Må AL nægte mig en konto pga. engagement i anden bank?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 44 i alt)
 • NørrebroJydenForfatter
  Indlæg
 • #91243
  NørrebroJydenForfatter

  Hejsa

  Jeg har to konti i en mellemstor dansk bank, som jeg har haft længe og som jeg er godt tilfreds med. Men nærmeste filial ligger langt fra, hvor jeg bor, så det er besværligt, når jeg skal indsætte checks eller kontantbeløb. Derfor vil jeg gerne have en konto i en bank tæt på hvor jeg bor. Jeg cyklede forbi den lokale filial af Arbejdernes Landsbank på vej hjem fra arbejde i dag og bad om at få oprettet en konto, hvilket jeg blev nægtet, fordi jeg ikke havde planer om at trække mig ud af min nuværende bank – “it’s all or nothing", sagde den ældre dame, der betjente mig. Jeg har ikke tænkt mig at bruge kontoen til andet end som en backup, hvor jeg kan sætte checks og kontanter ind og så administrere den med netbank.

  Jeg har læst lidt omkring og kan forstå, at alle har krav på at få en NEM-konto, men det er jo ikke det, der er tale om, da jeg i forvejen har en sådan. Mit spørgsmål er derfor: Må Arbejdernes Landsbank nægte mig en ganske almindelig konto, bare fordi jeg ikke vil opsige mit engagement i min nuværende bank?

  #157470
  testForfatter

  ja

  #157472
  PD 99Forfatter

  Hvad synes du selv?

  Hvorfor i al verden skulle en privat virksomhed kunne tvinges til at oprette en (for banken) tabsgivende konto til dig, når du allerede har en Nemkonto andetsteds?

  Tror du at bankerne er et tag-selv-bord? Er du socialist og modstander af privat ejendomsret? 😉

  I øvrigt kan checks sendes med posten til din bank. Filialer er unødvendige for moderne forbrugere, der har lært at shoppe rundt bl.a via Mybanker. Konkurrence er sundt!

  Men der skal 2 parter til at indgå en handel, og derfor kan du ikke altid få det, som du alene vil have det. Sådan fungerer markedsøkonomi.

  #157476
  MichaelForfatter

  Du har fået 2 fuldstændigt forkerte svar.

  NEJ: En bank er forpligtet til at give alle og enhver der henvender sig en almindelig lønkonto.

  http://www.familieadvokaten.dk/Breve-600/b600-23.html

  Så inden andre debattører råber kommunist og andet idioti skulle I nok lige checke lovgivningen

  #157478
  PD 99Forfatter

  @ Michael

  Har du læst trådstarters indlæg, hvoraf det fremgår, at han IKKE ønsker en lønkonto (hvor der går løn ind)?

  Her er hvad trådstarter skrev:

  “Jeg har ikke tænkt mig at bruge kontoen til andet end som en backup, hvor jeg kan sætte checks og kontanter ind og så administrere den med netbank."

  Det lyder ikke som en lønkonto.

  #157480
  testForfatter

  Tror du sku ta og læse dit eget link Michael før du skriver mere vrøvl

  #157482
  AnonymForfatter

  Som du selv skriver har du alene krav på en nemkonto i et pengeinstitut.

  Men prøv og kør forbi AL Bank igen og bed om at få oprettet en AL-Formueflex-privat opsparingskonto.

  Der kan hæves 6 gange årligt uden gebyr. Dog skal der indsættes 25.000 ved opstart.

  http://www.al-bank.dk/default.asp?id=198&toppage=14

  #157486
  AnonymForfatter

  Svarene ovenfor er fuldkommen forkerte.

  1. Ja, en bank kan som sådan godt nægte at oprette en konto.

  2. Nej, en bank kan ikke nægte dig at oprette en nemkonto. Hvis du går ind i banken og beder om at oprette en nemkonto, så skal banken gøre det.

  3. Hvis banken stadig nægter at oprette en nemkonto, så sig til dem, så meddel dem skriftligt, at såfremt de ikke ændrer holdning, indbringes sagen uden ugrundet ophold til pengeinstitutankenævnet.

  4. Hvis det heller ikke hjælper, så indbring sagen til pengeinstitutankenævnet. De vil så pålægge AL Bank til at oprette kontoen.

  5. Hvis AL Bank nægter at følge pengeinstitutankenævnet, skal du blot indbringe sagen for domstolene, og kræve at AL Bank betaler dine sagsomkostninger. Det vil de med 100% sikkerhed blive dømt til.

  #157488
  PD 99Forfatter

  Goddag mand, økseskaft.

  Hvad hjælper det trådstarter at han ganske rigtigt har krav på en nemkonto, når han tydeligt skriver at han IKKE vil oprette en nemkonto?

  Jeg vil hjertens gerne være kritisk over for banker, men prøv nu at læsehvad trådstarter skriver.

  #157492
  AnonymForfatter

  Du kan du vælge

  Anfordring m/AL-MasterCard Cash
  Gratis AL-MasterCard Cash. Mulighed for gratis Visa/dankort eller AL-MasterCard. Gode låne- og kreditmuligheder.
  Gratis adgang til AL-NetBank Privat, og gratis veksling af valuta.

  #157498
  MichaelForfatter

  Til de debattører der intet aner om lovgivningen og siger jeg vrøvler:

  “§ 19. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium".

  Ifølge Finanstilsynets vejledning til § 19, så skal § 19 læses sådan:

  “Bestemmelsen indeholder krav til pengeinstitutterne om at oprette en almindelig indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte det, men den giver ikke en egentlig civilretlig kontraheringspligt. Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området.

  Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til indlånskontoen. Pengeinstitutterne er heller ikke forpligtet til at tilbyde konti, hvor der er særlige fordele eller vilkår. Det er uden betydning, hvilke andre konti pengeinstituttet ellers tilbyder deres kunder. Konti, hvis formål eksempelvis er investering, falder således også uden for bestemmelsens anvendelsesområde.

  Pengeinstituttet kan dog afvise at oprette eller videreføre en indlånskonto, hvis det er sagligt begrundet. Det kan fx være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte. Et pengeinstitut kan derimod ikke afvise at oprette en indlånskonto med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI".

  Indlånskonto og lønkonto er præcis det samme. Der er intet krav om at der regelmæssigt skal gå et beløb ind på kontoen.

  Så svaret er entydigt NEJ: Banken må IKKE nægte dig en konto

  #157508
  PD 99Forfatter

  Michael har citeret bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, med tilhørende vejledning. Fra Michaels citat skal jeg fremhæve:

  “Bestemmelsen […] giver IKKE en egentlig civilretlig kontraheringspligt."

  “Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området. Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser HAR BEHOV FOR EN KONTO FOR AT KUNNE MODTAGE LØN OG ANDRE YDELSER her i landet."

  Hvorfor i al verden skulle banken så ikke kunne afvise trådstarter med den “saglige begrundelse", at han har oplyst, at han allerede HAR fået dækket sit behov for en konto til at modtage løn mv., og han har oplyst at kontoen i den ekstra bank IKKE skal anvendes til at modtage løn mv.?

  Bestemmelsen må vel skulle forstås i sammenhæng med det angivne FORMÅL – at kunden kan modtage løn – og det fremgår jo tillige at der IKKE gælder “en egentlig civilretlig kontraheringspligt". At bestemmelsen skal fortolkes i forhold til formålet, er ligeledes Finanstilsynets vurdering jvf. tidligere afgørelse, hvor Finanstilsynet accepterer at en bank afviser at oprette en opsparingskonto.

  Og beklager det følgende ideologiske indslag, men det er da i øvrigt ikke videre samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt hvis private virksomheder pålægges at være tvunget til at tabe penge på kunder som trådstarter, UD OVER hvad der er nødvendigt for at trådstarter kan modtage løn mv.

  #157510
  MichaelForfatter

  Jeg kan godt se vi er ude i en gråzone her. Personen kan jo med rette hævde, at vedkommende har behov for at indsætte checks og kontanter og derved har ret til en “lokal" konto (ja, checks kan sendes men kontanter er næppe en god idé).

  Jeg ville nok tage en tur i Pengeinstitutankenævnet med den her. Umiddelbart kan jeg ikke finde lignende sager der har været behandlet før.

  #157516
  PD 99Forfatter

  Hvilket “behov" har man som normal lønmodtager for at sætte kontanter IND på en konto? Kan man ikke klare sig uden dette?

  Findes der nogen som helst regel, der har til FORMÅL at hjælpe privatpersoner med at kunne sætte penge IND på en konto?

  Finanstilsynets afgørelse om afvisning af oprettelse en opsparingskonto, findes i øvrigt her:
  http://www.finanstilsynet.dk/da/Regler-og-praksis/Afgoerelser/2007/Bekendtgorelse-om-god-skik-130407-GS.aspx

  Bemærk at Finanstilsynet her tolker i forhold til formålet om netop at kunne MODTAGE løn mv.

  Jeg ved selvfølgelig ikke om et flertal i Pengeinstitutankenævnet skulle kunne komme til et andet resultat – det koster kun 150 kr. at spørge – men mon ikke trådstarter hurtigere og lettere kan finde sig en helt tredje bank – eller bare må køre en omvej til hans oprindelige bank.

  #157522
  MichaelForfatter

  PD99

  Den sag du linker til er ikke magen til denne. Pengeinstitutterne er ikke tvunget til at tilbyde konti med særlige fordele, som det hedder – det er jo slet ikke tilfældet her. Her er der tale om en ganske almindelig indlånskonto uden særlige fordele.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 44 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.