Renten i dag – Hvad sker der på rentemarkedet?

Som det fremgår af tabellen nederst i denne artikel, er der ikke sket meget med renterne de seneste tre måneder. Eftersom renten allerede er meget lav, er der ikke mange, der tror på at den skal blive afgørende mindre.

 

Hvad er markedsrenten?

Markedsrenten er en rente, der fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel på kredit. Markedsrenten kan have betydning for aktiekurserne og forskellige typer af lån.

 

Hvad er markedsrenten?

 

Lav rente påvirker aktiekurserne

Christine Lagarde, der er ny chef for den europæiske centralbank, er også kendt som en ”due”, der gerne sætter renten ned for at stimulere økonomien.

Resultatet af de lave renter synes at være, at alt for mange penge ”jagter” alt for få aktiver at investere i. Disse aktiviteter bliver dermed overpriset. Det kan blandt andet ses ved at aktiemarkederne bliver ved med at stige. Dette vil formodentlig fortsætte indtil tilliden til centralbankerne svækkes, eller inflationen faktisk begynder at stige.

 

Formålet med negative renter

Flere og flere er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved om de negative renter, der nu også har bredt sig til indlånskonti i bankerne, virker efter hensigten. Ideen er at negative renter skal gøre det mindre interessant at spare op via opsparingskonto, og mere interessant at forbruge og investere i f.eks. indeksfonde.

Ud fra en rationel betragtning er argumentet også logisk, men langt fra alle mennesker handler rationelt, og mange opfatter negative renter som noget ”helt forkert”.

 

Noget tyder også på at negative renter nærmest får folk til at spare mere op. Hvis man direkte får negativ rente, er det også nødvendigt at spare endnu mere op for at have en given sum til f.eks. pension. I Danmark er den andel af indkomsten, der bliver brugt på forbrug også den laveste i mange år, hvilket altså dermed går direkte imod intentionen i negative renter.

 

Sverige har sat renten op

I december satte den svenske centralbank ”Riksbanken” renten op til nul procent i rente, efter at have haft negative renter i 5 år. Negative renter har være kontroversielt i Sverige, og det bliver interessant at se, om renteforhøjelsen vil have nogle negative effekter på økonomien. Hvis det går som modstanderne af negative renter forventer, vil forhøjelsen gøre forbrugerne mere trygge, og mere tilbøjelig til at forbruge.

 

Effekten på lån

Hvis modstanden mod negative renter stiger i omfang, vil det være endnu et argument for at tage f.eks. et F5 lån med fast rente i fem år, fremfor lån med korte fastrenteperioder.

 

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.
(Data er fra primo januar 2020)

Forventninger til rentend.d.Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Kilde
Dansk 2 års stat-0,75-0,85-0,85-0,95-0,95--Nykredit
Dansk 10 års stat-0,09-0,40-0,40-0,40-0,40--Nykredit
3 md. Cibor-0,42-0,60-0,60-0,60-0,60--Nykredit
Tysk 2 års stat-0,66-0,80-0,77-0,73-0,67-0,64-0,68Gnm. af +5 banker
Tysk 10 års stat0,39-0,56-0,51-0,42-0,37-0,28-0,23Gnm. af +5 banker
3 md - Euribor-0,40-0,50-0,50-0,50-0,49-0,48-0,48Gnm. af +5 banker
ECB refi-0,50-0,57-0,59-0,60-0,60-0,60-0,60Gnm. af +5 banker