Der skal ikke oplyses om alle udlånsrentesatser

Pengeinstitutter skal for udlån skilte med dets mest almindeligt forekommende udlånskonti” og finansieringsselskaber samt forretninger, der formidler lån og kreditter med de”mest almindeligt forekommende låne- og kredittilbud”.

Og hvad er så ”mest almindeligt forekommende lån og kreditter”?
Finanstilsynet har i sin vejledning til prisoplysningsbkg. for pengeinstitutter § 5 bestemt, at der skal oplyses om de udlånsprodukter, som giver et repræsentativt billede af pengeinstituttets udlånsprodukter for pengeinstituttets typiske kundegruppe, og at dette krav typisk vil være opfyldt, hvis der skiltes med de udlånsprodukter, som mindst 5% af pengeinstituttets kunder har. Forbrugerstyrelsen har ikke udstedt nogen vejledning til deres skiltningsbkg. for finansieringsselskaber og forretninger, der formidler lån og kreditter, men man må formentlig antage, at der gælder samme fortolkning.

Det betyder i dag, at mange pengeinstitutter ikke behøver at skilte med de ”højeste” priser – når de har rentespænd – da de højeste priser gerne tilbydes til kunder med ”ondt i økonomien”, og naturligvis tilhører disse kunder ikke 5% af kunderne i et pengeinstitut. Desuden ser vi hos Mybanker.dk ofte, at der slet ikke skiltes med prisen for mange typer lån og kreditter, selvom et pengeinstitut tilbyder lånetypen, for som en række pengeinstitutter siger det, så har 5% af kunderne ikke disse lånetyper. Og det betyder, at mange finansieringsselskaber formentlig vil kunne gøre det samme. De kan bare lade være med at skilte med lånetyper, som er for folk, der har ”ondt i økonomien”.