Hvilket lån skal jeg vælge?

Hvilket lån skal jeg vælge

Når man skal vælge finansieringen af sin bolig, handler det i høj grad om risikoprofil, præferencer og tidshorisont. Det er derfor svært at definere ’det bedste lån’, da det er forskelligt fra person til person.

Hvis man regner med at blive boende i den nye bolig i mange år, kan det være, at man ønsker at kende sine udgifter mange år i frem i tiden, men hvis man har en lidt kortere tidshorisont, kan det være at det passer fint med kun at kende udgifterne få år frem?

Meget ofte er realkreditlån de billigste boliglån, og det bør som udgangspunkt udgøre den største del af boligfinansieringen. Der er to ting, man skal tage stilling til, når man vælger realkreditlån, nemlig rente og afdrag. Skal renten være fast eller variabel, og vil man afdrage på lånet fra starten eller ønsker man afdragsfrihed i en periode.

 

Fast eller variabel rente?

For at kunne beslutte sig for om man skal vælge et lån med fast eller variabel rente, er det godt at kende fordele og ulemper.

Helt overordnet er der flest penge at spare ved et variabelt forrentet lån, hvis renten forventes at være konstant eller faldende. Dette skyldes, at den korte rente er lavere end renten på et fastforrentet lån. Dog skal man være opmærksom på bidragssatsen, der er et gebyr, som realkreditinstitutterne lægger oveni prisen for realkreditlån. Størrelsen af bidragssatsen varierer afhængig af om lånet er med eller uden afdrag og om det er variabelt eller fastforrentet.

Ulempen er, at det variabelt forrentede lån er behæftet med større usikkerhed. Modsat det fastforrentede lån, hvor renten er kendt i hele lånets løbetid, er den variable rente påvirket af renteudsving i markedet. For at vælge lån, skal man altså finde ud af hvordan man selv tror renten vil udvikle sig i fremtiden og hvor risikovillig man er. Hvis man tror på at der ligger store rentestigninger i fremtiden, kan det nemlig betyde, at det fastforrentede lån vil være den bedste løsning, da det kan indfries til en lavere kurs, hvis renten stiger.

Fast rente:

+ Renten er kendt i hele lånets løbetid
+ Lavere bidrag til realkreditinstitut
+ Ved rentestigning kan lånet indfries til lavere kurs
– Typisk højere rente end på lån med variabel rente

= Højere omkostninger og lavere risiko.

Variabel rente:

+ Lav rente (i juli 2019 fik F8-lånet også negativ rente)
+ Lave samlede omkostninger, sammenlignet med lån med fast rente
– Højere bidragssatser til realkreditinstituttet
– Større usikkerhed i forhold til rentestigninger og dermed øgede omkostninger (højere ’husleje’) i fremtiden

= Lavere omkostninger og højere risiko

 

Undersøg om du har den rette bank ved at modtage op til tre tilbud fra andre banker

 

Med eller uden afdrag?

At optage et lån med afdragsfrihed betyder, at man får en periode med afdragsfrihed, hvilket kan være en fordel mens man afdrager på anden dyr gæld. Derimod betyder det også at de månedlige omkostninger (’huslejen’) stiger, når perioden med afdragsfrihed udløber og man skal begynde at afdrage. Da det for mange kan virke som en stor stigning i det månedlige rådighedsbeløb, når man begynder at afdrage, kan det altid betale sig at vurdere, om ens økonomi kan holde til en stigning i den månedlige ydelse på sigt.

 

Forskel på omkostningerne ved afdragsfrit lån

Hvis man allerede har billån, forbrugslån eller lign., kan det være en fordel at optage et afdragsfrit lån for at afbetale på den dyre gæld først. Dermed giver det afdragsfrie lån dig en større fleksibilitet. En anden mulighed er at optage to realkreditlån hvor det ene er et lån med afdrag og det andet er afdragsfrit. Hvis man ikke har anden gæld, kan dette være en mulighed, da der er forskel på hvor dyr gælden er alt efter hvor meget boligen er belånt. Her kan nævnes at omkostningerne til det lån, der udgør 0-40% af boligens værdi, er væsentligt lavere end lånet fra 40-80% af boligens værdi. Dette skyldes, at realkreditinstituttet har større sikkerhed, hvis boligen er lavt belånt hvilket, afspejler sig i en lavere bidragssats. Derfor kan man som eksempel optage et afdragsfrit lån på 0-40% af boligens værdi og afbetale det lån som er optaget fra 40-80%. Princippet er det samme. Det handler om at nedbringe den dyre gæld først.

En anden mulighed er at optage det afdragsfrie lån grundet et ønske, om flere penge i hånden nu. Der kan være mange årsager til hvorfor man vil have flere penge i hånden. Det kan være fordi at man står overfor en snarlig udbedring af boligen, at man står overfor en snarlig familieforøgelse, eller at man mener at man har et større forbrug nu end om 10 år.

Endelig kan det være, at man står overfor en barsel eller studieperiode, hvor indkomsten er lavere end normalt. I sådan en periode kan det være en fordel med afdragsfrihed og det aftales nærmere med banken hvor længe afdragsfriheden skal vare.

 

Bliv klogere på boligkøb og realkreditlån her

 

Tre grunde til at vælge afdragsfrihed

Muligheden for afdragsfrihed har hjulpet mange boligejere, og overordnet set, kan der være tre grunde til at vælge et afdragsfrit lån.

  1. Man ønsker at afdrage på dyrere gæld først, eller
  2. Man ønsker i en periode at bruge de penge, som skulle bruge til at afdrage på lånet til noget andet. Her kan nævnes opsparing til ombygning eller udbedring af bolig
  3. Man har i en periode mindre indtægt pga. studie, barsel eller lignende. Man ønsker derfor at lave en aftale med banken om afdragsfrihed i den periode.

 

Andre overvejelser

Derudover er det relevant at overveje løbetid på lånet. De fleste vælger at optage et 30-årigt realkreditlån. Det er også muligt at afdrage hurtigere på gælden for at mindske de samlede omkostninger på lånet.  Det kræver blot, at økonomien tillader det, og at man er klar på at opgive en del af rådighedsbeløbet hver måned.

Realkreditlån, der er udstedt af realkreditinstitutterne, er oftest de billigste boliglån. Dog tilbyder bankerne også forskellige bankboliglån, som er en anelse dyrere, men som kan have større fleksibilitet. Derfor er det en god ide at undersøge de forskellige lånetyper inden man beslutter sig. Få evt. tilbud fra flere banker og hold øje med markedet. På den måde kan du finde ud af om andre banker kan tilbyde en løsning, der passer bedre til dine aktuelle behov.

 

Få op til tre tilbud fra banker i dit område her

 

 

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

Få tilbud på realkreditlån