Hvad er hovedstolen?

Hovedstolen for et lån indikerer, det beløb du oprindeligt optog ved lånets start.

Nogle tror, at hvis du låner 200.000 kr., så er hovedstolen det samme. Hovedstolen indkludere nemlig også en række udgifter som ofte er forbundet med et lån, herunder stiftelsesomkostninger og kurstab. Derfor vil hovedstolen næsten aldrig være tilsvarende lånebeløbet.

Lad os sige du låner 200.000 kr., og betaler 5.000 kr. i etableringsomkostninger. I dette tilfælde er:

  • Lånebeløb: 200.000 kr.
  • Etableringsomkostninger: 5.000 kr.
  • Hovedstol: 205.000 kr.

Husk, at hovedstolen vil aldrig blive mindre, i løbet af lånets løbetid, da det udelukkende fortæller det samlet beløb, der skal tilbagebetale før du er gældfri.