Forældrekøb af andelslejlighed og ejerlejlighed | Hvad skal du vide?

Forældrekøb er blevet mere udbredt på boligmarkedet de senere år og med god grund. Undersøgelser som Dansk Byggeri publicerede i 2017 viste, at der mangler 22.000 studieboliger i de største studiebyer i Danmark. Mange unge har ikke selv råd til at investere i en bolig, og derfor kan forældre, der har økonomisk råderum til det, vælge at investere i en bolig til deres barn, så barnet har mulighed for at bo centralt i forhold til uddannelsesinstitutionen.

 

Beskatning ved forældre køb af andelslejlighed og ejerlejlighed

Forældre, der vælger at købe en lejlighed og leje den ud til deres barn, bliver skattemæssigt sidestillet med en selvstændig virksomhed. Det vil sige, at udlejer (forældrene) bliver beskattet af de indtægter, der kommer fra lejen, og at de kan trække udgifter til ejendomsskat, vedligehold, renovation osv fra.

Der findes tre forskellige skattemodeller, som forældrene kan vælge imellem. Det er forældrenes øvrige indtægts- og formueforhold, der afgør hvilken af skattemodellerne, der er den mest fordelagtige for dem. Ejerskabet kræver, at forældrene holder regnskab over lejeforholdets indtægter og udgifter.

Alt afhængig af hvilken beskatningsmodel man vælger, stilles der stigende krav til udførelsen af regnskabet. Ejerskabet betyder også, at det er forældrene, der påtager sig alle forpligtelserne i forbindelse med boligen.

 

Forældrekøb af andelslejlighed

Det kan også være aktuelt for forældre at købe en andelslejlighed og leje den ud til barnet. Det skal dog tjekkes, at det er tilladt i den pågældende andelsforening. Mange andelsforeninger har nemlig vedtaget, at man ikke må udleje foreningens lejligheder, hvilket i sagens natur vil gøre et forældrekøb problematisk. En alternativ løsning på dette kan være at yde et forældrelån, som kan etableres både rente-og afdragsfrit uden skattemæssige konsekvenser for hverken forældre eller barn.

Forældrekøb af andelslejligheder kan også være en billigere løsning, end ved køb af ejerlejlighed. Det gør sig specielt gældende i storbyerne. Selvom finansieringen af ejerbolig kan finansieres via realkreditlån (hvor renteniveauet er historisk lavt), er priserne i storbyerne også stigende.
Priserne på ejerlejligheder er markant højere end andelsboliger og det er derfor muligt at finde en billigere løsning via et andelsboligkøb. Om du så kan få fingrene i disse attraktive andelsboliger er en anden sag. I øjeblikket er udbuddet af sunde andelsboliger meget begrænset og du vil oftest skulle ”kende nogen” for at få muligheden for et køb.

 

Fordele ved forældrekøb

Forældre kan opnå skattefordele ved forældrekøb, særligt hvis de betaler topskat. Der er forskellige skattemæssige regelsæt forbundet med forældrekøb, men ved f.eks. at bruge det, der kaldes virksomhedsordningen, vil renteudgifterne gå fra at have en fradragsværdi på 30-32 % til en fradragsværdi på cirka 52 % plus eventuel kirkeskat. Ligeledes kan man undgå at betale ejendomsværdiskat ved forældrekøb.

  • En solid bolig til dit barn i studietiden
  • Mulighed for økonomisk gevinst for forældre
  • Mulighed for boligsikring for barnet

 

Forældre med friværdi kan ofte få billigere lån

På grund af den lave udlånsrente, der tilbydes i øjeblikket, er det muligt at få et billigt lån. Forældre har bedre mulighed for at få bolig- og realkreditlån til en billigere pris, hvis de har friværdi i deres bolig, end end hvis de ikke har en ejerbolig. Hvis boligpriserne stiger, kan det på sigt ende med at blive en god investering. Man skal dog være opmærksom på, at markedet er i konstant forandring, og det er dermed ikke sikkert, at det bliver en god investering. Dette gælder selvfølgelig ikke kun ved forældrekøb, men også ved generelle boligkøb.

Beslutter man sig for at foretage et forældrekøb af en andelslejlighed, er finansieringen lidt anderledes end ved en ejerbolig, da der ikke kan optages realkreditlån i andelsboliger. I stedet skal man finansiere det ved hjælp af et banklån, som typisk er dyrere i form af en højere rente. Alternativt kan forældrene tage et realkreditlån i deres egen ejerbolig og dermed få penge til rådighed, som de kan yde som et forældrelån (famililån) til barnet.

 

Hvad er et familielån?

Det er også muligt for personer, der har tilstrækkelige frie midler, at låne penge ud rentefrit til personer, der ønsker at låne. Det kan gøres ved, at man laver et anfordringslån. Lånet hedder populært et ‘familielån’, da det oftest forekommer indenfor familien. Ved familielån skal disse tre betingelser være opfyldt:

  • Der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  • Der skal oprettes og underskrives et gældsbrev, inden lånet kan gives.
  • I gældsbrevet indflettes et vilkår om, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel (maks. 14 dage).

Ved at lave et anfordringslån vil låntager kunne modtage lånet uden at skulle betale gaveafgift. Det er ikke nødvendigt at sætte bestemmelser for afvikling af lånet i gældsbrevet. Det er tilstrækkeligt at anføre, at lånet forfalder til indfrielse på anfordring (maks. 14 dage).

 

Omvendt forældrekøb

En anden form for boligkøb, der er begyndt at vinde indpas på det danske boligmarked er det såkaldte omvendte forældrekøb, hvor børn køber en bolig til deres forældre. Her gælder de samme overvejelser som ved forældrekøb, og her gælder det også, at fortjenesten ved salg er skattepligtig, medmindre man selv har boet i boligen, mens man har stået som ejer af den.

 

Investeringsværdi ved forældrekøb af andelsbolig vs ejerbolig

Hvis du ønsker at foretage et forældrekøb, kan der, udover glæden ved at hjælpe dit barn, også være et ønske om afkast på din investering.
Som udgangspunkt er der større potentiale for højt afkast på en ejerlejlighed end en andelsbolig. Det skyldes at prisfastsættelsen af ejerlejligheder er fri, modsat andelsboliger, der ikke kan stige på samme måde. Specielt i storbyer (i særdeleshed København) har ejerlejligheder set meget store prisstigninger i mange år, og derfor er potentialet for et højere afkast derfor også større.

Det kommer dog også med en risiko, for hvad der kan stige meget, kan også falde meget.

Som udgangspunkt skal forældrekøb betragtes som en mulighed for at hjælpe dig barn og give en god base under studietid. At der kan være en investeringsgevinst, er en bonus, men ikke det der skal være udgangspunktet for købet.

Klik her, hvis du ønsker at få op til tre gratis tilbud på lån til ejer- eller andelsbolig?

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på alt inden for privatøkonomi.

Ved at trykke tilmeld, giver du samtykke til at vi sender dig vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke (læs samtykkeerklæring) tilbage. Læs mere om vores forretningsbetingelser, privatlivspolitik og cookiepolitik.

 

Få tilbud på lån

Indtast din økonomi og få gratis tilbud fra bankerne på lån.  Sammenlign rentesatserne og vælg bedste og billigste.

Få op til 3 tilbud