Hvad er den bedste investering over tid?

Hvis du havde købt aktier i det danske C25 index den 15. januar 2020, og solgt en måned senere, ville du have tjent 6,3 %. Hvis du i stedet havde købt aktier den 15. februar, og solgt en måned senere, havde du tabt 23,1 %. Aktiehandel kan være risikabel på kort sigt, men hvis du kan vente med at sælge – altså har en længere tidshorisont – er du i langt højere grad sikret et fornuftigt afkast.

Aktier og fast ejendom er en af de bedste investeringer historisk set

Det er få gange i historien, hvor aktieinvestering har givet et negativt afkast set over en 10-årige periode. Specielt hvis du har tid til at vente med at sælge aktierne til en evt. ”krise” driver over. For mindre investeringer er det også blevet gjort mere attraktivt at investere i aktier via en aktiesparekonto. Det kan være fordelagtigt at blive klog på hvad en aktiesparekonto er og desuden være opmærksom på at du per juli 2020 kan indskyde 100.000 kr. på din aktiesparekonto.

Egen bolig er aktiers største konkurrent til titlen som bedste investering over lang tid. Men afkastet på egen bolig afhænger af, hvor i verden man er, om det er i by eller på land, og i hvilken periode man måler husprisstigningerne over.

 

Obligationer kan være den bedste investering på den korte bane

Obligationer er mindre risikable på den korte bane, men over lang tid kan afkastet på ingen måde måle sig med aktier og fast ejendom. Aktier og fast ejendom er ”reale aktiver”, og har dermed en tendens til at stige med inflationen. Obligationers værdi bliver derimod decideret udhulet af inflation.

Folkene bag den norske oliefond, hvor investeringsformålet er at bevare værdien af olieformuen til senere generationer, lavede for år tilbage en analyse af risiko/afkast for forskellige investeringsmuligheder set over meget lang tid. En af konklusionerne i undersøgelsen var, at tabene på obligationer i perioder med inflation var stort set umulige at hente hjem igen, hvorimod tab under kriser på aktie- og boligmarkedet før eller siden blev indhentet igen.

 

Husk at medregne beskatningen

For danske investorer er beskatning af afkastet på investeringen også en væsentlig del af overvejelserne. Hvis du investerer i aktier, skal virksomheden først betale selskabsskat af overskuddet, og herefter skal du selv betale skat af udbytte eller kursgevinsten. Investerer du derimod i din egen bolig, er gevinsten skattefri. Også selv om du kun har boet i ejendommen en del af den tid, du har ejet den.

Investerer du i egen bolig, er der mulighed for at låne 80 % af købesummen i et realkreditinstitut. Og det er vel at mærke til en rente, der er væsentligt lavere, end hvis du fx skal låne til at investere i aktier.

 

Guld er en historisk investering

Hvad med guld vil nogen sikkert spørge. Modsat din egen bolig, som du kan bo i, og aktier der typisk repræsenterer selskaber der producere noget, er gulds værdi baseret på, at der er en begrænset mængde. Og på at guld har en historie som betalingsmiddel, der går helt tilbage til 800 år før Kristi fødsel. Der er ikke noget ”output” på guld, og den industrielle anvendelse er meget begrænset. Guld er nok mere en risikoafdækning end en investering. Og guld har tendens til at stige, når andre aktiver falder.

 

Er en aktiv investeringsstrategi den bedste?

En aktiv strategi tager tid, og hvis du ikke selv har tid eller viden til at administrere dine investeringer, skal du få nogen til at gøre det for dig. Fx en bank, rådgiver, investeringsforening eller lignede. Det koster naturligvis penge, som dermed reducerer dit afkast. Du kan risikere at omkostningerne er så store, at afkastet alligevel bliver utilfredsstillende.

Masser af analyser viser, at rådgivere og investeringsforeninger, der tilbyder aktive investeringer, i gennemsnit har vanskeligt ved at få bedre afkast end markedet. Der er heller ikke nogen stor sammenhæng mellem dem der kan slå markedet i år, også kan gøre det igen næste år. Udfordringen er, at omkostninger trækker nettoafkastet ned.

 

Er en passiv investeringsstrategi den bedste?

Hvis du går efter at ramme markedsgennemsnittet, passer den passive indeksstrategi bedst til dig. En passiv indeksstrategi betyder, at du investerer i papirer, der stiger og falder på samme måde som markedet generelt.

Det kan fx være de papirer, der er i et af de indeks du kan læse om i avisen eller se rapporteret på TV og nettet.

I praksis sker passiv investering ved, at du køber en investeringsforening eller fond der laver passiv indeksinvestering. Her er det vigtigt, at du holder øje med omkostningerne. Fonde og foreninger deir investerer passivt kan fås helt ned til en årlig omkostning på ca. 0,25 % af det investerede beløb.

 

Hvad er den bedste investering for dig?

Vil du gerne i gang med at investere? Hvad du skal investere i, afhænger dels af hvad du tror vil stige i værdi, og dels af hvor stor en risiko du vil løbe. Den mindste risiko opnår du ved at investere i obligationer med kort løbetid. De kan fx være udstedt af den danske stat. Udfordringen er, at afkastet for tiden er negativ, fordi renten er negativ. Hvis du investerer i aktier, er risikoen større. Hvis du køber mange forskellige aktier, bliver risikoen mindre, end hvis du investerer alle dine penge i kun én aktie.

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder