Regler ved oprettelse af kassekredit

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • P. HansenForfatter
  Indlæg
 • #96192
  P. HansenForfatter

  Hej forum

  Baggrund:

  Jeg ejer, med min kone, et hus, der har en værdi af over 6 millioner. Vi skylder ca. 4,4 millioner. Desuden har vi fælles opsparinger for ca. 200.000,-.

  Desuden har vi begge investeringer, der styres af banken for ca. 150.000 tilsammen.

  Vi har ikke fællesøkonomi / adgang til hinandens konti udover de fælles.

  Derudover har vi ingen lån hverken i banken eller andre, og ingen af os er dårlige betalere.

  Vi er begge fastansatte i fuldtidsjob med pæne indkomster på over 50.000,- før skat hver.

  Nu til sagen:

  Jeg kontaktede min bank for at oprette en kassekredit på min lønkonto på 15.000,-. Hvorfor, er et privat anliggende, som jeg per definition ikke ønsker at dele. Hverken her eller med min kone.

  Rådgiveren svarede, at det ville koste 1500,- i oprettelse og derudover høje renter, og han forstod ikke hvorfor, da jeg jo bare kunne overføre penge fra en af de fælles konti.

  Da jeg svarede ham, at jeg dels var uforstående overfor gebyret, da vi har et relativt stort engagement i banken, samt at jeg ønsker en privat kassekredit, svarede han, at, han i følge lovgivningen, skal indkræve årsopgørelse og de tre seneste lønsedler fra os begge.

  Dvs. at jeg ikke kan oprette en privat kassekredit.

  Spørgsmålet er, om det er korrekt, at dette er lovgivningen? Eller om det er bankens egen vurdering af låntagers økonomi, der alene er gældende.

  Tak for jeres tid.

  #230426
  morsdrengForfatter

  Hvidvaskningsloven stiller krav om identifikation og identifikation af bankkunden og dennes formål med en kontoforbindelse. Årsopgørelse og lignende er bl.a. nævnt som eksempler på identifikation i de tilfælde hvor kunden ikke kan forevise billedelegitimation.

  Det er ikke nyt, at pengeinstitutter henviser til krav fra myndighederne i stedet for at melde åbent ud. Til deres forsvar skal dog oplyses, at alene Finanstilsynets vejledning til hvidvaskningsloven er på 131 sider, hvilket langt overstiger hvad de fleste ansatte evner og har tid til at sætte sig ind i.

  I forbindelse med et pengeinstituts kreditgivning og –vurdering lægger den vægt på den samlede husstands økonomi, også selv om begge ikke hæfter for gælden, idet begges indkomst normalt er nødvendigt for at husstanden kan svare enhver sit.

  Da trådstarter er mangeårig kunde i det pågældende PI, udspringer bankens krav om årsopgørelse og lønsedler for begge parter næppe af hvidvaskningsloven. Henset til at der ansøges om en kassekredit på kun 15.000 kr. og at PI pga. det eksisterende kundeforhold må formodes at være bekendt med låneansøgers og husstandens indkomst- og formueforhold, er det svært at se en fornuftig grund til at betinge sig indlevering af lønsedler og årsopgørelser for begge ægtefæller for at bevilge en kredit på 15.000 kr. til et af medlemmerne i husstanden.

  Når det er sagt, er pengeudlån altid baseret på tillid, og en sådan tillid kan være svær at etablere, hvis lånsøger ikke ønsker at oplyse eller måske ligefrem skjuler formålet med den ansøgte kassekredit. Men igen er beløbet så lille, at der kan ligge andre forhold bag, f.eks. det hidtidige forløb af kundeforholdet, at formueforholdene reelt ikke er som oplyst af trådstarter eller måske mest nærliggende, en uvidende og inkompetent bankrådgiver.

  At det koster et gebyr at oprette en kassekredit og at denne også skal forrentes bør ikke komme bag på nogen.

  #230428
  P. HansenForfatter

  Hej igen

  Tak for svar.

  Hvilken grund skulle jeg have til at oplyse forkerte formueforhold? Det er jo klart, at des mere nøjagtig, jeg kan blive om disse, desto større er sandsynligheden for, at jeg kan bruge svaret konstruktivt.

  Som jeg læser den del af dit svar, jeg spørger til, så er reglerne ikke faste omkring dokumentation før oprettelse af kassekredit. Altså; bankens viden om kundens økonomiske situation regnes med i kalkylen, inden udlån. Korrekt?

  Vh

  #230430
  morsdrengForfatter

  Mit svar er et forsøg på at forklare, hvad der kan være baggrunden for bankens krav om indlevereing af årsopgørelser og lønsedler for begge ægtefæller.

  Det er en misforståelse hvis du tror, at der er faste regler for den dokumentation som en person skal indlevere for at kunne få en kassekredit, det afgørende er alene bankens egen kreditvurdering, som omfatter ansøgers/husstandens formue-, indkoms- og budgetforhold, engagemen-tets hidtidige forløb, kundens økonomiske adfærd og noget så subjektivt som tillid. At det alene er bankens afgørelse bekræftes af, at du ikke kan klage til Pengeinstitutankenævnet over et afslag, da det alene er bankens subjektive afgørelse. Men du kan selvfølgeligt klage til din bankrådgiver, hans chef og i sidste ende til bankens klageansvarlige – men blot ikke til Ankenævnet.

  Har banken en viden om din økonomiske situation som kan begrunde et afslag?

  #399777
  clausitoForfatter
  morsdrengForfatter

  Du kan på Ældresagen læse mere om kassekredit og ældrechecken.

  Kun en kassekredit med pant i fast ejendom regnes for og tælles med når din likvide formue skal opgøres.

  Dit “problem" er, at du/I har 200.000 kr. ståede i likvider som langt overskrider grænsen for hvornår I kan få ældrecheck. Det kan en kassekredit IKKE ændre på.

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.