Hvad er etableringsomkostninger?

Når der etableres et lån, er der nogle omkostninger, du skal betale til låneudbydere, banken, realkreditinstituttet og/ eller staten. Det afhænger af, hvilken type lån du optager, hvem du skal betale etableringsomkostninger til. Som sagt kan etableringsgebyr dække over flere forskellige slags gebyrer, som altid vil være specificeret, når man får et lånetilbud.

Navnene på gebyrerne er ikke vigtige, men det er derimod vigtigt at kigge på, hvad du samlet kommer til at betale ved oprettelsen af et lån, når man lægger de forskellige gebyrer sammen. De gebyrer der tilfalder banken, kan du forhandle om, mens de gebyrer der tilfalder staten normalt ikke er til forhandling.

 

Etableringsomkostninger for realkreditlån til realkreditinstituttet

Med et lånetilbud er man således sikker på at få lånet, også selvom kursen på obligationerne efterfølgende stiger til over 100. Dog har nogle realkreditinstitutter, bl.a. Totalkredit, begrænsninger i udbetaling af lån, når kursen er over 100. Kig evt. i lånetilbuddet, hvor et evt. forbehold vil fremgå.

 

Omkostninger til det offentlige (Staten)

Der betales tinglysningsafgift, hver gang et lån omlægges, eller der optages et nyt lån. Herudover betales en procentvis (variabel) tinglysningsafgift af nye lån samt forhøjelser af de eksisterende lån. Denne tinglysningsafgift betales dog ikke ved omlægning af eksisterende lån, hvor lånet ikke forhøjes. Afgiften kaldtes tidligere stempelafgift.

Etableringsomkostninger for realkreditlån til det offentlige (Staten) er de samme, uanset hvilket realkreditinstitut der vælges.

 

Tinglysningsservice

Før lånet kan udbetales, skal det tilhørende pantebrev være tinglyst. Du kan enten lade banken, realkreditinstittutet eller selv stå for tinglysningen. Du bør undersøge, hvad det vil koste og husk at få oplyst alle gebyrer og provisioner, inden du sammenligner.

 

Lånesagsgebyr

Ved etablering af realkreditlån betales der et gebyr til realkreditinstituttet. Dette gebyr kan ofte forhandles.

Nogen steder kan du få rabat, hvis du er en god kunde. I de fleste tilfælde kan denne rabat ”tages med” til et andet realkreditinstitut, og derfor er det en god idé at forhandle om denne rabat. Det er gode muligheder for at opnå rabat, hvis du tilfører realkreditinstituttet et nyt lån.

Det er altid en god ide at sammenholde lånesagsgebyret og gebyret for Tinglysningsservice. Hvis det ene gebyr er højt, bør det andet gebyr være lavt.

 

Kurskontraktgebyr

Udgiften til en kurskontrakt på et nyt lån består eventuelt af et gebyr og af et fradrag i kursen. Fradraget i kursen opstår, fordi obligationsrenten er højere end bankrenten. Fradraget afhænger af obligationsrenten, og af hvor lang tid kurskontrakten skal løbe. De forskellige penge- og realkreditinstitutter beregner fradraget forskelligt, ligesom den obligationskurs de bruger som udgangspunkt kan være forskellig. Ved en sammenligning skal du derfor spørge efter den kurs, du kan kurssikre til efter fradrag af kurtage.

 

Kurtage

Ved handel med obligationer/udbetaling af realkreditlån, skal der betales kurtage og evt. kursskæring.. Nogen har ingen kursskæring, og du bør derfor fokusere på den kurs, du faktisk bliver afregnet til.

 

Gebyr ved førtidig indfrielse

Hvis du omlægger dit lån, og det gamle skal indfries, opkræver realkreditinstituttet et gebyr. Gebyret variere fra realkreditinstittut til realkreditinstittut. Alle realkreditinstitutter har en prisliste liggende på deres hjemmesider, hvor du kan finde de præcise gebyrstørrelser.