Stigende priser, høje priser og inflation

Nogle økonomer taler allerede om nul eller måske negativ inflation til efteråret, men betyder det, at det bliver billigere at være forbruger, end det er i dag? Det ser vi nærmere på her.

Hvad betyder negativ inflation?

Negativ inflation eller deflation betyder, at priserne i dag er lavere end for et år siden, og at kundernes penge bliver mere værd.

Hvordan måles inflation?

Inflation måler prisstigninger det seneste år og oftest bruges prisen på en ”kurv” af varer som udgangspunkt. Hvis prisen på kurven i august sidste år var 100 kr. og i august i år ligeledes er 100 kr., så er inflationen i august i år 100/100 – 1 = 0,00 eller 0%. Der er ingen inflation, ingen prisstigninger.

Hvis prisen på kurven i september i år er steget til 107 kr., mens den for et år siden stadig kostede 100 kr., er prisen steget med (107/100) – 1 = 0,07 svarende til 7%. Inflationen i september er derfor 7%.

Hvis prisen på kurven af varer i oktober (måneden efter) stadig er 107 kr., og prisen i oktober sidste år også var 100 kr., er inflationen i oktober også 7%. Det er værd at bemærke, at priserne ikke er steget i oktober. Prisen på kurven er stadig 107 kr., men fordi prisen på kurven stadig er 107 kr., og den stadig var 100 kr. for et år siden, er inflationen stadig 7%, uanset, at det koster dig det samme at handle i oktober, som det gjorde i september.

Hvis prisen på kurven ikke stiger igen, og prisen for et år siden stadig var 100 kr., vil inflationen være 7% i et år, fordi prisen på kurven hele tiden er 7% højere, end for et år siden. Når man når frem til september året efter, er prisen på kurven for et år siden steget til 107 kr., det var jo der, prisen steg. Hvis prisen stadig er 107 kr., falder inflationen til 107/107 – 1 = 0%.

Inflationen falder, men priserne er det samme – hvorfor?

Som forbruger har du oplevet, at prisen på kurven i september steg fra 100 kr. til 107 kr., og siden har du betalt 107 kr. for kurven. I de 12 måneder efter prisen steg, har inflationen været 7%, uanset, at du har betalt det samme. 12 måneder efter prisstigningen falder inflationen til 0%, men du betaler stadig 107 kr. for kurven af varer i supermarkedet.

 

Hvordan opleves inflationen for forbrugerne?

Tallet for inflation siger noget om, hvor meget priserne er steget det seneste år, men det du som forbruger oplever i supermarkedet kan godt være meget anderledes, end det du læser om inflationen i medierne. Vi giver her et lille eksempel;

I juli og august 2021 og 2022 var prisen på kurven:

Prisen på kurven20212022Inflation
Juli105,7 kr.114,9 kr.(114,9/105,7) – 1 = 8,7%
August105,5 kr.114,9 kr.(114,9/105,5) – 1 = 8,9%

Som forbruger betalte du det samme for kurven i juli og i august 2022, men du kunne læse i medierne, at inflationen var steget fra 8,7% til 8,9%. Stigningen skyldtes, at prisen på kurven faldt fra juli til august 2021, men det betyder ikke noget for din oplevelse i supermarkedet i 2022.

I sensommeren 2022 steg prisen på energi hurtigt og rigtig meget. Den er de seneste måneder faldet, men er stadig en del højere end for et år siden. Dermed er bidraget til inflationen, der kommer fra energi, også højt. Forskellen mellem prisen i dag og prisen for et år siden er stor. Men når vi kommer til sensommeren 2023, vil den energipris, der sammenlignes med, når man beregner inflation, være den høje pris fra 2022.

Alt andet lige betyder det, at inflationen vil falde, også selv om prisen på energi stadig er høj. Nogle økonomer forventer ligefrem negativ inflation, fordi forskellen i priserne på især energi er så høje. Den slags forstyrrelser i inflationsberegningen kaldes af økonomer for basiseffekter.

For dig som forbruger betyder det ikke, at priserne i supermarkedet er faldet, de er stadig irriterende høje. I medier og middagssamtaler har begreber som inflation, priser, prisstigninger etc. det med at blive blandet sammen, og det er meget naturligt at være lidt skeptisk, hvis du i radioen hører, at inflationen er negativ, men du stadig skal betale over 28 kr. for en pakke smør.

Tallet for inflationen siger noget om priserne i dag relativt til for et år siden, men ikke noget om prisen i dag i forhold til for en måned siden, selvom det er det du oplever i supermarkedet, og som har betydning for din økonomi her og nu.

 

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag