Tag stilling til din refinansiering

Tag stilling til din refinansiering
Der er sket mange ændringer på omkostningssiden af realkreditlån i de seneste år. Mens renten på rentetilpasningslån er faldet til historisk lave satser, så er bidragssatserne, der betales til realkreditinstitutterne, gået i den modsatte retning. På et nyoptaget F1 lån udgør renter kun godt 1/3 af de samlede omkostninger.
Ikke kun bidragssatserne er steget. Også kursskæring kan blive en stor omkostningspost afhængig af, hvor ofte dit realkreditlån bliver refinansieret. På et F1 lån betales der f.eks. hos Nordea og Realkredit Danmark 0,3% af hovedstolen ved hver refinansiering.

Ophører din afdragsfrie periode?

Afdragsfrie realkreditlån blev introduceret i Danmark i 2003 og blev hurtigt populære. Den afdragsfrie periode er normalvis på 10 år, hvilket betyder at der for manges vedkommende i år skal træffes beslutning mellem en forlængelse af afdragsfriheden og en ønsket afviklingsprofil.
Alt i alt kan der altså som boligejer være mange elementer, der skal tages stilling til i disse uger.
Da stigende bidragssatser og kursskæringer kan have gjort dit nuværende institut uattraktivt, anbefaler vi derfor hos Mybanker, at du indhenter tilbud som et alternativ til dit nuværende lån.

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån