Mikael Mogensen

Mybanker - cheføkonom

Mikael er cheføkonom i Mybanker og boligekspert. Han kommer med 30 års erfaring fra den finansielle sektor og har tidligere siddet i stillinger hos Danske Bank, BEC og Eksportfinans. Du har måske set Mikael i medierne (f.eks. i Finans eller BT), hvor han ofte er anvendt som ekspertkilde på emner vedrørende boligfinansiering, investering og andre samfundsøkonomiske emner.

Linkedin profil

Realkredit for seniorer – hvad kan du låne?

Mange boligejere har enten selv oplevet, eller har hørt historier om, at det kan være vanskeligt at få realkreditlån i boligen, når man er senior, nærmer sig pensionsalderen eller har forladt arbejdsmarkedet. Mybanker har derfor set nærmere på, hvad der er regler, hvad der er praksis, og hvad der kan ”forhandles”, når det kommer til denne type lån.

Læs artiklen

Det er tid til at tjekke din boligfinansiering

Der har indtil nu, i år, været fart på i de finansielle markeder. Nationalbanken har sat renterne op flere gange, og kurserne på realkreditobligationer er faldet nærmest som en sten. Det har igen betydet, at renterne på realkreditlån, både med fast og variabel rente, er steget ganske kraftigt.

Læs artiklen

Hvorfor stiger renten så hurtigt netop nu?

Renterne stiger fortsat, og det presser pensionsselskaberne til at sælge obligationer, hvilket får renterne til at stige endnu mere. De store udsving får de finansielle markeder til at overophede, og det gør bare problemerne endnu større. Men hvad skaber disse store udsving, og hvorfor stiger renten så hurtigt lige nu?

Læs artiklen

Positive renter gør det mere attraktivt at spare op

Indtil renterne begyndte at stige igen i 2022, havde mulighederne for sikker investering og opsparing haft trange kår i flere år.

Stort set alle indlånskonti i bankerne gav negativ rente, og man skulle købe en realkreditobligation med fem års løbetid for blot at få nul procent i rente. 

Havde man købt en sådan 5-årig realkreditobligation i 2021, ville værdien af obligationen nu være faldet med mere end 10%. Ved salg i dag ville man således miste mere end 10% af det investerede beløb.

Læs artiklen

Sådan får du råd til din nye bolig

Den gennemsnitlige førstegangskøber er blevet ældre, og specielt er andelen af førstegangskøbere under 25 år faldet markant. Det giver førstegangskøberne mere tid til at ”forberede” sig, spare op, og indrette deres økonomi, så de kan komme i en position, der giver dem den størst mulige udbetaling og det størst mulige ”lånebevis” fra banken. Dermed også flere muligheder, når de skal finde en bolig.

Læs artiklen
Hvordan får du råd til din første bolig?

Der ER store prisforskelle på realkreditlån

Bidraget du betaler i forbindelse med dit realkreditlån, er langt fra ens hos de forskellige realkreditinstitutter. En hurtig undersøgelse viser, at ingen realkreditinstitutter er billigst på alt, og at alle er billigst på noget. Derfor kan det være svært at finde det billigste realkreditlån.

Læs artiklen
Store prisforskelle på bidragssatser

Kommer boligpriserne til at falde?

Som de fleste nok har set i medierne, er renterne på realkreditlån steget den seneste tid. Samtidig stiger priserne på snart sagt alt, og gør det stadig. Endelig er der nye ejendomsvurderinger, og dermed nye ejendomsskatter på vej. Det er alt sammen noget, der kan påvirke boligpriserne, men hvilken påvirkning vil disse mest sandsynligt have?

Læs artiklen
Hvad sker det med boligpriserne i fremtiden?

Forældrekøbet får dødstødet

I mange år var der en solid skattemæssig fordel ved forældrekøb. Forældre kunne sætte en ”lav” husleje, når de lejede ud til deres børn, og samtidig trække underskuddet den lave husleje skabte fra i deres personlige indkomst via virksomhedsskatteordningen. Forældrekøb har nu fået dødsstødet, da de sidste fordele er blevet afskaffet. Men hvad er dine muligheder, hvis du stadig ønsker at hjælpe dit barn med en bolig?

Læs artiklen

Inflation – en relativ gave til unge

Som de fleste nok har oplevet, stiger priserne på snart sagt alt og for tiden er prisstigningerne (inflationen) de højeste siden 1980’erne. Men inflation er ikke lige dårligt for alle, og for især unge mennesker, kan man måske ligefrem snakke om inflation som en fordel.

Læs artiklen
Hvem er inflation godt for?