Hvilken investeringsapp skal jeg vælge i 2024?

Investeringsapp

De senere års fremkomst af forskellige apps eller specialudviklede hjemmesider og investeringsapps, der gør det muligt at finde en løsning, der passer til ens risikoprofil, kan virke attraktiv for mange. Men hvordan adskiller de sig fra hinanden og hvilken løsning skal man vælge? Skal du finde en bank eller bruge anden investeringsløsning? Og hvilken investeringsapp eller hjemmeside skal du eventuelt vælge?

 

Darwin, June, Sparindex og NORD

Overordnet set kan løsningerne se meget ens ud. Alle fungerer ved, at der investeres i passive indexfonde (ETF’er), der følger en markedsudvikling ved at sprede investeringen over en stor mængde aktier, obligationer og ejendomme. Som investor afgør ens risikoprofil, hvordan fordelingen af aktier, obligationer og ejendomme skal være, og derefter udvælges en ETF, der passer til denne risikoprofil.

Går man lidt tættere på i sammenligningen ligner Darwin, June og Sparindex hinanden mest og NORD investments stikker lidt ud blandt andet med en anden tilgang til antallet af risikoprofiler og beløb, der kræves for at komme i gang. Af denne årsag kan sammenligningen hurtigt komme til at blive en sammenligning med NORD.investments på en ene side og June, Sparindex og Darwin på den anden side. Men det er alle forskellige løsninger, der har sine fordele og ulemper, og derfor bør man nøje sætte sig ind i de forskellige løsninger, inden man vælger, hvilken investeringsapp man vil gå i gang med. I sidste ende er det personlige præferencer, risikovillighed og brugervenligheden i løsningen, der afgør, hvad man vælger.

Vi har opstillet en række af de parametre, som kan sammenlignes, og som man kan bruge til at danne sig et indtryk af de forskellige løsninger. Bemærk, at beskatningen af gevinsten er forskellig fra løsning til løsning vil kan påvirke det samlede afkast.

 

Lave omkostningerne giver større gevinst

Hvis man går ud fra, at de fleste investorer ønsker at få mest muligt afkast af deres investering, så er tid og renters rente vigtige faktorer. Derfor er det væsentligt at betale så lave omkostninger til forvaltning og geninvestering, som muligt. Jo lavere omkostninger, jo mere er der tilbage til at geninvestere og dermed til at få afkastet til at vokse.
Sammenligner man ÅOP for de fire apps, konstaterer man, at de alle ligger under 1%, hvilket er lavere end mange af de aktivt forvaltede pensionsopsparinger. Alle udbyderne angiver et ÅOP-interval, hvor NORD investments har det laveste på 0,60% og Darwin det højeste på op til 0,95% ÅOP. Det kræver altså, at man studerer løsningerne nærmere for at finde ud af, hvordan ÅOP vil påvirke ens investeringer, hvis man vælger den pågældende løsning. Hos NORD.investments og June er alle transaktioner dækket af ÅOP (undtaget valutaomregning), mens der opkræves kurtage for handler gennem Sparindex og Darwin.

 

Risikoprofil

En af de store forskelle på de fire forskellige løsninger er antallet af risikoprofiler. Hvor June, Darwin og Sparindex tilbyder investorerne at vælge mellem 3 og 4 risikoprofiler, har NORD investments valgt 20 forskellige risikoprofiler. Det kan der være fordele og ulemper ved og afhænger sikkert af, hvad ens personlige præferencer er. For at finde ud af hvilken risikoprofil man har, har de fire løsninger hver især udviklet en guide, hvor man får angivet en passende risikoprofil baseret på de svar, man giver ved at svare på en række spørgsmål.

 

Udvalget af ETF’er

En anden faktor, som investoren kan forholde sig til, er hvilke varer, der er at vælge mellem på hylderne. June, Darwin og Sparindex tilbyder egne produkter og NORD.investments skilter som de eneste med at være uafhængige og uvildige. Hvad effekten af dette er, kan være svært at sige, da det må være afkastet i forhold til risikoen, der i sidste ende afgør, hvor stor succes man har med at udvælge de rette EFT-fonde. Men for nogle investorer vil uafhængigheden sikkert betyde noget.

 

Afkast

Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast’. Nogenlunde således formulerer alle udbydere af investeringsløsninger det, men alligevel kan det være fristende at kigge på, hvordan det hidtidige afkast har været, inden man vælger hvilken investeringsløsning, man skal vælge. I tabellen nedenfor fremgår afkastet fra 2019.

 

Beskatning

Der er forskel på, hvordan investorerne beskattes af deres investering i de fire forskellige apps. Nogle bliver realisationsbeskattet og andre bliver lagerbeskattet. Hvis gevinst eller tab på aktier skal realisationsbeskattes, skal gevinst eller tab medregnes i det indkomstår, hvor realisationen sker, dvs. i det indkomstår, hvor aktien sælges. Hvis gevinst og tab på aktier lagerbeskattes, skal indkomstårets gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse.

 

Så meget koster det at komme i gang

Hvor de 3 andre platforme kræver mellem 100 kr. til 1000 kr. at komme i gang, kræver det 10.000 kr. som minimumsinvestering, hvis man ønsker at starte op på NORD.investments’ platform. Hvis man tænker langsigtet og ønsker at supplere sin pensionsopsparing med en privat pensionsopsparing, vil det høje beløb måske ikke være så væsentlig en barriere, da et startindskud på få hundrede kroner ikke giver så meget at leve af når man vælger at trække pengene ud igen.

 

Hvad mener brugerne?

Endelig, hvis man skal vurdere hvad brugerne selv mener, så scorer NORD.investments 4,8 på Trustpilot på baggrund af 517 anmeldelser. De andre platforme har enten ingen eller for få besvarelser til at disse kan antages at være signifikante for konklusionen omkring brugertilfredshed.

 

Husk det lange perspektiv og de lave omkostninger

Hvis man har frie midler, som man har lyst til at investere, kan det virke fristende at vælge en af de fire løsninger og forsøge at få sin opsparing til at vokse. De fremstår som let tilgængelige, giver hurtigt overblik og det er tydeligt, at der er blevet arbejdet med at gøre det let at komme i gang. Tid og renters rente kan hjælpe på størrelsen af afkastet, så find en løsning med lave omkostninger og vær indstillet på at afsætte den fornødne tid til at lade investeringen vokse.

 

Om undersøgelsen

Informationerne i denne sammenligning er indhentet via selskabernes hjemmesider. I tilfælde, hvor informationer ikke har været så tydelige, har vi henvendt os direkte til selskaberne for at få svarene.

KriterierNord.InvestmentsJuneSparindexDarwinLysa
Årlige omkostninger0,60-0,80%0,79%0,59-0,75%0,75-0,95%0,252-0,343%
OmkostningsstrukturVariabel omkostningsstrukturVariabel omkostningsstrukturVariabel omkostningsstrukturVariabel omkostningsstrukturVariabel omkostningsstruktur
Kurtage000,10%0 kr. ved køb, 10 kr. ved salg0,004-0,01%
Omk. ved at sætte penge ind0 kr.0 kr.0 kr.0 kr.0 kr.
Ved at trække penge ud0 kr.0 kr.0 kr.10 kr.0 kr.
Minimum beløb10.000 kr.100 kr. pr indbetaling200 kr. pr. indbetaling1.000 kr.1.000 kr.
Maksimum beløbIngen øvre grænseIngen øvre grænseIngen øvre grænseIngen øvre grænseIngen øvre grænse
Realisations- eller lagerbeskattetLagerbeskattetLagerbeskattetRealisationsbeskattetRealisatitionsbeskattetLagerbeskatning
Beskattes som aktie- eller kapitalindskomstAktieindkomstKapitalindkomstAfhænger af produktAktieskat for produkter med mere end 50% AktierKapitalindkomst
ScreeningMuligt tilvalgJaJa etisk screeningESG-screenetJa
Krav om at være kunde i specifik bankNejNejNejNejNej
TilknytningSaxo Bank som partnerbankDanske BankSparinvest med Saxo Bank som partnerbankEn række mellemstore bankerIngen
Antal risikoprofiler20434Personificeret porteføljesammensætning
Afkast i 20216,2% til 26,2%4,4% til 24%4,4% til 17%1,97% til 22,55%1,6% til 26,61%
Ændring af risikoprofilJaJa0,2% (0,1% ved salg og 0,1% ved køb)10 kr.Ja

Desværre er denne tabel ikke særlig mobilvenlig. Det beklager vi.

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder