Studerende med gæld bør optage SU-lån

Betaler du for meget i gebyrer

Artiklen er fra juli 2013

Det handler om at flytte gælden fra dér, hvor renten er højest, til dér hvor den er lavest. For at illustrere dette har vi udarbejdet et konkret eksempel for en studerende, som flytter hjemmefra efter sommerferien, og derfor er interesseret i at købe en andelsbolig. Senere i denne artikel viser vi hvordan vores studerende sparer tæt på 70.000 kr.

I modsætning til et typisk lån, som optages i et pengeinstitut, bliver hele lånebeløbet ikke udbetalt på én gang. Det udbetales i stedet for løbende med et fast beløb hver måned i den tid studiet varer. Det medfører, at der kun bliver tilskrevet renter af den til enhver tid udbetalte lånesum. I øjeblikket er højeste SU-lån 2.943 kr. pr. måned .

Der skal ikke afdrages på SU-lånet før januar måned, året efter endt studium. Renter, som tilskrives under studietiden, samt i perioden mellem endt studium og til afdragsperioden starter, tillægges det samlede lånebeløb, og forfalder ligeledes først til betaling efter endt studium.

Under studietiden udgør rentesatsen effektivt 4 % årligt, hvilket er et godt stykke under den gennemsnitlige rentesats på andelsboliglån og forbrugslån, som ligger på henholdsvis 7,7 % og 13,1 %. Når studiet er slut, falder renten til Nationalbankens diskontosats + 1% point. Denne sats, som er ekstrem attraktiv, vil være gældende under hele afdragsperioden. SU-gælden afdrages over 7-15 år, alt afhængig af størrelsen af den samlede gæld.

 

Eksempel

Mybanker.dk har, med udgangspunkt i en ung studerende, som flytter i andelsbolig i forbindelse med studiestart, regnet på, hvor meget, der kan spares ved at udnytte SU-mulighederne.

Helt konkret sammenligner vi 2 scenarier:

  • I det ene scenarie optages en andelsboligkredit, som er afdragsfri de første 5 år (studietiden), hvorefter den afdrages over 15 år. Der optages altså ikke noget SU-lån.
  • I det andet scenarie optages den samme andelsboligkredit som i det første scenarie, men der optages samtidig et SU-lån. SU-lånets løbende udbetalinger benyttes til at afdrage på andelsboligkreditten. Det betyder helt konkret, at andelsboligkreditten nedbringes med 2.943 kroner hver måned under studietiden. Når studiet og dermed SU-låneudbetalingerne er slut, afdrages den resterende gæld på andelsboligkreditten over 15 år.

Over hele lånets løbetid er der en besparelse på næsten 70.000 kr., svarende til 22%, hvilket må siges at være en ganske betragtelig besparelse.

Selvom besparelsen er beregnet ud fra et specifikt eksempel, kan der dog drages en mere generel konklusion ud fra undersøgelsen, nemlig den, at man bør optage SU-lån hvis man har gæld, eller ønsker at optage gæld, hvor rentesatsen er højere end på SU-lån, hvilket vil være tilfældet de fleste lånetyper. Det er dog en undtagelse, hvis man udelukkende har gæld i form af realkreditfinansiering, hvor rentesatsen kan være mere attraktiv end rentesatsen på SU-lån.

Hvis du er studerende og overvejer at købe en andelsbolig, kan du med fordel benytte vores sammenligning af andelsboliglån til at se, hvor du finder den laveste sats for et sådan lån.

Hent regneark til at beregne dit eget lån

 

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing. Sammenlign bankers renter på opsparing her – gratis.

Sammenlign opsparing her