Må AL nægte mig en konto pga. engagement i anden bank?

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 44 i alt)
 • Indlæg
 • #157524
  PD 99Forfatter

  Jeg har aldrig påstået at den linkede afgørelse skulle være “magen til” den aktuelle situation.

  Som jeg allerede har antydet ovenfor er afgørelsen alligevel særdeles interessant, fordi det tydeligt fremgår at Finanstilsynet her tolker i forhold til FORMÅLET om netop at kunne MODTAGE løn mv.:

  “Det er Finanstilsynets vurdering, at kravet i § 12 i god skik bekendtgørelsen om, at pengeinstitutter skal oprette en indlånskonto, skal fortolkes i forhold til bestemmelsens FORMÅL, som fremgår af vejledningen til god skik bekendtgørelsen: Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne MODTAGE LØN og andre ydelser.”

  Med præcis samme begrundelse kunne man afvise oprettelse af en ekstrakonto til dovne forbrugere, der gerne vil have Nemkonto i én bank, men heller vil sætte penge IND i en anden bank.

  Jeg imødeser fortsat gerne svar herpå:

  1) Hvilket “behov” har man som normal lønmodtager for at sætte kontanter IND på en konto? Kan man ikke klare sig uden dette?

  2) Findes der nogen som helst regel, der har til FORMÅL at hjælpe privatpersoner med at kunne sætte penge IND på en konto?

  #157526
  testForfatter

  tillad mig ud over PD udmærkede fremstilling at på pege enu et område hvor du vrøvler på michael. Der er her helt tydeligt tale om en individuel sagsbehandling. Afslaget på konto gives netop i det individuelle forhold at personen IKKE ønsker en nemkonto men bare en ekstra konto der ikke skal gå regelmæssige beløb ind og ud af. Kravet om skriftlighed i afslaget er noget som kunden skal bede om ikke noget som banken af egen drift skal opfylde.

  YDERLIGE skal det nævnes at en bank faktisk efter en individuel sagsbehandling KAN afslå at lave en konto begrundet i forhold omkring f.eks. personens truende adfærd. Ikke at jeg antager at det er tilfældet her. Så den fremstilling om at man altid har et krav på konto i den bank man ønsker det er slet og ret forkert.

  Der er IKKE tale om en gråzone her svaret på¨trådstarteres spørgsmål, som det er stillet, er et klart nej

  #157528
  MichaelForfatter

  Man kan næppe afvise en bankkunde med henvisning til personens “dovenskab” og at “personen da bare kan lade sine kontanter ligge”. Det er ikke en saglig begrundelse.

  Som nævnt før har jeg ikke fundet nogle afgørelser fra Finanstilsynet der matcher denne 100%, men der er dog den her:

  http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Afgoerelser/Fordelt-paa-virksomhedsomraader/Tvaergaende/Lov-om-finansiel-virksomhed-43-301203-GS.aspx

  Her slås det fast, at RKI ikke må hindre oprettelse af en indlånskonto. Hvis en person er i RKI er det rimelig usandsynligt, at vedkommende ikke i forvejen har en indlånskonto andetsteds vil jeg nok mene. Rent faktisk er årsagen til at RKI-registrerede vil flytte deres konto jo, at de herved vil undgå at banken (som de sikkert skylder penge) bare trækker løs af deres indestående for at dække misligholdt gæld – hvilket er helt lovligt.

  Bemærk at der i bekendtgørelsen intet står om at en person kun har ret til én indlånskonto. Den omhandler oprettelse af indlånskonti GENERELT.

  #157530
  MichaelForfatter

  test

  Prøv at dokumentere hvor i bekendtgørelsen der står skrevet, at en person kan nægtes en indlånskonto der blot skal fungere som ekstrakonto – altså en ganske almindelig indlånskonto uden særlige fordele.

  #157532
  testForfatter

  altså man kan kun ha EN nemkont

  du skal se på bestemmelsens formål i stedet for at gætte på at rki sagens person her andre konti i stedet for den ene han bliver nægtet. vi kan jo ikke diskutere ud fra hvad man tror.

  start med f,eks. at læser her

  har jeg så også krav på at få en højrente konto med min indskud jeg ikke kan overholde?

  http://www.nemkonto.dk/wo/1025511.asp

  #157534
  MichaelForfatter

  Jo test – man kan godt bruge sandsynligheder her. Finanstilsynet har tidligere haft masser af lignende RKI-sager og det er komplet usandsynligt at ingen af sagsøgerne har haft en indlånskonto i forvejen. Vi skriver altså 2010 hvis du ikke har opdaget det endnu…

  Nej – man har ikke krav på en højrentekonto (investeringskonto) hvilket står helt tydeligt i bekendtgørelsen hvis du ellers gad bruge 2 min på at læse den.

  Fik jeg svar på hvor i bekendtgørelsen der stod man ikke har krav på flere indlånskonti?

  #157536
  testForfatter

  ps michael

  du skal se det omvendt. her er tale om en branche der selv bestemmer hvem de vil ha som kunde. det er udgangspunkt. men det kan ikke lade sig gøre at fungere i et samfund uden en konto. Det er så blevet til Nemkonto. Den kan man ikke nægtes MEN man kan kun ha en NEMkonto. IKK

  så ingen grå zoner her bare et nej til konto og dermed et ja til spørgsmålet fra trådsateret. ikk

  #157538
  testForfatter

  ps lovgivingen funger ikke sådan at alt der ikke udtrykkeligt er tilladt er forbudt eller omvendt. så michael et …. sprøgsmål/argument

  #157540
  AnonymForfatter

  I ævler og ævler om nemkonto – hvilket trådstarter ikke har brug for!

  Til NørrebroJyden:

  Kig nærmere på en AL-formueFlex konto.

  #157542
  MichaelForfatter

  Nej – en bank kan ikke selv bestemme hvem de vil have som kunde når vi taler indlånskonti! Så brug dog 2 min på at læse bekendtgørelsen og de afgørelser Finanstilsynet har truffet.

  Hvor i bekendtgørelsen står noget om NEMKonto? Fik jeg svar på det andet vedr. flere indlånskonti? Kom nu med den dokumentation istedet for dine egne tolkninger – den er vi sådan set ligeglade med.

  #157544
  PD 99Forfatter

  Se eksempelvis vejledningen til bekendtgørelsen:

  “Retten til EN almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for EN konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet.”

  Vejledningen omtaler en ret til EN konti, ikke en generel ret til flere KONTI. Vejledningen anfører også tydeligt formålet med bestemmelsen, og formålet er allerede opfyldt ved den “første” indlånskonto. Dermed giver det heller ikke meget mening at give ret til flere konti.

  Jeg imødeser svar på disse spørgsmål, let præciseret:

  1) Det kan være vanskeligt at klare sig uden en lønkonto/Nemkonto, hvilket er baggrunden for reglerne. Men hvilket uafviseligt og beskyttelsesværdigt “behov” har man som normal lønmodtager for at sætte KONTANTER IND på en EKSTRA konto? Kan man ikke overleve særdeles glimrende uden en sådan ekstra konto, f.eks. ved at bruge den eksisterende Nemkonto?

  2) Findes der nogen som helst regel, der har til FORMÅL at hjælpe privatpersoner med at kunne sætte kontanter IND på en ekstra konto, UD OVER Nemkontoen?

  3) Hvad skulle den samfundsøkonomiske fordel være hvis private virksomheder blev pålagt at være tvunget til at tabe penge på kunder som trådstarter, UD OVER hvad der er nødvendigt for at trådstarter kan modtage løn mv.?

  #157546
  testForfatter

  § 19. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium.

  Så med en individuel sagsbehandling og en skriftlige begrundelse om ønsket KAN man faktisk afvise at oprette en konto og som pd fremhæver stå det alle steder at man har krav på en konto som en løn går ind på. Det bruger man også som nemkonto. ham har kun krav på en og man kan også kun registrere en på tværs af penge institutter. OK EN 1 en 1 en 1

  #157548
  MichaelForfatter

  Ja, vejledningen giver jo netop ret til ÉN konto og ikke en generel ret til flere – Men det gælder PR. BANK!

  Hvor står der skrevet, at kunden kun har ret til ÉN indlånskonto i det hele taget? Det mangler jeg stadig svar på? Har du en afgørelse fra Finanstilsynet du lige gider linke til?

  Dine spørgsmål er af politisk karakter og er denne sag uvedkommende. Forhold dig til fakta og lovgivning.

  #157550
  MichaelForfatter

  Test: Vis mig hvor i §19 der står at lønnen skal gå ind på kontoen

  #157552
  testForfatter

  ps man kan også kun ha en lønkonto med mindre man har mere ind en arbejdsgiver som næppe kan kaldes normalt

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 44 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.