerne vælger ny bank?

Spørgsmålet om hvad der skaber tilfredshed, er især interessant. Vi har i mange år observeret en forskel i, hvad de adspurgte svarer, og hvad Mybankers brugere i virkeligheden gør. I undersøgelsen svarer 71%, at pris er blandt de vigtigste parametre ved et bankvalg og blandt de adspurgte, der er utilfredse med deres egen bank, svarer 65%, at de er utilfredse med nuværende priser.

Dog er prisens betydning ofte er mindre, når bankkunderne står over for valget af en ny bank. I Mybankers skift-bank service får brugerne flere tilbud fra forskellige banker og rådgivere. I tre ud af fire tilfælde er det ikke den billigste bank, de ender med at skifte til, hvis de skifter bank.

Kun hver fjerde skifter bank til den billigste bank

71% af Mybankers brugere nævner prisen som en af de vigtigste parametre, når der skal skiftes bank. Der er ingen tvivl om, at prisen har betydning, og de færreste vil nok skifte bank, hvis det betyder øgede omkostninger. Analyser af vores skift bank-service viser dog, at brugerne kun ca. i hver fjerde tilfælde skifter til den billigste bank, de får tilbud fra.
Det skyldes i høj grad, at bankerne differentierer sig på mange andre parametre end pris. Det gælder alt fra de digitale løsninger og bankens image, til den personlige rådgivning og engagement i lokalmiljøet.

Når det kommer til overvejelser om bankskifte, fortæller en stor andel, at de opfatter et bankskifte som besværligt.

25% af de adspurgte svarer, at de afholdes fra at skifte bank, fordi det er for kompliceret og uoverskueligt43% svarer, at det afholder dem fra at skifte bank, at de skal bruge tid og energi på det.

Ifølge Jesper Ring Jakobsen, der er Mybankers strategichef, er det i høj grad et udtryk for en misforståelse af mulighederne i dag:

”Det har aldrig været nemmere at skifte bank. Selve bankskiftet står bankerne i høj grad selv for. De opretter dine konti, overfører betalingsserviceaftaler og alt andet praktisk. I realiteten skal du som kunde have et enkelt møde eller to, og derfra burde det meste blive klaret af bankerne selv. Før det er der så indhentning af tilbud. Det er der, Mybanker kommer ind i billedet. Det er givetvis besværligt selv at skulle kontakte flere banker, men med vores skift-bank service afsøger vi markedet for brugeren med én enkelt ansøgning og står til rådighed under hele processen. Set i lyset af hvor mange der ønsker en bedre rådgiver, bedre vilkår eller en bedre produktsammensætning, er det lidt ærgerligt, at så mange tror, et bankskifte behøver at være specielt besværligt.”

Jesper Ring Jakobsen, Mybankers Strategichef.

Dette bekræftes også af vores undersøgelse. For blandt dem, der på eget initiativ har skiftet bank inden for de seneste fem år, svarer 75%, at det er nemt at skifte bank. Blandt dem, der ikke har skiftet bank, tror kun lige godt halvdelen, at det vil være nemt.

 

Så mange tror det er nemt eller besværligt at skifte bank

 

Er mænd eller kvinder mest utilfredse med deres bank?

Kvinderne forholder sig mere kritisk til deres bank. Helt overordnet anbefaler 62% af mændene deres bank, mens 61% af kvinderne gør det samme. Det er også værd at bemærke, at kvinderne for sjette år i træk i højere grad overvejer at skifte bank end mænd.

Denne indsigt skal ses i kombination med en øget interesse for privatøkonomi blandt kvinderne. I Mybanker har vi i mange år observeret en stigning i mængden af kvindelige brugere på platformen. Det er fortsat et lavere niveau end mændene, men pilen er opadgående.

 

Er du sikker på, du har den bedste bank?

Der kan være mange grunde til at skifte bank. Måske skal du købe bolig, måske tilbyder din bank ikke de produkter, du har behov for, eller måske hører du bare aldrig fra din rådgiver.

Uanset grundene er det altid en god ide at undersøge dine muligheder. Mybanker samarbejder med over 30 danske banker – herunder adskillige i top-10 i undersøgelsen – og mere end 500 rådgivere i hele landet.

Hvis du ikke ejer en bolig, og dermed hverken har boliglån, realkreditlån eller andelsboliglån, ikke går med tanken om et boligkøb eller ikke er i Private Banking segmentet, vil du opleve at have svært ved at skifte bank, da du som kunde vil blive ikke opfattet som attraktiv for banken.

Dog kan du stadig have andre muligheder. Har du allerede ét eller flere forbrugslån eller billån, kan det være en god ide at se, om du kan spare penge ved at samle din gæld med et samlelån. Skal du til at optage ny gæld til f.eks. et bryllup eller en bil, kan du også få flere tilbud på et privatlån.

 

Om Mybankers’ Bedste Bank 2024-undersøgelse

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er udsendt til Mybankers brugerdatabase, samt via andre medier som f.eks. sociale medier. Den er besvaret af ca. 4.200 personer. I rangering af banker med mest tilfredse kunder er der kun inkluderet banker, hvor der er minimum 45 besvarelser fra brugere.

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig.