Hvilke er de bedste banker i Danmark?

Rangeret ud fra hvor mange procent af eksisterende kunder, der vil anbefale banken (Kan ses i parentes bag bankens navn), er de 10 bedste banker i Danmark i 2022:

 • Arbejdernes Landsbank (91%)
 • Sparekassen Kronjylland (89%)
 • PenSam Bank (89%)
 • Nykredit Bank (86%)
 • Sparekassen Danmark (86%)
 • Lån & Spar Bank (84%)
 • Ringkjøbing Landbobank (84%)
 • Sparekassen Sjælland-Fyn (79%)
 • Spar Nord Bank (79%)
 • Vestjysk Bank (78%)

 

Er der forskel på de bedste banker?

At definere den bedste bank er en svær øvelse, da bankerne er gode til hver deres ting, samtidig med at den enkelte bankkunde har individuelle behov. Bankundersøgelsen viser således også, at der er store udskiftninger i toppen afhængigt af om, du leder efter den bedste netbank, banken med det bedste image, banken med de bedste rådgivere eller noget helt fjerde.

For nogen kan det være svært at se forskel på bankerne, og de fleste bliver også overrasket over, hvor mange forskellige banker, der findes i Danmark. Men der kan være stor forskel imellem bankerne.

Nogle banker er meget digitale, mens der naturligt vil være stor forskel på, hvor du kan finde en lokal afdeling af banken. Priserne er generelt på et så lavt niveau, at de ikke varierer i samme grad som tidligere. Til gengæld er der stor forskel på sammensætningen af produkter (inklusive realkreditlån).

Endelig er det sted, du måske vil opleve den største forskel bankerne imellem – din bankrådgiver. Rådgivere kommer ofte med forskellige baggrunde, personligheder samt kompetencer, og kemien mellem kunden og den enkelte bankrådgiver kan variere.

 

Hvad er den bedste bank for dig?

Når det kommer til stykket, ser vi næsten altid, at det personlige forhold til banken er det afgørende, når vores brugere vælger bank.”

Jesper Ring Jakobsen, Mybankers strategichef

Der er mange banker i Danmark. Per maj 2022 kan du vælge imellem mere end 60 forskellige banker.

Hvordan ved du så, hvad den bedste bank er for dig? Svaret er, at der ikke findes noget entydigt svar på, hvad den bedste bank er. Det afhænger af dine præferencer og behov.

Et godt råd er at overveje hvilke/hvilken parameter, der er vigtigst for dig, når du skal beslutte dig for, hvad den bedste bank er for dig. Det kunne f.eks. være:

 • En filial i lokalområdet
 • Bankens omdømme
 • Serviceniveauet og rådgivningen
 • Priserne
 • Kemien med rådgiveren
 • En god netbank
 • Bankens involvering i bæredygtige formål og lignende
 • Produktudvalget

I bankundersøgelsen har Mybanker spurgt brugerne, hvad der er vigtigst for dem, og her er der nogle interessante tendenser. En filial i nærområdet, kemi med rådgiveren, rådgiverens kompetencer og bankens image stiger alle i vigtighed, sammenlignet med sidste år. Samtidigt falder vigtigheden af priser og produktudvalget.

Det er ikke overraskende, at vi ser den udvikling. Det er de færreste, der skifter bank med henblik på at tabe penge, men når det kommer til stykket, ser vi næsten altid, at det personlige forhold til banken er det afgørende, når vores brugere vælger bank. Det falder rigtigt godt sammen med resultaterne af undersøgelsen, og formentligt kommer vi til at se en fortsat udvikling i den retning.

Fortæller Jesper Ring Jakobsen.

 

Det vægter brugerne højest ved bankvalg

 

 

Hvorfor anbefaler flere deres bank?

Stort set alle banker oplever fremgang i andelen af kunder, der ville anbefale dem til andre. 78% af de adspurgte ville anbefale deres bank til andre. Det er det højeste niveau i 6 år. Det står samtidigt i skærende kontrast til 2021, hvor kun 67% ville anbefale deres bank?

 

Så mange vil anbefale deres bank til andre

 

Hos Mybanker er man opmærksom på specielt én ting:

Negative renter er ved at blive mere accepteret. Der er ingen tvivl om, at resultaterne fra sidste år var stærkt påvirket af den generelle utilfredshed omkring denne nye virkelighed. Det er nu blevet mere accepteret, og derfor afspejler svarene også i højere grad oplevelser af bankerne vedrørende andre aspekter end negative renter.

Udtaler Jesper Ring Jakobsen.

Dette skal dog også ses i lyset af, at bankkunderne sætter højere krav til deres banker, er mere selektive og bliver mere bevidste om deres muligheder. Selvom mange vil anbefale deres bank til andre, er der også en rigtig stor gruppe, der i høj grad overvejer at skifte bank.

Vi ser et fald ift. sidste år, som igen, formodentlig skyldes accepten af negative renter, men vi ser forsat ca. 20% af de adspurgte, der i høj grad overvejer at skifte bank. Hvis vi går tilbage til 2019 lå det niveau på 12-13%. Det er også værd at bemærke, at kvinderne i højere grad overvejer at skifte bank.

Forsætter Jesper Ring Jakobsen.

 

Så mange overvejer at skifte bank 

 

Hvor vigtigt er prisen, når brugerne vælger ny bank?

Spørgsmålet om hvad der skaber tilfredshed, er især interessant. Mybanker har i mange år observeret en forskel i, hvad de adspurgte svarer, og hvad Mybankers brugere i virkeligheden gør. I undersøgelsen svarer 66%, at pris er blandt den vigtigste parameter ved et bankvalg og blandt de adspurgte, der er utilfredse med deres egen bank, svarer 45%, at de er utilfredse med nuværende priser.

Analyser fra Mybanker, viser dog at prisens betydning er faldende. I Mybankers skift-bank service, får brugerne flere tilbud fra forskellige banker og rådgivere. I de forekomster hvor brugere får 3 tilbud, er det under halvdelen af gangene, at brugerne skifter til den bank med det billigste tilbud.

Under 50% skifter bank til den billigste bank

Over 70% af Mybanker brugere nævner prisen, som en af de vigtigste parametre, når der skal skiftes bank. Der er ingen tvivl om prisen har betydning, og de færreste vil nok skifte bank, hvis det betyder en øget omkostning. Analyser fra Mybanker, viser dog at prisens betydning er faldende. I Mybankers skift bank service, er det under 50% af tilfældene, at brugerne skifter til den billigste bank.
Det skyldes i høj grad, at bankerne differentierer sig på mange andre parametre end pris. Det gælder alt fra de digitale løsninger og bankens image, til den personlige rådgivning og engagement i lokalmiljøet.

Det skyldes i høj grad, at bankerne differentierer sig på mange andre parametre end pris. Det gælder alt fra digitale løsninger og bankens image, til den personlige rådgivning og engagement i lokalmiljøet.

I stedet har Mybanker i flere år observeret, at den personlige relation og rådgivningen betyder meget. F.eks. dækker realkredit over en række komplekse produkter, som mange ønsker rådgivning til at vurdere. Det aspekt er også afspejlet i bankundersøgelsen. Efter pris er de parametre, der bliver nævnt som vigtigst nemlig rådgiverens kompetenceniveau og kemien med rådgiveren.

 

Flere skifter bank på trods af falske myter

”Set i lyset af hvor mange der ønsker en bedre rådgiver, bedre vilkår eller en bedre produktsammensætning, er det lidt ærgerligt, at så mange tror et bankskifte behøver at være specielt besværligt.”

Jesper Ring Jakobsen

I undersøgelsen svarer 39% af de adspurgte, at de har skiftet bank de seneste 5 år. Det er tæt på samme niveau som 2021 (40%) og udtrykker forsat en stærk tendens med at flere og flere skifter bank. I 2018 var det kun 23% af de adspurgte, der havde skiftet bank de seneste 5 år.

Denne udvikling er til trods for flere myter, som undersøgelsen afspejler, og som Mybanker ofte selv møder. 20% af de adspurgte svarer, at de afholdes fra at skifte bank, fordi det er for kompliceret. 37% svarer, at det afholder dem fra at skifte bank, at de skal bruge tid og energi på det.

Ifølge Jesper Ring Jakobsen er det i høj grad et udtryk for en misforståelse af mulighederne i dag:

”Det har aldrig været nemmere at skifte bank. Selve bankskiftet står bankerne i høj grad selv for. De opretter dine konti, overfører betalingsservice-aftaler og alt andet praktisk. I realiteten skal du, som kunde, have et enkelt møde eller to, og derfra burde det meste blive klaret af bankerne selv. Den anden del er indhentning af tilbud. Det er jo der, Mybanker kommer ind i billedet. Det er givetvis besværligt selv at skulle kontakte flere banker, men med vores skift-bank service, afsøger vi markedet for brugeren med én enkelt ansøgning og står til rådighed under hele processen. Set i lyset af hvor mange der ønsker en bedre rådgiver, bedre vilkår eller en bedre produktsammensætning, er det lidt ærgerligt, at så mange tror, et bankskifte behøver at være specielt besværligt.”

 

Er mænd eller kvinder mest utilfredse med deres bank?

Kvinderne forholder sig mere kritisk til deres bank. I Mybankers undersøgelse, er der ikke en eneste bank, hvor flere kvinder end mænd ville anbefale banken til andre. Helt overordnet anbefaler 79% af mændene deres bank, mens kun 75% af kvinderne gør det samme.

Denne indsigt skal ses i kombination med en øget aktivitet blandt kvinderne, når det kommer til at interessere sig for privatøkonomi. Mybanker har i mange år observeret en stigning i mængden af kvindelige brugere på platformen. Det er fortsat et lavere niveau end mændene, men pilen er opadgående.

 

Er du sikker på, du har den bedste bank?

Der kan være mange grunde til at skifte bank. Måske skal du købe bolig, måske tilbyder din bank ikke de produkter, du har behov for, eller måske hører du bare aldrig fra din rådgiver.

Uanset grundene er det altid en god ide at undersøge dine muligheder. Mybanker samarbejder med over 30 danske banker – herunder adskillige i top-10 i undersøgelsen – og mere end 500 rådgivere i hele landet.

Hvis du ikke ejer en bolig og (dermed hverken har boliglån, realkreditlån eller andelsboliglån), ikke går med tanken om et boligkøb eller ikke er i Private Banking segmentet, vil du opleve at have svært ved at skifte bank, da du som kunde vil blive ikke opfattet som attraktiv for banken.

Dog kan du stadig have andre muligheder. Har du allerede ét eller flere forbrugslån eller billån, kan det være en god ide at se, om du kan spare penge ved at samle din gæld med et samlelån. Skal du til at optage ny gæld til f.eks. et bryllup eller en bil, kan du også få flere tilbud på et privatlån.

 

Om Mybankers’ Bedste Bank 2022-undersøgelse

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er udsendt til Mybankers brugerdatabase, samt via andre medier som f.eks. sociale medier. Den er besvaret af ca. 3.500 personer. I rangering af banker med mest tilfredse kunder er der kun inkluderet banker, hvor der er minimum 50 besvarelser fra brugere.

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig.