Valg af varmekilde: Hvilken er den billigste?

I 2022 blev stigende energipriser og forsyningskrise det helt store samtaleemne. Ruslands invasion af Ukraine var en af de faktorer, der var medvirkende til voldsomme prisstigninger på både brændsel og el. De stigende energipriser har været medvirkende til, at et hav af danskere har taget deres boligs opvarmningskilde op til overvejelse.

De private husholdninger bruger mange penge på at opvarme både bolig og brugsvand. Der er meget stor prisforskel på, om du varmer din bolig op med fjernvarme, olie, naturgas, pillefyr, elradiator eller med en varmepumpe. Hvor meget du egentlig kan spare på at skifte varmekilde, og hvor lang tilbagebetalingstiden er på udskiftningen, kan være svært at gøre præcist op.

Besparelser og tilbagebetalingstider afhænger nemlig af de svingende energipriser, prisen for udskiftningen og ikke mindst finansieringen bag.

Sådan opvarmer danskerne deres boliger

Fjernvarme: 66 %

Naturgas: 15 %

Oliefyr: 6 %

Andre former for centralvarme: 3 %

Varmepumper: 5 %

Elvarme: 4 %

Kilde: Danmarks Statistik

Hvad er den billigste opvarmningsform?

En sammenligning af priserne på forskellige opvarmningsformer udarbejdet af Videncentret Bolius viser, at der, afhængigt af hvilket varmeanlæg du har, kan være store besparelser ved at skifte til en anden opvarmningsform. Her sammenlignes opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer. Energipriserne bliver opdateret en gang om måneden.

Energistyrelsen har også en beregner, hvor du kan indtaste din adresse og få besked om mulighederne for en ny varmekilde på adressen. Vær dog opmærksom på hvornår priseksemplerne sidst blev opdateret.

Hvis man ser på ren varmepris, så er luft til vand-varmepumper, jordvarme og fjernvarme ifølge de seneste priser de billigste måder at opvarme sit hus på. Det skal dog bemærkes, at fjernvarmepriserne er fra august 2022 og sandsynligvis er steget lidt siden da.

For at opvarme et typisk hus skal boligejere med luft til vand-varmepumpe, jordvarme og fjernvarme i gennemsnit betale mellem 8.000-13.000 kr. om året.

Hvis du overvejer en ny varmekilde til din bolig, er fjernvarme stadig den klart billigste mulighed med en gennemsnitlig pris på 15.600 kr. om året. Det er 5.000-9.000 kr. billigere end varmepumper, som er den næst-billigste opvarmningsform at investere i. Det er dog vigtigt at bemærke, at fjernvarmepriserne varierer afhængigt af, hvor du bor, da prisen varierer mellem forskellige fjernvarmeværker.

Udviklingen i el- og gaspriser

I den senere tid har elpriserne og gaspriserne været rekordhøje, men siden september 2022 er de faldet markant. Der var en lille stigning fra oktober til december 2022, men i januar 2023 faldt priserne igen betydeligt. Nedgangen i elpriserne skyldes bl.a. en nedsættelse af elafgiften fra ca. 90 øre til 1 øre, som fastholdes i de første seks måneder af 2023.

I august 2022 toppede elpriserne med en gennemsnitlig pris på 5,68 kr. pr. kWh, mens de i januar 2023 var nede på 2,03 kr. pr. kWh.

Tilsvarende var gaspriserne højest i august 2022 med en pris på 31,39 kr. pr. m3, men faldt til en gennemsnitspris på 12,25 kr. pr. m3 i januar 2023. Prisfaldet afspejler sig i opvarmningen af private hjem.

Kan jeg få fjernvarme?

Det skal være slut med gas og olie som opvarmningsform i de danske husstande, og derfor fremlagde den tidligere regering en udfasningsplan for disse typer af varmekilder.

Som resultat heraf er 670.000 breve blevet sendt ud til danske boligejere i løbet af vinteren med besked om deres muligheder for at få fjernvarme. Af de modtagere fik 32% at vide, at de allerede kunne få fjernvarme, eller at der var et godkendt projektforslag for fjernvarme i deres område. 40% fik besked om, at deres område var udlagt til fjernvarme i varmeplanen, men at der skulle yderligere analyser til for at afgøre, om ejendomsejerne kunne tilbydes fjernvarme. 22% blev informeret om, at der ikke ville komme fjernvarme i deres område, og at de derfor bør overveje at skifte til en alternativ varmekilde i stedet for gas. Endelig fik 6% en fjerde besked, som for eksempel om muligheden for fælles mindre varmeløsninger, hvis der ikke kommer fjernvarme i området.

Vil du have tilbud på udskiftning af din varmekilde?

3byggetilbud.dk samarbejder med et landsdækkende netværk af håndværkere og kan hjælpe med tilbud på alle former for renoveringsprojekter – herunder udskiftning af din varmekilde.