Hvad er mindsterenten?

udgivet: 10. juni 2010
, sidst redigeret: 17. januar 2018
Hvad er mindsterenten?
Mindsterentereglen ophørte i januar 2010

Folketinget har den 1. juni 2010 vedtaget en ændring af kursgevinstloven, hvor mindsterentereglen ophæves, og dette allerede fra og med den 27. januar 2010. Når den 27. januar 2010 er valgt som pr. dato, så skyldes det, at det er denne dato, hvor lovforslaget blev fremtsat. 

Mindsterenten var før den 27. januar 2010 den mindste kuponrente (d.v.s  pålydende årlige rente), der blev tilladt, hvis personer skulle friholdes for beskatning iflg. kursgevinstloven. Mindsterenten blev fastsat af Skatteministeriet (som hovedregel reguleret pr. 1. januar og pr. 1. juli).  Derfor tilbød realkreditinstitutter ikke lån i obligationer med en kuponrente under mindsterenten. På SKAT’s hjemmeside findes der i øvrigt en oversigt over den pålydende årlige mindsterente siden 1985.

SKAT skriver følgende på deres hjemmeside den 27. januar 2010: ”For at beskytte privates eksisterende dispositioner ophæves skattefriheden kun for obligationer, der erhverves fra og med den 27. januar 2010. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil således fortsat være skattefri efter gældende regler. Dermed beskyttes investorer, der har handlet i tillid til gældende regler”.

 

 

sidst redigeret: 17. januar 2018