Nye regler mindsker fordelene ved forældrekøb: Her er løsningen

Dermed forsvinder den økonomiske fordel, der har været ved at foretage et forældrekøb, fordi det nu vil være de almindelige skatteregler, der også gælder for forældrekøb. 

Står du alligevel og har et ønske om at hjælpe dit barn med at finde tag over hovedet, kommer Mybanker med en ny løsning.

Ved et forældrekøb er det forældrene, der ejer den bolig, der bliver købt. Barnet bliver efterfølgende registreret som lejer af boligen. Det betyder, at en fortjeneste ved et eventuelt salg af boligen vil være skattepligtigt, fordi ejerne ikke selv har boet i boligen. 

Mybanker foreslår i stedet, at barn og forældre køber en bolig sammen. Her kan banken bruge den samlede økonomi fra både forældre og barn som grundlag for bevilling af lån. Når der optages realkreditlån ved et fælleskøb, skal alle ejerne underskrive lånet, og der hæftes solidarisk for hele lånet. Her kan ejerskabet fordeles, så barnet ejer 95 procent af boligen, og forældrene ejer de sidste fem procent. 

Den største forskel på de to metoder er, at barnet skal betale ejendomsværdiskat og ikke kan søge om boligstøtte. Til gengæld kan barnet efter endt studie købe de sidste fem procent af boligen af forældrene. Derudover vil 95 procent af værdistigningen ved et salg være skattefrit for barnet, fordi han eller hun selv har boet i boligen.

 

Det koster det for barnet 

For de flestes vedkommende vil den vigtigste faktor for et køb nok typisk være, hvad det vil koste for barnet. 

Ved et forældrekøb skal huslejen følge markedsprisen. Selve finansieringen af lejligheden vil derimod være en udgift for forældrene. Ved et fælleskøb skal barnet ikke betale husleje, men skal i stedet betale ejerudgift, ejendomsværdiskat og finansieringen af købet. 

Mybanker har lavet et regneeksempel på, hvordan barnets månedlige udgifter for eksempel kan se ud med en lejlighed i København. Du kan se en forenklet udgave af udregningen herunder: 

Som det fremgår af skemaet, er det ved et forældrekøb kun forældrene, der står for de udgifter, der er forbundet med købet af boligen. Barnet betaler derimod almindelig husleje, som hvis de lejede en bolig af alle mulige andre. Ved et fælleskøb vil barnets udgifter derimod omhandle købet af boligen og tilbagebetalingen af lånet.

Selvom der er stor forskel på typen af udgifter ved de to fremgangsmåder, er der ikke nødvendigvis stor forskel på de månedlige udgifter. Tværtimod kan et fælleskøb i nogle tilfælde være billigere for barnet end et forældrekøb.

Ved et fælleskøb har forældrene heller ikke nogen egentlige udgifter forbundet med købet. De hæfter dog solidarisk med barnet, og kan således stilles til økonomisk ansvar, hvis lånet ikke vedligeholdes. 

Få tilbud på forældrekøb

Indtast din økonomi og få tilbud fra bankerne på kommende eller nuværende forældrekøb. Undgå at betale for meget.

Få tilbud fra interesserede banker