Vilkårene for realkreditlån ændrer sig hele tiden, også mere end de fleste er klar over. Derfor guider Mybanker dig i en serie artikler gennem de valg, du skal træffe i realkreditjunglen. Vi udpeger fælder og finder mulighederne for dig som boligejer.

Emnet i denne artikel er “Tilpasningslån – F1, F3, eller F5 lån”. Nedenfor kan du se emnerne for de andre artikler:

 

Da realkreditinstitutterne den seneste tid har hævet renten på fastforrentede realkreditlån, er lån med variabel rente fortsat attraktive for mange boligejere. Især dem med luft i budgettet og en vis mængde is i maven.

Renten på lån med variabel rente (flekslån) er nemlig lavere. Dertil medfølger dog oftest højere omkostninger til bidragssatser og kursskæring ved fornyelse af lån.

 

Hvad er et F1, F3 og F5 lån?

F1, F3 og F5 lån er tilpasningslån, som er et realkreditlån med variabel rente. Det vil sige, at ydelsen på lånet ændrer sig med renten, og dermed kender du ikke nødvendigvis ydelsen på lånet i hele lånets løbetid. Har der været et rentefald, når renten tilpasses, vil din ydelse blive lavere, og omvendt vil ydelsen blive højere, hvis renten er steget.

Har man besluttet sig for et tilpasningslån med variable renter er næste skridt at beslutte, hvor længe renten skal låses fast. 1, 3 eller 5 år? F1, F3 eller F5.

 

Skal du vælge F1, F3 eller F5?

F1 er ikke længere billigere end F3 lånet. Renten på F1 lånet er i 2023 steget, hvilket, i kombination med omkostningen til kursskæring, har resulteret i, at F3 lånet nu er billigst. F1 lånet tilpasses en gang årligt, og det gør, at indehavere af F1 lån er mere disponeret overfor renteændringer i forhold til F3 lån, hvor man kortsigtet har større sikkerhed.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle realkreditinstitutter udbyder F1 og F2 lån i dag.

Præmissen for denne artikel er, at låntager har besluttet sig for et flekslån. Nogle låntagere vil med tiden nå frem til, at de alligevel vil have et fastforrentet lån, altså skifte mening. Hvis låntager er mest tryg ved et F5 lån og villig til at betale noget mere for at kende sin rente i hele fem år, så er et fastforrentet lån alligevel et alternativ. Og så er man tilbage til valget mellem fast eller variabel rente.

 

Hvad er fordele og ulemper ved F5 lån?

Med et F5 lån tilpasses renten på lånet hvert femte år. Det kan være en fordel for mange, fordi det ofte giver en lavere rente, en lavere ydelse om måneden og bedre muligheder for at spare penge op. Ulemperne ved et F5 lån er derimod, at der med en variabel rente kan være en risiko for, at renten og dermed også ydelsen stiger.

Med andre ord er den største ulempe, at et F5 låns kurs ikke har et loft, og renten på F5 lån kan derfor stige til mere, end renten på det fastforrentede lån ville have været.

Hvor meget kan du købe bolig for?

Du kan købe bolig for

3.225.000 kr.

Få tilbud på boligfinansiering

Hvad er bidragssatsen på tilpasningslån?

Bidragssatserne er strikket sådan sammen, at du i de fleste tilfælde betaler en højere bidragssats, jo kortere rentebinding du har på lånet.

I Nykredit betaler du 0,05%-point mere (august 2023) i bidrag for F1 og F2 end for F3 og F4, der igen er 0,2 %-point højere end for F5-F10 lån. Det er med til at skubbe låntagerne væk fra F1 lånet, hvilket er et ønske både fra myndighederne og de enkelte institutter.

 

Hvad er kursskæring?

Kursskæring er omkostninger, der går til realkreditinstituttet ved optagelse og refinansiering af et realkreditlån. Når man optager eller refinansierer et lån, skal realkreditinstituttet sælge obligationer for at kunne finansiere lånet.

Kursskæring betyder, at når realkreditinstituttet sælger obligationer for at finansiere dit lån i markedet på f.eks. kurs 101,4, så skærer de i kursen, så du kun bliver afregnet kurs 101,1. For et F1 lån betyder det 0,3% mere i rente, mens det for et F2 lån ”kun” betyder 0,15% mere i rente, fordi et F2 lån kun refinansieres hvert andet år.

 

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.