Om Mybanker

Om Mybanker A/S

Ideen bag Mybanker er at guide dig som forbruger igennem den jungle af informationer, der findes på det finansielle marked. Det har vi gjort siden år 2000. Hvis du indtaster egne oplysninger på bankindlån, bankudlån eller realkredit, udregner Mybanker, om der er andre pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter, der kan give dig bedre forhold end dem, du har i dag. Samtidig hjælper Mybanker med at formulere de spørgsmål, du kan/skal stille for at forhandle bedre priser.

Mybanker tjener penge ved at modtage henvisningsprovision fra banker repræsenteret på vores hjemmeside. Mybanker modtager derudover provision fra de pengeinstitutter, som prissammenlignes på vores Skift Bank tjeneste. Provisionen modtages, når en bruger af Skift Bank tjenesten vælger, at foretage et bankskifte gennem Mybanker. Provisionen bliver beregnet på baggrund af den ind- og udlånsvolume, som brugeren angiver i Skift Bank tjenestens udbudsformular. Da Mybanker har et økonomisk samarbejde med de pengeinstitutter, som er repræsenteret i Skift Bank tjenesten, er Mybanker ikke en uafhængig boligkreditformidler eller finansiel rådgiver jf. § 9, stk. 1, nr. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1160/2018 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Det er ikke svært at skifte pengeinstitut eller finansieringsselskab, heller ikke selvom det ligger i den modsatte ende af landet. Men det kan være svært at overskue, hvor det er bedst at være kunde. Derfor er det en god investering at bruge lidt tid på at indtaste oplysninger og finde frem til, om du får en fair behandling dér, hvor du er kunde nu.

Mybanker holder sig løbende orienteret omkring gebyrer og rentesatser for de enkelte pengeinstitutter og finansieringsselskaber i Danmark. Mange oplever, at det er blevet dyrt at være kunde, netop fordi mange pengeinstitutter henholdsvis finansieringsselskaber har en nogenlunde ensartet gebyr- og rentepolitik. Men det er faktisk muligt at finde pengeinstitutter og finansieringsselskaber, hvor det er gebyrfrit at være kunde, og rentesatser varierer mere, end du tror.

Vær opmærksom på

Ved brug af Mybanker's beregningssystem, må der tages forbehold for indtastningsfejl. Mybanker's oplysninger fra pengeinstitutter, finansieringsselskaber og realkreditinstitutter landet over bygger på offentligt tilgængelige priser og rentesatser, og det vil være op til det enkelte pengeinstitut, finansieringsselskab og realkreditinstitut at forklare, hvis der kan tilbydes andre priser og rentesatser.

Alle rentesatser mm. er baseret på oplysninger, som Mybanker har indhentet hos pengeinstitutterne, finansieringsselskaberne og realkreditinstitutterne. Mybanker tager forbehold for rente- og gebyrændringer mm., som endnu ikke er kommet til Mybanker's kendskab.

Kontakt os hvis du har informationer om rentesatser, gebyrer mm., som Mybanker ikke har medtaget korrekt, da vi bestræber os på at være så opdateret som muligt. Mybanker vil da hurtigst muligt ændre rente- og gebyroplysningerne mm.

Pressekontakt

For henvendelser vedrørende udtalelser, analyser eller lignende er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Ulrik Marschall, +45 91 89 92 08, um@mybanker.dk.