Hvad er en rente?

Et låns rente er prisen på at låne penge udtrykt i procent pr. tidsenhed, ofte et år. Renten på et lån bliver ofte fastsat ud fra en kreditvurdering, som alle låneudbydere er forpligtet til at udarbejdet i forbindelse med din låneansøgning.

 

Hvad er fast rente?

Ved en fast rente fastsættes lånets renteprocent ved lånets start, og den rentesats forbliver den samme gennem hele lånets løbetid. Med en fast rente kan du derfor vide dig sikker på lånets fremtidige omkostninger i modsætning til et lån med variabel rente. Det er ikke alle lån, hvor du vil blive tilbudt en fast rente. De lån, hvor det muligt at få tilbudt en fast rente, er blandt andet, realkreditlån, boliglån og i få tilfælde andelsboliglån.

 

Hvad er variabel rente?

Variabel rente er et begreb for en rente, der varierer hen over lånets løbetid. Her kan nævnes F1, F3 og F5 lån, hvor man binder renten i et bestemt antal år, hvorefter den skifter. Den variable rente kan både stige og falde i lånets løbetid. Som sagt er det ikke alle lån, hvor du kan vælge mellem et lån med fast eller variabel rente. For en række lån, er det kun muligt at få tilbudt en variabel rente. Disse lån er blandt andet, lån, forbrugslån, samlelån og i de fleste tilfælde billån.

Læs meget mere om valget mellem fast og variabel rente som realkreditlån i Mybankers artikel: Fast eller variabel rente?

 

Hvad er en rentetavle?

Rentetavlen er en banks samlede oversigt over ind- og udlånsrenter. Det er med andre ord deres ”prisliste” for lån og opsparing.

 

Hvad er differencerente?

Det korte svar er, at differencerenten er kompensation til realkreditinstituttet, fordi de skal betale renter til obligationsejerne, også efter at du har indfriet dit lån. En nærmere forklaring følger nedenfor med udgangspunkt i indfrielse af fastforrentede realkreditlån.

Fastforrentede realkreditlån kan, modsat Flekslån, indfries til kurs 100. Ikke kun når de udløber eller refinansieres, men også hver d. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. En sådan opsigelse kræver dog to måneders varsel til realkreditinstituttet. Ved en indfrielse før tid til kurs 100, sker der teknisk det, at obligationsejerne får de obligationer, der oprindelig er brugt til at finansiere realkreditlånet, indfriet til kurs 100.

Låntager betaler realkreditinstituttets tab

Hvis du d. 12. juni ønsker at indfri dit 3,5% fastforrentet realkreditlån på 2 millioner til kurs 100

Realkreditinstituttet kan tilbyde låntager at indfri allerede den 12. juni (kaldet pari straks indfrielse), men det koster differencerente. Det skyldes, at realkreditinstituttet først kan indfri de underliggende obligationer den 30. september, og derfor vil være nødsaget til at betale obligationsejer/investor 3,5% i rente på obligationerne frem til den 30. september.

Det betyder, at realkreditinstituttet vil være nødsaget til at have pengene fra låntagers indfrielse stående i banken fra den 12. juni til den 30. september. Renten i banken er for tiden negativ, og dermed får realkreditinstituttet et tab/omkostning. Dette tab bliver pålagt låntager i form af differencerente – forskellen i rente mellem de 3,5% på obligationerne og renten i banken. Realkreditinstituttet beregner tabet ud fra deres godtgørelsesrentesats.

 

Nysgerrig på mere? Mybanker forklarer om: