Sådan læser du bankens renteskilt for udlån

Dette skal fremgå af bankens renteskilt for ÅOP.

Du skal (ifølge Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse for pengeinstitutter) på et iøjnefaldende sted, f.eks. computerskærm, herunder dets internetsite kunne se følgende for pengeinstituttets ”mest almindeligt forekommende” priser. (Ifølge Finanstilsynets vejledning til prisoplysningsbekendtgørelsen for pengeinstitutter er de mest almindelige forekommende de priser, som 5% af kunderne har).

Renteskiltet for udlån

Hvis pengeinstituttet tilbyder en lønkassekredit, billån med 20% udbetaling, forbrugslån og boliglån, så har Finanstilsynet bestemt beregningsforudsætningerne for beregning af ÅOP, og der skal altid skiltes med disse førnævnte 4 lånetyper.

NB. Hvis et pengeinstitut vælger at skilte med udlånsformer, som ikke er de ”mest almindelige forekommende”, så skal det også oplyse om de samme ”ting”.

Du skal på rentetavlen kunne se:

 1. Debitorrenten (= effektiv årlig rente). (Enkelte pengeinstitutter angiver også den pålydende årlige udlånsrente. Men det er ikke et krav). Der er ikke krav om antal decimaler.  Debitorrenten er et nyt begreb (kun på lån og kreditter) pr. 1. november 2010, og det erstatter det gamle begreb ”nominel årlige rente”.
 2. Laveste og højeste debitorrente, hvis det pågældende lån eller kredit udbydes med flere rentesatser (= renteinterval). Bemærk: Pengeinstituttet skal ifølge § 10, stk. 1 og 2 i god skik-bekendtgørelsen kunne fortælle dig, hvad der skal til for at få de forskellige satser i rentespændet. Og sådan lyder § 10, stk. 1 og 2: ”Stk. 1. En finansiel virksomhed skal give tilstrækkelig information om egne produkter og ydelser, herunder om forskelle i priser og vilkår for alternative produkter, der kan dække kundens behov. 

  Stk. 2. Såfremt der mellem kunderne for en given ydelse er generelle forskelle i fastsættelsen af renter, bidrag eller andet vederlag til den finansielle virksomhed, skal den finansielle virksomhed oplyse en kunde herom, forinden der indgås aftale om levering af ydelsen. På forespørgsel fra kunden skal der oplyses om hvilke forhold hos kunden, der kan være bestemmende for dennes indplacering inden for den givne prisdifferentiering”). 

 3. Særlige fordele og/eller begrænsninger knyttet til den enkelte kredit eller lån.
 4. Om renten er fast eller variabel.
 5. Den årlige nominelle provision på kassekreditter (d.v.s. den effektive rentesats for den løbende provision). Der skal også oplyses om beregningsmåden for den løbende provision, d.v.s. om den beregnes af kreditrammen eller af den trukne saldo.
 6. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) på lån. For kreditter skal ÅOP vises ved 100%, 50% og 25% udnyttelse. Det er ÅOP før skat, der skal oplyses om. Der stilles i prisoplysningsbekendtgørelsen for pengeinstitutter ikke krav om antal decimaler for ÅOP. Et pengeinstitut, hvis ÅOP f.eks. er på 18,45% kan nøjes med at skilte med 18%, og dermed se billigere ud, end det egentligt er.  Der er i øvrigt heller ikke krav om antal decimaler i et lånedokument, hvor ÅOP på en kassekredit kun skal oplyses ved 100% udnyttelse.

  7. Der skal oplyses om de forudsætninger, der er anvendt ved beregningen af ÅOP. Forudsætningerne skal være i overensstemmelse med udlånspraksis hos det pågældende pengeinstitut.

  Finanstilsynet har bestemt beregningsforudsætningerne for ÅOP på et renteskilt for en lønkassekredit (bogstav a), billån m/20% udbetaling (bogstav b), boliglån (bogstav c) og forbrugslån (bogstav d), og bogstaverne skal altid vises på rentetavlen.

Pengeinstitutternes valørregler for ind- og udbetalinger vil du i øvrigt typisk finde i pengeinstitutternes vilkårssæt.