Renten er løbet fra investeringsforeninger med korte obligationer

Rente
Denne artikel er fra februar 2014
En af de største investeringer i Danske Invest – afdeling for korte obligationer – er 2,5% Dansk Stat med udløb november 2016. En sådan obligation med løbetid på 3 år er ikke et kort papir for en forening med “korte obligationer” og er derfor ikke uden risiko. Til trods for dette er den effektive rente på denne obligation for tiden kun ca. 0,29%. Hvis renten falder og kursen stiger, vil den effektive rente dog blive en smule højere. Men selvom renten skulle falde til 0% i morgen, vil kursgevinsten være mindre end en procent. Hvis renten derimod stiger, vil kursen falde, med det resultat at afkastet bliver mindre. Risikoen for en rentestigning er, vel at mærke, mindst lige så stor som chancen for et rentefald.
En anden stor investering i Danske Invest afdeling for korte obligationer er 3,00% Dansk Stat med udløb 2021. Her er der tale om en ganske lang obligation, for en forening som beskæftiger sig med korte obligationer og den handler da også til en effektiv rente på ca. 1,55%. Med lang løbetid er risikoen større og hvis renten stiger med 0,5 procentpoint, vil kurstabet være ca. 3,8 kurspoint, hvilket svarer til mere end to års effektiv rente.
Investeringer i obligationer har været en glimrende forretning mens renten faldt. Udover renteindtægt fik man som investor også pæne kursgevinster. Dette kan også ses af, at det gennemsnitlige årlige afkast i Danske Invest korte obligationer har været 3,84%.
Men nu er renten faldet og renten på flexlånsobligationer slog bundrekord ved auktionerne i december 2013. Det betyder både at den rente man får i dag er lav, samt at udsigten til store gevinster fra stadigt faldende renter er minimal.
Som Investor i Danske Invest korte obligationer står man således overfor en forening, hvor dagens investeringer kun måske kan dække omkostningerne. Danske Invest opgiver selv, at aktuelle årlige omkostninger er 0,51%
Ideen ved at investere gennem investeringsforeninger er at deles om omkostningerne, sprede risikoen, og få professionelle til at styre investeringerne. Når renten er så lav som nu, er det stort set umuligt at opnå et resultat som er så meget bedre, end det man ville opnå, hvis en abe udvalgte nogle tilfældige obligationer, at det kan retfærdiggøre omkostningen – dette til trods for hvor god og professionel man måtte være til at investere. Det er noget nemmere at udvælge vindere, når renten er 5% end når den er 0,5%. Forskellene i markedet bliver simpelthen for små.
Hvis man skal investere i korte obligationer med det nuværende renteniveau, vil det sandsynligvis være mere fordelagtigt at placere pengene i en likvid flexlåns obligation, vente til den udløber og derefter købe en ny. Dette kan man med fordel gøre til renten igen stiger og det på ny er en fordel med professionelle til at udvælge de rigtige obligationer.
For mindre investorer gælder det samtidig, at der nu er mulighed for at opnå en rente på bankindskud, der er højere end renten på obligationer. Hvis man holder eksponeringen under ca. 745.000 kroner (100.000 euro) pr. cpr/cvr nr. pr. bank, vil indskuddet tilmed være omfattet af en dansk statsgaranti.
Danske Bank tilbyder selv kunder 1% i rente ved indskud der er bundet i et år. På disse er der ikke nogen kursrisiko og som nævnt er de omfattet af indskydergarantifonden.
Ovenfor er Danske Invest brugt som eksempel, men samme udfordringer er gældende for stort set alle andre investeringsforeninger med korte obligationer. “Fejlen” ligger ikke hos banken/investeringsforeningen, det er simpelthen markedet der er ændret.
Om bankerne i højere grad burde gøre de kunder, som har investeringer i investeringsforeninger med korte obligationer, opmærksomme på dette, er et andet spørgsmål.

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing. Sammenlign bankers renter på opsparing her – gratis

Sammenlign opsparing her