Hvad er kurstab?

Kurstab er forskellen mellem det lånebeløb, du låner, og det beløb du faktisk får udbetalt, når du optager et realkreditlån til under kurs 100. Lad os tage et eksempel:

Hvis du køber en obligation til kurs 95, og lånebeløbet er 1.000.000 kr., vil den faktiske pris for obligationen være 950.000 kr. Kurstabet i dette eksempel vil være 50.000 kr. (1.000.000 – 950.000 = 50.000). Du tænker selvfølgelig, hvorfor så optage et realkreditlån under kurs 100? Vi giver dig svaret nedenunder.

 

Du kan ikke få fastforrentede lån udbetalt over kurs 100

Fordi fastforrentede realkreditlån kan førtidsindfries til kurs 100, kan realkreditinstituttet ikke give lånetilbud på obligationer, der handler til en kurs over 100 på tidspunktet for lånetilbuddets udstedelse.

Hvis du kunne det, ville det nemlig være muligt at få et lånetilbud på en 3 procent obligation, der handler i kurs 105, og dagen efter indfri lånet på kurs 100. Det ville give så meget forstyrrelse og rod i markedet, at det reelt er forbudt.

Realkreditinstitutterne tilbyder derfor lån i obligationer med en nominel rente, der betyder, at markedskursen maksimalt er 100 – også kaldet åbne obligationer/serier. Efterhånden som renten falder, og kursen på obligationerne stiger til over 100, åbner realkreditinstitutterne nye obligationer med lavere nominel rente, der handler under kurs 100.

Hvis renten stiger, så kursen bliver urealistisk lav, åbner realkreditinstitutterne obligationer med en højere nominel rente og dermed en kurs tættere på kurs 100.

Således kan du her i august 2017 få et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag i en 2 procent-obligation, der handler i kurs 98,70 eller i en 1,5 procent-obligation, der handler i kurs 95,08.

 

Fordele og ulemper ved kurstab

Der er både fordele og ulemper ved kurstab, og valget af kurstab (nominel rente) afhænger blandt andet af dine forventninger til renteudviklingen. Her er en række punkter, som kan gøre dig klogere på valget eller fravalget af kurstab:

  • Med mindre renten om kort tid stiger kraftigt, er det en fordel med et lille kurstab.
  • Vælg det laveste kurstab, hvis du kan vælge mellem to lån med samme ydelse – ellers se kurstab i forhold til merydelse.
  • Undgå meget store kurstab for at spare blot en lille smule på ydelsen.
  • Jo mindre dit lån er, jo mindre betyder kurstabet, da omkostninger ved omlægningen af lån er relativt store for små lån.
  • Se på realismen i at kunne omlægge til lavere rente. De færreste tror, der vil være store muligheder for senere at omlægge et 15-årigt 1 procent lån til en lavere rente og spare penge nok til også at dække omkostningerne.
  • Hvis den effektive rente er meget lavere på obligationer med kortere løbetider, kan et stort kurstab koste penge ved førtidsindfrielse.

 

Er du nysgerrig på at vide mere om kurstab? Læs vores historiske gennem af kurstab