Er Bitcoin en god investering?

Inden vi overhovedet ser på, hvad Bitcoin er, vil nogen hævde, at du ikke kan tale om køb af Bitcoin som en investering. Bitcoin er reelt ikke andet end en registrering af noget virtuelt, der er en begrænset mængde af. Der er ikke noget produkt eller løbende afkast, og de kan ikke ombyttes til noget andet, f.eks. guld eller anden valuta til en fast kurs.

Nogle betragter Bitcoin som penge, men Bitcoin er meget lidt brugt som betalingsmiddel. Bitcoin kan med god vilje betragtes som elektroniske kontanter, men værdien af disse kontanter svinger meget i forhold til andre kontanter og varer. Bitcoin kan nok nærmere betragtes på linje med guld der, bortset fra smykker, ikke har videre industriel anvendelse. Altså en slags elektronisk råvare.

 

Hvad er Bitcoin?

Bitcoin er historien om to ting. krypto-(virtuel) valuta og Blockchain, der er den teknologi, som Bitcoin benytter.

Blockchain er i princippet en elektronisk liste over transaktioner, der offentliggøres hele tiden. Listen kan minde om en avis. Hvis du skriver noget i Berlingske om mandagen, er der ikke nogen, der om tirsdagen med rimelighed kan hævde, at de er først med noget, der allerede stod i avisen mandag. På samme måde med Blockchain – er det en elektronisk liste over transaktioner, og hvis der i listen står, at person A har købt aktiv X, kan B ikke senere påstå, at han købte aktiv X før A. Han kan naturligvis købe aktiv X af A, men han kan ikke hævde ikke at vide, at aktiv X er ejet af A.

Bitcoin er en virtuel valut,a der benytter Blockchain til at registrere, hvem der ejer hvilke Bitcoins. Idéen i en valuta er, at der er en kontrolleret mængde, og at folk derfor knytter en værdi til den.

Tidligere har guld været grundlaget for forskellige valutaer. F.eks. danske kroner der kunne veksles til guld frem til 1931. Guld er der som bekendt en begrænset mængde af. Der bliver hele tiden fundet guld, men det er dyrt at udvinde et kilo guld, og derfor kan et kilo guld også være dyrt som valuta, selvom den ”industrielle” værdi af guld er begrænset. Hvis der pludselig blev fundet enorme mængder af guld, ville værdien forsvinde, og det ville værdien af den valuta, som var bygget på guld også. På samme måde kan Bitcoin være dyrt som valuta, selvom dets ”industrielle” værdi er begrænset.

 

Guld og Bitcoins som grundlag for økonomien

Problemet med guld og andre ”ting” (Bitcoin) som grundlag for valuta er, at økonomien ofte vokser hurtigere end mængden af guld. Det betyder, at prisen på guld stiger, og når guld er valuta, betyder det, at prisen på alt andet falder målt i guld. Det giver deflation, altså faldende priser. Det giver problemer for den underliggende økonomi, da ingen bruger penge (guld), alt er jo alligevel billigere i morgen.

Hvis Bitcoin var den eneste valuta (forstået som at alle mennesker havde deres løn, opsparing m.m. i Bitcoins), ville økonomien være brudt sammen på nuværende tidspunkt. Priserne ville falde, og derfor ville alle leve af havregrød og spare deres Bitcoin sammen. Der er jo ikke nogen grund til at købe noget (bil, hus, vaskemaskine etc.) i dag, hvis prisen er det halve om tre til seks måneder.

Har du f.eks. en økonomi der består af 100 bitcoin og 100 kartofler, vil en kartoffel koste 1 Bitcoin. Hvis økonomien vokser til 200 kartofler, men der stadig kun er 100 Bitcoin, vil en kartoffel falde i pris til kun 0,5 Bitcoin.

Mængden af Bitcoin er i udgangspunktet fast. Dog kan man ”grave efter Bitcoin”, også kaldet ”mining”, ved at løse komplekse matematiske problemer. Det får man computere til, men det tager så lang tid og koster så mange ressourcer, at det ikke ”oversvømmer” markedet med nye Bitcoins. På den måde kan værdien understøttes.

 

Er Bitcoin en god investering?

Modsat investering i en obligation med løbende rente eller en aktie hvor man får en andel af virksomheden (f.eks. Novo nordisk), er der ikke nogen ”aktivitet” bag Bitcoin. For at du får et udbytte/gevinst ud af at investere i Bitcoin, kræver det, at den næste køber vil betale mere end dig selv.

Du kan betragte Bitcoin og andre ”kryptovalutaer” som elektroniske kontanter. Udfordringen er, at værdiudsvingene er meget større end for de kontanter, du normalt har i pungen.

En dagligdags og praktisk brug af Bitcoin ser endnu ikke ud til at være lige om hjørnet. Det er også umuligt at forudsige, hvad myndigheder, banker og centralbankers reaktion er, hvis Bitcoin bevæger ud i ”mainstream”. Derfor er investering i Bitcoin mere tilbøjelig til at vise store udsving over korte perioder og reelt umuligt at forudsige.

Hvis du vælger at investere i Bitcoin, er det som tommelfingerregel aldrig en god idé at satse alt på én ting. Derfor kan du med fordel også kigge på dine muligheder for at investere på mere traditionel vis.

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder