Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 58 i alt)
 • Mathias Wraa-Hansen
  Forfatter
  Indlæg
 • Renter på privatlån

  i: Forbrugslån #385004

  Hvis du søger dit spørgsmål på internettet, får du følgende svar:

  Et rentefradrag betyder, at du skal betale mindre i SKAT, hvis du betaler renter på en gæld. Oprindeligt er dette fradrag lavet med henblik på bolig- og realkreditlån, men du kan også få rentefradrag fra lån optaget hos private låneudbydere.

  For mange penge

  i: Privatøkonomi #384965

  De beløb som er gået ind på din konto betragtes som hittegods. Afleverer du ikke pengene eller bruger du af dem, er der tale om ulovlig omgang med hittegods, hvilket er en berigelsesforbrydelse og det er det også, hvis du investerer pengene.

  Få sendt pengene retur, det kan kun gå for langsomt.

   

  Er det værd at købe en bolig, hvis jeg vil sælge igen indenfor 2 år?

  i: Bolig og realkredit #384885

  PÅ Bolius kan de finde købsomkostningerne for et hus til 950.000 kr. og udgifterne til en typisk hussalg. Omkostningerne oplyses til ca. 178.000 kr. og ca. 118.000 kr.

  Under alle omstændighederne vil omkostningerne ved salg koste dig en væsenlig del af din nuværende egenkapital på 300.000 kr.  Svaret giver sig selv.

  Forhindre kreditorer i at få del i arv

  i: Privatøkonomi #384883

  Budskabet er, at ingen seriøs advokat vil anbefale eller medvirke til svigermors plan og at ingen –  hverken din kone eller dig – bør medvirke til en løsning i strid med arvereglerne, hvis formål er at bringe din svigerindes arv i ly for hendes kreditorer.

  Så det er IKKE kun et spørgsmål om, at du ikke skal forberede dig på en plan som næppe bliver ført ud i livet men om, at man altid bør afstå fra at medvirke til ulovligheder og/eller forhold som man ikke kan gennemskue.

   

  Forhindre kreditorer i at få del i arv

  i: Privatøkonomi #384880

  Ingen seriøs juridisk rådgiver vil anbefale en løsning, hvor din svigerinde kun får sin tvangsarv, mens din ægtefælle får resten under den forudsætning, at hun efterfølgende ”under bordet” videregiver søsteren hendes resterende ½-del ” af arven efter moderen. En sådan løsning er i strid med lov og ærbarhed, og vil derfor IKKE kunne behandles af domstolene, såfremt din ægtefælle måtte vælger at se bort fra ”aftalen” og slet ikke at videresende noget som helst til søsteren. At det også er tale om en gave, som der skal betales afgift af, er jeres mindste problem.

  Ifølge dine oplysninger er det tale om ”småpenge” og hvorfor medvirke til en løsning, hvor arven forsøges holdt skjul. Båder du og din kone bør holde jer langt væk fra forsøg på omgåelse af arvereglerne og etablering af et kreditorskjul af din svigerindes fremtidige småarv I øvrigt kan der gå lang tid inden kreditorerne finder ud af at der er faldet en arv, hvis dette nogensinde sker.

  Lad advokaten komme med sit forslag til en løsning. Hverken din kone – og slet ikke dig – bør blande jer i den fremtidige arv efter svigermor og hvordan denne evt. kan holdes skjult for svigerindens kreditorer.

   

   

  Forhindre kreditorer i at få del i arv

  i: Privatøkonomi #384863

  Start med at finde ud af, hvor stor en arv din svigermor vil efterlade sig. Ejer hun ikke fast ejendom eller andre værdier kan det spørgsmål du rejser, meget vel være af mere teoretisk end af praktisk art. Efterlader hun sig ikke meget andet end indbo er situationen en helt anden end hvis vil taler om arv i millionklassen.

  Dernæst vil det også være praktisk at kende størrelsen på din svigerindes uforældede gæld er for det tilfælde, at arven vil kunne udligne gælden.

  Dernæst skal du – eller rettere din svigermor – søge rådgivning hos en advokat om mulighederne omkring den fremtidige arv. Har svigermor en stor formue, kunne det være praktisk at forsøge at “regne af” med din svigerindes kreditorer ved hjælp af et arveforskud fra moderen. Er arven først faldet, vil kreditorerne næppe “nøjes med” en mindre del af den faldne arv.

  En holdbar og lovlig løsning vedrørende arven kræver juridisk rådgivning og ikke kun anonym rådgivning på et internet forum.

  Skat af lejeindtægt efter virksomhedsordning?

  i: Bolig og realkredit #384692

  Hvorfor spørger du ikke din revisor, til hvem du har afsat 5.000 kr. i årligt honorar.

  I øvrigt har du andre problemer end blot skattebetalingen af din lejeindtægt. Holder din tidsbegrænsede udlejning af ejerlejligheden? Kan du “komme af med lejeren” hvis denne ikke fraflytter ved lejeperiodens udløb? eller hvis din tidsbegrænsede udlejning underkendes? Er du selv i stand til at udforme en korrekt lejekontrakt? en mangelfuld kontrakt kan gøre det vanskeligt for dig at komme af med lejeren i de situationer som anføres ovenfor.

  Boligpriser går ned?

  i: Bolig og realkredit #384529

  Prisen på kurssikring fastsættes ud fra en renteforskel og IKKE på baggrund af en vurdering af hvilken vej markedet vil gå. Det sidste vil være livsfarligt for den som fastsætter prisen for kurssikringen.

  Eks. Hvis du vil kurssikre din salgskurs på obligationer pr. 1.3. sælger banken, eller den som stiller kurssikringen, tilsvarende papirer fra sin egen beholdning, som vil blive genetableret med dine papirer pr. 1.3. I stedet for at have papirerne liggende indtil den 1.3. har banken nu i stedet et kontant beløb/salgsprovenuet. Prisen for kurssikringen opgøres herefter som forskellen mellem den rente banken ville have opnået, hvis obligationerne ikke var blevet solgt og den forrentning man nu kan få af kontantbeløbet. Det er sket, at prisen for en kurssikring ikke er et fradrag i den aktuelle kurs med i stedet et tillæg, hvilket skyldes at renten af salgsprovenuet er større end den forrentning banken har mistet på de solgte papirer.

  12 terminer eller 4? Første gangs køb

  i: Bolig og realkredit #384521

  Det virker ikke som om I har fået rådgivning fra et Pengeinstitut i forbindelse med jeres huskøb. PI vil normalt udarbejde et budget for at kunne kreditvurdere køber og konstatere, om denne har et rådighedsbeløb som vil gøre det muligt at sidde i huset. Budgettet vil også danne grundlag for den budget- ellert terminskonto som typisk oprettes for at køber kan “spare op” til de fremtidige faste udgifter, som ikke nødvendigvis kun vedrører huset.

  For ikke så mange år siden, havde både realkreditlån og pantebreve kun 2 årlige terminer med forfald pr. 11.12. og 11.6. Det siger sig selv, at muligheden for at betale ½-års terminer med december eller juni lønnen var noget nær nul. I dag fås realkreditlån med kvartårlig eller månedlige terminer, men problemet med “opsparing” til betaling af fremtidige udgifter eksisterer stadig, også selv om realkreditlånet har månedlige terminer, da mange faste udgifter forfalder kvart-, ½-årlig eller endda helårligt. Ejendomsskat, renovation, el, fjernvarme, antenneforening, vand, ejendomsforsikring m.m. vil sjældent – om aldrig –  skulle betales månedligt, men vil have kvart-, ½-,  eller helårlig forfaldsterminer.

  Det er højst usædvanligt, at der ikke oprettes en budget- eller terminskonto i forbindelse med et huskøb.

  Ret henvendelse til jeres bank for at få nærmere rådgivning om jeres behov for en terminskonto.

  Fradrag – spørgsmål

  i: Privatøkonomi #384462

  Kombinationen af månedlige fradrag og skatte-%  er fastsat således, at den betalte A-skat bliver så tæt på den endelige som muligt.

  Når dit månedlige fradrag er så lille som oplyst kan det skyldes, at der IKKE trækkes A-skat af en del af din skattepligtige indkomst. Det kan der kompenseres for ved at trække mere skat af din A-indkomst, dvs. ved at minimere fradraget og forhøje træk-procenten.

  Men hvorfor spørger du når du oplyser, at dit månedlige fradrag de sidste 2-3 år har ligget på samme lave niveau?  Har dette ikke ført til restskat eller overskydende skat i de pågældende år, må din skatteansættelse, fradragets størrelse samt din træk-%  have været korrekt.

  Se på dine årsopgørelser for de pågældende år og du vil sandsynligvis have svaret på dit spørgsmål.

   

  Vedr Salær.

  i: Bolig og realkredit #384448

  Fra Mybankers debatregler:

  Reglerne for brug af debatforummet:
  • Enhver form for reklame, spamming, personhetz og lign. vil ikke blive accepteret.

  Gældssanering op pensionsopsparing

  i: Privatøkonomi #384392

  Der mangler informationer for at man på dette forum kan give dig et seriøst svar, endvidere er der næppe er mange her, som har det fornødne kendskab til gældssaneringsreglerne og – praksis.

  Lad Skifteretten afgøre spørgsmålet om hvordan dine pensioner skal behandles i forbindelse med din gældssanering.

  Gældssanering op pensionsopsparing

  i: Privatøkonomi #384390

  Det er bevidst at jeg i mit svar skriver, at medhjælperen skal indbringer spørgsmål som kan føre til, at du IKKE kan få gældssanering for Skifteretten, som derefter tager stilling.

  Hvis du oplyser skifterettens medhjælper/advokaten at du ikke mener, at din pension skal medtages som en indkomst i din gældssanering, kommer Skifteretten til at tage stilling og det kan ikke nok så mange svar som du måtte få på dette forum ændre noget på.

  Baggrunden for bestemmelsen i gældssaneringsbekendtgørelsen er, at det ikke findes rimeligt, at du kan undlade at få udbetalt din pensionsordning til efter at din gældssanering er opfyldt eller at den slet ikke skal medtages i budgettet. Hvis du KAN eller har fået udbetalt din pensionsordning, skal en forholdsmæssig del medregnes som en månedlig indtægt i dit gældssaneringsbudget. 5/600 dele pr. måned svarer til, at pensionen udbetales over 10 år. Har du f.eks. 100.000 kr. stående efter beskatning når pensionen udbetales og løber din gældssanering over 5 år, skal der pr. måned medtages  833 kr. eller 5/600 som indkomst i din gældssaneringsbudget.

  Men lad skifteretten afgøre spørgsmålet.

   

  Gældssanering op pensionsopsparing

  i: Privatøkonomi #384388

  Hver retskreds har antaget et antal advokater til at hjælpe de gældssaneringssøgende med at udfærdige og fremsætte ansøgninger om offentlig gældssanering, bl.a. for at advokaterne kan oparbejde og bibeholde en viden og rutine i forbindelse med gældssanering. Det taler for, at advokatens behandling af din pension i forbindelse med din gældssanering er korrekt.

  Hvis medhjælperen bliver opmærksom på forhold, f.eks. spørgsmålet om behandlingen af dine pensioner, eller andre forhold som kan føre til, at du ikke kan få gældssanering, vil skifteretten på et møde de tage stilling til, om sagen skal fortsætte.  Du kan læse mere herom i gældssanerings vejledningen.

  Det er kun Skifteretten som kan give og nægte dig gældssanering og det er derfor også den, som på grundlag af reglerne på området, afgør hvordan dine pensioner skal behandles i forbindelse med gældssaneringen. Kan eller vil du ikke opfylde Skifteretten (og lovgivningens) betingelser for gældssanering, vil Skifteretten nægte dig gældssanering. Du kan klage (kære) Rettens afgørelse til Landsretten.

   

  Lån- betalt ud af RKI

  i: Forbrugslån #384261

  Hvis man vil låne penge eller tegne et mobil abonnement, vil udlåneren eller mobilselskabet foretage en kreditvurdering af den pågældende. Her er registreringer i RKI/Experian, kreditstatus eller debitorregisteret væsentlige momenter da de fortæller, at personen tidligere har indgået forpligtelser som den pågældende ikke har overholdt. Selv om man slettes i registrene efter 5 år, behøver det ikke at betyde, at man ikke længere skylder penge, da forældelsesfristen for gæld sker efter helt andre regler og ofte efter længere tid end 5 år. Jeg har noteret mig, at du er slettet i RKI efter betaling af gælden.

  Men der indgå andre forhold i en kreditvurdering end blot registrering hos kreditbureauer. Alder, uddannelse, beskæftigelse, løn, faste udgifter, størrelsen på dit rådighedsbeløb, formueforhold og evt. gæld m.m. indgår også. Har man været ansat i samme virksomhed i lang tid og har man, når alle faste udgifter er betalt, et rimeligt beløb til kost, tøj og uforudsete udgifter, er det lettere at låne, end hvis man er på overførselsindkomst og har et rådighedsbeløb på en størrelse som man ikke kan klare sig for.  Naturligvis har størrelsen på det beløb du ønsker at låne og varigheden af dit kundefor-hold til banken også betydning.  En vits siger, “kan man ikke låne penge i sin bank, er det enten fordi banken ikke kender en – eller netop fordi den gør.”

  At du er flyttet meget rundt er heller ikke godt i forhold til en positiv kreditvurdering, da det giver banken indtryk af ustabile forhold.

  Hvad der nøjagtigt ligger til grund for dine negative kreditvurderinger er svært at sige, men årsagen er sandsynligvis, at banken pga. af dine oplysninger finder at der er risiko for, at du ikke kan betale lånet tilbage.

   

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 58 i alt)