morsdreng

Forum-svar oprettet

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 65 i alt)
 • Mikael MogensenMikael Mogensen
  Indlæg
 • Må banken bede om formueoplysninger?

  in: Privatøkonomi #386726

  Iflg. hvidvaskloven og de 148 siders vejledning til samme, skal PI leve op til “kend din kunde” princippet.

  Iflg. Finanstilsynet og Det Finansielle Ankenævnet, er det alene pengeinstituttet der afgør. hvilke oplysninger det vil have for at kunne opfylde kravet om at kende sin kunde og og det forventede forretningsomfang med samme. Det er derfor helt i orden hvis PI kræver flere oplysninger end hvad der fremgrå af vejledningen.

  Men du kan indbringe din klage for Ankenævnet – men først efter at du forgæves har klaget til pengeinstituttets klageansvarlige

  Ugift samlevende. lån på baggrund af fælles økonomi, hvor jeg hæfter alene?

  in: Bolig og realkredit #386148

  Et realkreditselskab/bank vil naturligvis IKKE udlåne penge baseret på husstandens fælles økonomi, når kun et medlem af husstanden hæfter for gælden. Man vil kræve at begge hæfter solidarisk for gælden, hvilket erfaringsmæssigt giver problemer, når og hvis en af parterne ønsker at komme fri af gælden, f.eks. fordi samlivet ophører.

  En klar betingelse for at begge hæfter for gælden må være, at også begge står som ejer af ejendommen – alt andet er hensynsløst overfor den som hæfter for gælden uden at være medejer.

  At du altid har drømt om at passe et par lejemål i København kan tyde på, at du har kendskab til udlejning og lejeloven, men er dette nu også tilfældet? Køb af ejendom med henblik på udlejning er IKKE for amatører og især ikke hvis det er en ejerlejlighed, hvor lejer stort set er uopsigelig. Det er muligt at indgå et tidsbegrænset lejemål som ophører om 8 år når I ønsker selv at flytte ind i lejligheden, men det forudsætter, at udlejer selv har beboet lejligheden inden lejemålet blev indgået.

  Kan du i det hele taget finde en ejerlejlighed med passende størrelse og beliggenhe, som I vil flytte ind i om ca. 8 år til en pris på 2-2,5 million?

   

  Betalingsmuligheder til udland (Sverige)

  in: Privatøkonomi #386095

  Du overser at der er tale om betalinger mellem 2 forskellige lande med hver sin valuta og det er noget helt anden, end at betale danske kroner til en person i Skagen – så helt så enkelt som du tror, er det ikke..

  Som du skitserer problemet ligger årsagen hos den svenske modtager og IKKE hos dit danske pengeinstitut og skal derfor løses af dig og IKKE af dit pengeinstitut.

  Undersøg hvad andre med fast ejendom i Sverige gør i forbindelse med betaling af deres faste udgifter vedrørende ejendommen?  Mon ikke de bruger en konto i et svensk pengeinstitut, og dem er der mange andre af end Swedbank. En person med fast ejendom i Danmark og bopæl i udlandet, vil sandsynligvis oprette en konto i Danmark for at kunne bruge Betalings-Service og andre danske betalingsløsninger. Noget tilsvarende gælder sandsynligvis også i Sverige

  Arveforskud

  in: Privatøkonomi #386067

  Du blander reglerne om arveforskud og ydelse af gaver til nærmeste familie sammen.

  Arveforskud kan ydes til ægtefælle og børn, men IKKE til børnebørn, så længe deres far eller mor, som er din fars arvinger, er i live. Som ved gaver til nærmeste familie skal der ikke betales gaveafgift af de første 68.700 kr. der ydes. Af større beløb skal betales en afgift på 15%. Som det fremgår af ordet arveforskud, er der tale om et forskud som derfor skal  modregnes i den senere arv.

  En gave ydes af godgørenhed og uden at giveren skal have nogen modydelse, det samme gælder afgiftsfri gave til den nærmeste familie.

  Det følger af ovennævnte, at det din far reelt giver er afgiftsfrie gaver og IKKE arveforskud, som ikke kan gives til børnebørn, så længe deres far eller mor er i live. I mine øjne er det manglende respekt for gavegivers (din fars) ønske, hvis børnebørnene giver pengene videre til dig/deres forældre. Men da reglerne for gaveafgiftsfrie gaver under 68.700 kr også gælder ved gaver fra børn til forældre, er det muligt uden at skulle betale gaveafgift.

   

   

   

   

  Realkreditlån i virksomhed

  in: Bolig og realkredit #386019

  Investering i udlejningsejendomme er IKKE for amatører. Du bør være godt hjemme i lejelovens regler, for du kan bl.a. IKKE fastsætte lejen efter eget forgodtbefindende, opsige lejeren når det passer dig og med kort varsel og skal opfylde diverse formkrav vedr. dine henvendelser til lejeren, herunder bl.a. varmeregnskab.

  Hvad angår dit spørgsmål om hvad der vil ske hvis ejendommens værdi falder, er der ingen  forskel på, om du selv bor i ejendommen eller om den er lejet ud. Som hovedregel har det ingen betydning om en ejendoms handelsværdi falder, men kreditorerne kan kræve at lånet nedbringes eller at der stilles sikkerhed, hvis ejendommen forringes, vanrøgtes eller bygninger nedrives.

  Reglerne er de samme uanset om en udlejningsbolig ejes af et (holding-)selskab eller en fysisk person.

  Dit spørgsmål afslører desværre, at du bør indhente yderligere viden om investering i udlejningsboliger INDEN du kaster dig ud i en investering,

  Må banken lukke min NemKonto?

  in: Privatøkonomi #385920

  Når et pengeinstitut allerede for mere end 25 år siden ikke kunne nægte at oprette en NemKonto, fordi personen havde gæld andetsteds, til andre pengeinstitutter eller endda til det PI hvor kontoen ønskes oprettet, kan man naturligvis ikke ophæve en allerede oprettet NemKonto med samme begrundelse.

  Reglerne om god skik for pengeinstitutter siger om spørgsmålet: § 15. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en basal indlånskonto til en privatkunde, jf. stk. 2. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium. Af vejledningen om god skik fremgrå endvidere at nægtelse af at oprette en basal-indlånskonto, forudsætter en individuel saglig begrundelse. Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte, eller hvis kontoen anvendes til ulovlige formål. Tilsvarende kan et pengeinstitut nægte at oprette en almindelig indlånskonto, hvis kunden ikke vil udlevere de oplysninger, som pengeinstituttet skal indhente for at efterleve hvidvaskloven.

  Betegnelsen basal-indlånskonto og basal-betalingskonto skyldes nyeste (EU) lovgivning på området, mens NemKonto er en ren dansk “opfindelse” som kan tilknyttes en basal-indlåns eller -betalingskonto.

   

   

  Overførelse ml min privat konto og min ApS erhvervskonto?

  in: Privatøkonomi #385918

  Du og det ApS, hvor du ejer anpartskapitalen er 2 forskellige juridiske personer. At flytte penge fra din personlige konto til ApS s konto svare til, at banken UDEN anmodning/aftale overfører penge fra Per til Pouls konto i banken.

  Klag til bankens klageansvarlige, hvis kontakt oplysninger du finder på bankens internet side. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage til Det Finansielle Ankenævn (tidl. Pengeinstitut Ankenævnet), da klagen vedrører hævning på din personlige konto og ikke et erhvervsforhold, som ikke kan behandles af klagenævnet.

  At du eventuel er i overtræk på ApS kassekredit eller har påtaget dig personlig kaution for ApS kassekredit ændrer intet. Der er stadig tale om 2 forskellige juridiske personer.  Hvis banken fremfører at der er tale om en lovlig modregning, skal modregningen ske mellem de samme juridiske personer (hvilket IKKE er tilfældet her) og kravene være forfaldne/afviklingsmodne, hvilket for en evt. kautions vedkommende forudsætter, at kautionen er opsagt.

  Det er det objektive svar på dit spørgsmål, men der kan være aftalt noget andet mellem dig og banken.

  Renter på privatlån

  in: Forbrugslån #385004

  Hvis du søger dit spørgsmål på internettet, får du følgende svar:

  Et rentefradrag betyder, at du skal betale mindre i SKAT, hvis du betaler renter på en gæld. Oprindeligt er dette fradrag lavet med henblik på bolig- og realkreditlån, men du kan også få rentefradrag fra lån optaget hos private låneudbydere.

  For mange penge

  in: Privatøkonomi #384965

  De beløb som er gået ind på din konto betragtes som hittegods. Afleverer du ikke pengene eller bruger du af dem, er der tale om ulovlig omgang med hittegods, hvilket er en berigelsesforbrydelse og det er det også, hvis du investerer pengene.

  Få sendt pengene retur, det kan kun gå for langsomt.

   

  Er det værd at købe en bolig, hvis jeg vil sælge igen indenfor 2 år?

  in: Bolig og realkredit #384885

  PÅ Bolius kan de finde købsomkostningerne for et hus til 950.000 kr. og udgifterne til en typisk hussalg. Omkostningerne oplyses til ca. 178.000 kr. og ca. 118.000 kr.

  Under alle omstændighederne vil omkostningerne ved salg koste dig en væsenlig del af din nuværende egenkapital på 300.000 kr.  Svaret giver sig selv.

  Forhindre kreditorer i at få del i arv

  in: Privatøkonomi #384883

  Budskabet er, at ingen seriøs advokat vil anbefale eller medvirke til svigermors plan og at ingen –  hverken din kone eller dig – bør medvirke til en løsning i strid med arvereglerne, hvis formål er at bringe din svigerindes arv i ly for hendes kreditorer.

  Så det er IKKE kun et spørgsmål om, at du ikke skal forberede dig på en plan som næppe bliver ført ud i livet men om, at man altid bør afstå fra at medvirke til ulovligheder og/eller forhold som man ikke kan gennemskue.

   

  Forhindre kreditorer i at få del i arv

  in: Privatøkonomi #384880

  Ingen seriøs juridisk rådgiver vil anbefale en løsning, hvor din svigerinde kun får sin tvangsarv, mens din ægtefælle får resten under den forudsætning, at hun efterfølgende ”under bordet” videregiver søsteren hendes resterende ½-del ” af arven efter moderen. En sådan løsning er i strid med lov og ærbarhed, og vil derfor IKKE kunne behandles af domstolene, såfremt din ægtefælle måtte vælger at se bort fra ”aftalen” og slet ikke at videresende noget som helst til søsteren. At det også er tale om en gave, som der skal betales afgift af, er jeres mindste problem.

  Ifølge dine oplysninger er det tale om ”småpenge” og hvorfor medvirke til en løsning, hvor arven forsøges holdt skjul. Båder du og din kone bør holde jer langt væk fra forsøg på omgåelse af arvereglerne og etablering af et kreditorskjul af din svigerindes fremtidige småarv I øvrigt kan der gå lang tid inden kreditorerne finder ud af at der er faldet en arv, hvis dette nogensinde sker.

  Lad advokaten komme med sit forslag til en løsning. Hverken din kone – og slet ikke dig – bør blande jer i den fremtidige arv efter svigermor og hvordan denne evt. kan holdes skjult for svigerindens kreditorer.

   

   

  Forhindre kreditorer i at få del i arv

  in: Privatøkonomi #384863

  Start med at finde ud af, hvor stor en arv din svigermor vil efterlade sig. Ejer hun ikke fast ejendom eller andre værdier kan det spørgsmål du rejser, meget vel være af mere teoretisk end af praktisk art. Efterlader hun sig ikke meget andet end indbo er situationen en helt anden end hvis vil taler om arv i millionklassen.

  Dernæst vil det også være praktisk at kende størrelsen på din svigerindes uforældede gæld er for det tilfælde, at arven vil kunne udligne gælden.

  Dernæst skal du – eller rettere din svigermor – søge rådgivning hos en advokat om mulighederne omkring den fremtidige arv. Har svigermor en stor formue, kunne det være praktisk at forsøge at “regne af” med din svigerindes kreditorer ved hjælp af et arveforskud fra moderen. Er arven først faldet, vil kreditorerne næppe “nøjes med” en mindre del af den faldne arv.

  En holdbar og lovlig løsning vedrørende arven kræver juridisk rådgivning og ikke kun anonym rådgivning på et internet forum.

  Skat af lejeindtægt efter virksomhedsordning?

  in: Bolig og realkredit #384692

  Hvorfor spørger du ikke din revisor, til hvem du har afsat 5.000 kr. i årligt honorar.

  I øvrigt har du andre problemer end blot skattebetalingen af din lejeindtægt. Holder din tidsbegrænsede udlejning af ejerlejligheden? Kan du “komme af med lejeren” hvis denne ikke fraflytter ved lejeperiodens udløb? eller hvis din tidsbegrænsede udlejning underkendes? Er du selv i stand til at udforme en korrekt lejekontrakt? en mangelfuld kontrakt kan gøre det vanskeligt for dig at komme af med lejeren i de situationer som anføres ovenfor.

  Boligpriser går ned?

  in: Bolig og realkredit #384529

  Prisen på kurssikring fastsættes ud fra en renteforskel og IKKE på baggrund af en vurdering af hvilken vej markedet vil gå. Det sidste vil være livsfarligt for den som fastsætter prisen for kurssikringen.

  Eks. Hvis du vil kurssikre din salgskurs på obligationer pr. 1.3. sælger banken, eller den som stiller kurssikringen, tilsvarende papirer fra sin egen beholdning, som vil blive genetableret med dine papirer pr. 1.3. I stedet for at have papirerne liggende indtil den 1.3. har banken nu i stedet et kontant beløb/salgsprovenuet. Prisen for kurssikringen opgøres herefter som forskellen mellem den rente banken ville have opnået, hvis obligationerne ikke var blevet solgt og den forrentning man nu kan få af kontantbeløbet. Det er sket, at prisen for en kurssikring ikke er et fradrag i den aktuelle kurs med i stedet et tillæg, hvilket skyldes at renten af salgsprovenuet er større end den forrentning banken har mistet på de solgte papirer.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 65 i alt)