Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 26 i alt)
 • Redaktionen
  Forfatter
  Indlæg
 • Mine overboere snyder i BBR – er det rimeligt?

  i: Privatøkonomi #381275

   

  Du ejer en del af en anpartsejendom, hvor det indbyrdes forhold reguleres af den samejeoverenskomst som er tinglyst på ejendommen.

  Du kan læse mere om konstruktionen på:<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>https://www.bolius.dk/vaerd-at-vide-foer-du-koeber-en-ideel-anpart-16210

   

  Den oplyste fordelingsnøgle på 60/40 passer med, at den lejlighed som du bebor er på de oplyste 125 m2 og den anden på 79 m2, hvilket IKKE harmonerer med din oplysning om, at den anden lejlighed også er på eller disponerer over 125 m2.

  Du skal derfor starte med at læse samejeoverenskomsten, især f.s.v. angår hvem der har brugsretten til 2-salen og hvordan det skal forholdes, hvis en ejer ønsker at lave ændringer til ejendommen og/eller den lejlighed som han har brugsretten til. Ifølge de oplyste fordelingstal indgår 2 salen slet ikke officielt i nogen af de 2 lejligheder i ejendommen og at sagens kærne derfor er, om din medejer har været berettiget til at inddrage 2. salen i sin anpart og om indretningen af 2. salen til beboelse er lovlig, da det sandsynligvis kræver en byggetilladelse

  Uden flere oplysninger kan du ikke rådgives yderligere på dette forum. Men du bør overveje at søge juridisk rådgivning i sagen og du kan f.eks. starte med at kontakte den lokale advokatvagt medbringende samejeoverenskomsten og BBR udskrifter over begge lejlighederne i ejendommen.

  Men du skal være opmærksom på, samarbejdet ejerne imellem har meget stor betydning for en anpartslejlighed og at manglende samarbejde kan gøre livet surt for begge ejere og ikke vil gøre det lettere at sælge anparten. Så træd forsigtigt og indhent professionelle råd inden du gør yderligere.

   

   

   

   

  Mine overboere snyder i BBR – er det rimeligt?

  i: Privatøkonomi #381276

   

  Du ejer en del af en anpartsejendom, hvor parternes indbyrdes forhold reguleres af indholdet af den samejeoverenskomst som er tinglyst på ejendommen.

   

  Du kan læse mere om konstruktionen på:<span style=”mso-spacerun: yes;”>  </span>https://www.bolius.dk/vaerd-at-vide-foer-du-koeber-en-ideel-anpart-16210

   

  Den oplyste fordelingsnøgle på 60/40 passer med, at den lejlighed som du bebor er på de oplyste 125 m2 og den anden på 79 m2. Fordelingstallene tyder på, at 2 salen ikke indgår i nogen af de 2 lejligheder. Derfor har samejeoverenskomstens regler betydning for hvem der har brugsretten til 2. sal, hvordan der skal forholdes ved arbejder på ejendommen/den enkelte lejlighed og udvidelse af en lejligheds areal. Inddragelse af en tom 2. sal til beboelse kræver byggetilladelse og er derfor muligvis ulovlig.

   

  Uden flere oplysninger kan du ikke rådgives yderligere på dette forum. Men du bør overveje at søge juridisk rådgivning i sagen. Du kan f.eks. starte med at kontakte den lokale advokatvagt medbringende samejeoverenskomsten og BBR udskrifter over begge lejlighederne i ejendommen.

   

  Men du skal være opmærksom på, at ejernes manglende samarbejde kan gøre livet surt for jer begge og ikke vil gøre det lettere at sælge din anpart. Derfor bør du træde varsomt i forhold til den anden medejer indtil du har fået professionel rådgivning.

   

   

   

  Boliglån som single med børn?

  i: Bolig og realkredit #381738

  Med det forbehold, at det er banken som skal kreditvurdere dig og finansiere dit køb, kan oplyses.

  Iflg. Finanstilsynet må din gæld maksimalt udgøre 3,5 af din årsindkomst. Koster huset 1,7 million skal din årsindkomst således udgøre ca. 485.000 kr. hvilket er noget mere end din nuværende bruttoindkomst på 33.000 kr. ex. børnefamilieydelse og børnebidrag. Husk på, at børnefamilieydelse og børnebidrag fra faderen stopper når børnene fylder 18 år.

  Din rådighedsbeløb til 1 voksenog 2 børn skal iflg. Finanstilsynet mindst udgøre 10.000 kr. Men de enkelte banker kan have andre meninger om dette.

  Kravet til din egenbetaling er på mindst 5% af købsprisen, nogle banker bl.a. DB stiller højere krav. Omkostningerne ved køb af hus udgør ca. 5-6% af købesummen. Du har som egenbetaling knapt 5% af købsprisen på 1.7 million og mangler derfor ca. 90.000 kr. til dækning af den resterende del og dine købsomkostninger. Husk på, at det også koster at flytte og at der sandsynligvis også skal bruges penge i forbindelse med indflytning i huset.

  Konklusion på dine begrænsede oplysninger er, at et hus til 1.7 million nok er i overkanten af hvad du kan få finansieret og hvad du bør købe

  Salg af forældrekøb

  i: Bolig og realkredit #381714

  Min fejl. Når rådighedsbeløbet rettelig er på 7.500 kr. kan du sammenligne dette med mine oplysninger om Finanstilsynets vejledende minimumssatser som i 2016 var på minimum 5.000 månedligt til en enlig. Nogle – men ikke alle banker, har interne regler om størrelsen på rådighedsbeløbet. I dag stilles der også krav om en egen udbetaling på 5% af købsprisen, hvordan harmonerer det med oplysningen om at huset købes for restgælden på 1.300.000 kr.? Hvis Nordea ikke vil finansiere køber er der ikke andet at gøre end at prøve et andet sted.

  Søg professionel rådgivning hos advokat til at få udarbejdet en købsaftale m.m. og fastsættelse af en pris der tager hensyn til de beløb som sønnen har forbedret ejendommen med, øvrige arvinger, kravet til købers minimums udbetaling på 5%, reglerne for familie handel og gaver og prøv herefter i et andel pengeinstitut.

  Kan sønnen ikke få finansieret købet får i behov for rådgivning til at sikre hans forbedringer af ejendommen, som i realiteten er lån som han har ydet dig.

  Opgørelse af gl. urørt konto – banken vil ikke dokumentere udbetaling

  i: Privatøkonomi #381713

  Forældelseslovens § 7:<b style=”color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;”> </b><span style=”display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;”>For fordringer i henhold til indlån i pengeinstitutter el.lign., herunder på tilskrevne renter, er forældelsesfristen 20 år regnet fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.</span>

  Det fremgår af afgørelsen fra PI-Ankenævnet, hvor kontoen ligesom i dit tilfælde var et aftaleindlån, at kontoen må antages at være udgået ved aftalens ophør og derfor ikke længere er eksisterende. Mon ikke man i din sag vil nå til samme resultat. I øvrigt omfatter et aftaleindlån normalt større beløb, hvorfor man vil og bør reagere angående placering af indeståendet når kontoen ophører. Forældelsesfristen betyder IKKE, at man blot der endnu ikke er gået 20 år fra sidste postering på kontoen, kan kræve at få dokumentation for hvad der er blevet af pengene udover de 5 år hvor banken er forpligtet til at gemme materialet.

  Men det er i sidste ende en konkret vurdering som du evt. kan indbringe for Det Finansielle Klagenævn.

  Salg af forældrekøb

  i: Bolig og realkredit #381701

  Da du hverken har oplyst den offentlige ejendomsværdi eller købsprisen er det svært at have en kvalificeret mening om dit spørgsmål. I øvrigt er det ikke læserne her som skal finansiere købesummen, men et pengeinstitut.

  Da der er tale om en familie handel, kan huset sælges for ejendomsværdien minus 15%. Men et rådighedsbeløb på 2.000 kr. er helt klart for lille. Finanstilsynets vejledende satser i 2006 var på minimum  5.000 kr. til gode kunder uden tabsrisiko og på minimum 3.000 kr. til kunder med spinkel økonomi = negativ formue, stor gæld m.m. Med en gæld på 1,3 million og en årsindkomst på 350.000 bliver gældsfaktoren på 3,7, hvilket er i den høje ende iflg. Finanstilsynets vejledning. I øvrigt kan man ikke leve af friværdien.

  At finansiere en enlig´s køb af fast ejendom med et månedligt rådighedsbeløb på kun 2.000 kr. tangerer det “kriminelle”

  Opgørelse af gl. urørt konto – banken vil ikke dokumentere udbetaling

  i: Privatøkonomi #381700

  Du har i et pengeinstitut  haft en konto som er udgået i 2007. Nu 13 år efter vil du have, at banken skal dokumentere at pengene er udbetalt og til hvem.

  Banken har kun pligt til at gemme bogføringsbilag i 5 år, hvorfor du ikke nu kan forlange at banken nu skal fremlægge den ønskede dokumentation. Iflg. årsopgørelsen fra SKAT for 2007 har du fået tilskrevet rente på kontoen og dens indestående var ved årets udgang “0” = kontoen er udgået i løbet af 2007. Men du får hvert år også årsopgørelse fra banken, som også må have vist at kontoen er udgået i løbet af 2007. Så det er noget sent du reagerer.

  At du skal dokumentere at du har fået pengene udbetalt i 2007 lyder mærkeligt og må skyldes en misforståelse hos enten banken eller dig.

  Du kan indbringe sagen for Det Finansielle Ankenavn (tidligere Pengeinstitutankenævnet) men prøv inden at læse dets afgørelse 580/2012 og andre afgørelse om spørgsmålet

  Ophævelse af reserveret beløb

  i: Forbrugslån #381268

  Du kan læse mere om spørgsmålet på nedenstående link

  https://www.emaerket.dk/forbruger/tips-guides-og-gode-raad/reservation-paa-mastercard

  Bankers overvågning af private transaktioner

  i: Privatøkonomi #381267

  De fremgår af reglerne om hvidvask og finansiering at terrorisme. Her følger et uddrag fra Finanstilsynets quick.-guide:

  Overvågning af kundeforholdene
  Jeres virksomhed skal løbende overvåge jeres kunders transaktioner og aktiviteter, og om der sker ændringer i jeres kunders rutiner og adfærd.
  For at I kan kende jeres kunders rutiner og aktiviteter, kan det være relevant at vurdere den enkelte kundes formål med at være kunde hos jer og omfanget af kundeforholdet. Det er det, som i hvidvaskloven hedder ”forretningsforbindelsens omfang og tilsigtede beskaffenhed”. Dette vil hjælpe jer til at vurdere, om kunden har en legitim hensigt. I skal derfor spørge jeres kunde, hvad kundens formål er med at være kunde hos jer, og i hvilket omfang kunden agter at benytte sig af jeres produkter og tjenester.
  Dermed kan I også senere lettere vurdere, om en specifik transaktion eller lignende er usædvanlig for kunden eller kundens formål med og omfang af forretningsforbindelsen.
  Overvågningen af jeres kunder bør tilrettelægges efter den enkelte kundes forhold og bør løbende justeres på baggrund af jeres viden om kunden. I bør desuden risikovurdere kunden på ny, når der sker ændringer i kundeforholdet, kundens transaktioner eller adfærd.
  Det er vigtigt, at I sikrer jer, at de transaktioner og aktiviteter, som jeres kunde foretager, er i overensstemmelse med jeres viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil.

  Lån efter rki

  i: Forbrugslån #381266

   

  Når du ønsker at låne penge, foretager kreditor en kreditvurdering af dig, og her er en registrering i RKI absolut ikke en fordel – tværtimod. Når du ikke kan låne penge selv om du ikke længere er registreret i RKI, må det skyldes andre forhold end den ikke længere eksisterende RKI registrering. Det er kun långiveren som bestemmer om han vil låne dig penge og derfor er der ingen regler om, at du kan eller bør kunne låne, når der er gået en vis tid efter at din registrering i RKI er blevet slettet.

   

  Må banken lukke min konto?

  i: Privatøkonomi #381260

  Ja det må banken godt. De nærmere regler fremgår sandsynligvis af bankens almindelige forretningsbetingelser. Eksempelvis fremgår der følgende af Nordeas forretningsbetingelser:

  Opsigelse og spærring. “Banken kan opsige et kundeforhold uden varsel, medmindre andet følger af særlig aftale eller almindelig pengeinstitutpraksis. En opsigelse skal ledsages af en begrundelse.”

  At banken har opsagt din konto og spærret dine kort, uden at I har haft nogen forudgående drøftelse af spørgsmålet eller at du har fået en begrundelse for lukningen af konto og kort, forlyder usandsynligt

  Bank garanti eller alternativ – Nybyg

  i: Privatøkonomi #380550

   
  <p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>Da du har kontanter svarende til garantibeløbet kan du som sikkerhed for garantien pantsætte indeståendet på dine konti stedet for et ejerpantebrev i ejendommen og i denne forbindelse muligvis forhandle dig til en lavere garantiprovision. Du kan evt.også pantsætte indeståendet på dine konti direkte til den entreprenør som opfører huset og dermed helt undgå en garantistillelse</span></p>
   
  <p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>Det skal fremgå af en bankgaranti på hvilke betingelser denne skal udbetales. Der er 2 hovedmuligheder enten udbetaling på anfordring eller mod samtykke/dom. At garantien kan udbetales uden dit samtykke kan være risikabelt. De nærmere vilkår for garantistillelsen og betingelserne for udbetalingen af denne skal afklares allerede i entreprisekontrakten. Sker sikkerhedsstillelsen direkte overfor entreprenøren bør denne kun kunne hæve sikkerheden under de samme betingelser som er gældende for udbetaling af garantien.</span></p>
   
  <p style=”margin-top: 0cm; vertical-align: baseline;”><span style=”font-family: ‘inherit’,’serif’; color: #282828;”>At opføre hus er en stor investering for en privatperson og bør ikke finde sted uden forudgående juridisk og byggeteknisk rådgivning. Drøft indholdet af aftalen med entreprenøren og betingelserne for garantistillelsen med en advokat INDEN underskrift og benyt en byggeteknisk rådgiver til at gennemgå projektet og følge byggeriet indtil aflevering. </span></p>
   

  Eje andel i hus og hvad så?

  i: Bolig og realkredit #380539

   

  Hvis du udlejer et hus som du ejer til din mor skal du beskattes af den markedsleje som du kunne få ved at udleje huset til andre, uanset om din mor faktisk betaler en lavere husleje til dig.

   

  Mon ikke det samme gælder forholdsmæssigt, hvis du kun ejer ½-delen af huset som du udlejer?

   

  Det er derfor næppe muligt, at din mor og hendes mand kan bo i huset uden at betale en – forholdsmæssig – husleje til dig.

   

  At din mors nye mand har gæld er uden betydning, da hans kreditorer IKKE kan røre ting som din mor ejer – forudsat, at ejerforholdet er reelt. Særeje er i denne forbindelse UDEN betydning da det kun betyder, at særejet holdes uden for delingen ved en evt. skilsmisse. Når din mor dør arves både hendes særeje og øvrige aktiver af hendes arvinger, som er dig og hendes nye mand. Et testamente er derfor lige så relevant som særeje, men hendes nye mand skal som minimum have sin tvangsarv ved din mors død, og denne arv vil hans kreditorer til den tid kunne foretage udlæg i.

   

  Hvis din mor betaler udbetalingen på 20% af købsprisen og resten finansieres ved optagelse af 80% realkreditlån, ejer du IKKE 50% af huset. Når et hus ejes af flere personer, hæfter de begge solidarisk for den samlede gæld. Det er derfor ikke helt rigtigt, at du kun skal finansiere 50% af realkreditlånet. I øvrigt er det slet ikke sikkert at I kan få 80% <span style=”mso-spacerun: yes;”> </span>realkreditlån til køb af huset.

  I stedet for at spørge her, bør du søge sagkyndig rådgivning hos en advokat om din mulighed for at købe et hus eller en del heraf og udleje det til din mor og skatte- og arvereglerne i denne forbindelse. Finansieringen bør du drøfte med din bank.

  Renter på realkreditlån på forskudopgørelse

  i: Privatøkonomi #380538

  ja

  Tinglyst gæld i bil

  i: Privatøkonomi #380535

  Inden man køber og især betaler for en bil har man i Bilbogen siden 1993 kunnet undersøge om der var gæld i bilen. Det har du desværre glemt.

  Når din “ven” sælger en bil til dig, garanterer han – også selv om det ikke står nogen steder – at der ikke er anden pant i bilen end hvad du har betalt/fået oplyst. Er der pant i bilen har panthaveren krav på at få forsikringssummen indtil hans pant er fuldt indfriet. Til gengæld har du et krav mod din såkaldte ven på det beløb (fra forsikringssummen) som du har måttet betale til panthaveren. Til sikkerhed for dit krav kan du kræve at få pant i vennens MC, hvilket forudsætter denne ikke allerede er belånt til langt over styret. Har du reg. nr. på MC, kan du selv undersøge ejerforhold og pant i bilbogen.

  Alt kan lade sig gøre hvis blot parterne kan blive enige herom, men jeg har svært ved at se, at en person/virksomhed som siden 2013 har haft pant i din vens bil, som du købte for 3 år siden vil acceptere, at aflyse sit pant i bilen for at du kan få hele forsikringssummen udbetalt for i stedet af få et usikkert pant i skyldnerens motorcykel. Det forudsætte også, at MC´en ikke allerede er belånt og at du ven en den reelle ejer af motorcyklen. Desværre for dig vil panthaveren sandsynligvis anset det som værende en sag alene mellem dig og din ven.

  Inden du kan komme videre skal du have undersøgt om motorcyklen er pantsat, dennes ejerforhold og værdi ved salg i fri handel (ikke købsprisen), forsikringssummens størrelse og hvor stort et beløb panthaveren i bilen forlanger for at aflyse sit pant. Hvis du ikke selv kan undersøge disse forhold og gennemføre forhandlingerne med panthaveren og din ven, bør du overveje at søge sagkyndig bestand hos en advokat. En sådan vil du også få brug for til at hjælpe dig med at få sikkerhed i motorcyklen for dit krav mod din ven. hvis det ikke lykkes at få en aftale med panthaveren om flytning af pantet.

   

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 26 i alt)