Hvad er den bedste investering over tid?

Ingen kender fremtiden, så hvordan finder du ud af, hvilken investering der giver det bedste afkast? Svaret afhænger af flere forhold, og tidshorisonten er en vigtig en af dem.

Skrevet af Redaktionen

Hvis du havde købt aktier i det danske C25 index den 15. januar 2020, og solgt en måned senere, ville du have tjent 6,3 %. Hvis du i stedet havde købt aktier den 15. februar, og solgt en måned senere, havde du tabt 23,1 %. Aktiehandel kan være risikabel på kort sigt, men hvis du kan vente med at sælge – altså har en længere tidshorisont – er du i langt højere grad sikret et fornuftigt afkast.

 

Aktier vs fast ejendom

Det er få gange i historien, hvor aktieinvestering har givet et negativt afkast set over en 10-årige periode. Specielt hvis du har tid til at vente med at sælge aktierne til en evt. ”krise” driver over. For mindre investeringer er det også blevet gjort mere attraktivt at investere i aktier via en aktiesparekonto. Det kan være fordelagtigt at blive klog på hvad en aktiesparekonto er og desuden være opmærksom på at du per juli 2020 kan indskyde 100.000 kr. på din aktiesparekonto.

Egen bolig er aktiers største konkurrent til titlen som bedste investering over lang tid. Men afkastet på egen bolig afhænger af, hvor i verden man er, om det er i by eller på land, og i hvilken periode man måler husprisstigningerne over.

 

Obligationer er en mindre risikofyldt investering på den kort bane

Obligationer er mindre risikable på den korte bane, men over lang tid kan afkastet på ingen måde måle sig med aktier og fast ejendom. Aktier og fast ejendom er ”reale aktiver”, og har dermed en tendens til at stige med inflationen. Obligationers værdi bliver derimod decideret udhulet af inflation.

Folkene bag den norske oliefond, hvor investeringsformålet er at bevare værdien af olieformuen til senere generationer, lavede for år tilbage en analyse af risiko/afkast for forskellige investeringsmuligheder set over meget lang tid. En af konklusionerne i undersøgelsen var, at tabene på obligationer i perioder med inflation var stort set umulige at hente hjem igen, hvorimod tab under kriser på aktie- og boligmarkedet før eller siden blev indhentet igen.

 

Husk at medregne beskatningen

For danske investorer er beskatning af afkastet på investeringen også en væsentlig del af overvejelserne. Hvis du investerer i aktier, skal virksomheden først betale selskabsskat af overskuddet, og herefter skal du selv betale skat af udbytte eller kursgevinsten. Investerer du derimod i din egen bolig, er gevinsten skattefri. Også selv om du kun har boet i ejendommen en del af den tid, du har ejet den.

Investerer du i egen bolig, er der mulighed for at låne 80 % af købesummen i et realkreditinstitut. Og det er vel at mærke til en rente, der er væsentligt lavere, end hvis du fx skal låne til at investere i aktier.

 

Guld er en historisk investering

Hvad med guld vil nogen sikkert spørge. Modsat din egen bolig, som du kan bo i, og aktier der typisk repræsenterer selskaber der producere noget, er gulds værdi baseret på, at der er en begrænset mængde. Og på at guld har en historie som betalingsmiddel, der går helt tilbage til 800 år før Kristi fødsel. Der er ikke noget ”output” på guld, og den industrielle anvendelse er meget begrænset. Guld er nok mere en risikoafdækning end en investering. Og guld har tendens til at stige, når andre aktiver falder.

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder

Om forfatteren Redaktionen

Kortsigtet spekulation (Daytrading) – et muligt supplement til din indkomst

Læs artiklen
aktiesparekonto op til 100.000 kr hos Mybanker 9. juni 2020 Nu kan du indsætte dobbelt så mange penge på din aktiesparekonto 14. februar 2020 Vælg den rigtige investeringsstrategi Får du nok ud af din opsparing 7. januar 2020 Investering i aktier