ScandiNotes

Forside Fora Privatøkonomi ScandiNotes

 • This topic has 26 stemmer and 92 svar.
Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 93 i alt)
 • Indlæg
 • #137454
  Anonym

  Jeg mener det er for nemt for jer at sidde her, og skrige op om dårlig rådgivning.

  I har også selv et ansvar.

  Hvilket fornuftigt menneske vælger at stole fuldkommen blindt og ukritisk på en “sælger” i en eller anden lille snollet lokalbank uden den store ekspertice ?

  Man skal ALDRIG købe et produkt, som man grundlæggende ikke forstår hvad er.

  Når du hører banken vil sælge dig en “Scandinotes obligation”, så er det første spørgsmål, der melder sig: “Hvad i alverden er det for noget? Jeg har ikke hørt om Scandinotes før”.

  Så spørger man bankrådgiveren?
  1. Er det en statsobligation ? … NEJ
  2. Er det en realkreditobligation ?… NEJ
  3. Er det en virksomhedsobligation?… NEJ
  4. Er det en form for virksomhedsobligation med statsgaranti, fx ala de obligationer Sund og Bælt A/S udsteder for at finansiere storebæltsbroen? …Svaret er også nej!

  Jammen hvis det ikke er en traditionel obligation, hvad pokker er det så?

  5. Er det en aktie … NEJ
  6. Er det et investeringsforeningsbevis … NEJ

  Her bør bankkunden så tænke: “nu kender jeg ikke flere almindelige produkter”.

  Hvis det ikke er et almindeligt produkt, så må det være et kompliceret produkt, og med komplicerede produkter, følger typisk komplicerede risikostrukturer.

  Hvad pokker er det så, du vil sælge, spørger du nu så din bankrådgiver?

  Hvis bankrådgiveren så begynder at tale om: Asset Backed Securities, Senior og Junior Trancher, så bør alarmklokkerne naturligvis begynde at ringe. Alene det, at produktet lyder indviklet og ugennemskueligt, bør få dig til at træde et skridt tilbage og tænke: Enten skal jeg søge mere information på det her, eller også skal jeg vælge noget simplere, fx en statsobligation. Det forstår jeg hvad er.

  Hvis bankrådgiveren begynder at “væve” og ikke rigtigt kan forklare dig, hvad det egentlig er for en type obligation, da bør du konkludere, at bankrådgiveren ikke forstår hvad det er han sælger, og ligeldes sige pænt nej tak.

  Hvis bankrådgiveren begynder at forklare dig, at Scandinotes en kollateraliserede gældsobligation baseret på efterstillede lånekapital til regionale banker, sparekasser og andelskasser i norden, som udstedes af HSH Nordbank AG, bør du naturligvis spørge lidt ind til risikoen.
  – En bank er en virksomhed, og virksomheder kan gå konkurs. Hvad sker der, hvis de banker man låner ud til ikke kan betale?
  – Hvad betyder det at lånekapitalen er efterstillet… efterstillet efter hvad?
  – Forstår jeg overhovedet, hvad bankrådgiveren her siger? Hvis ikke hvorfor så købe produktet?

  Helt ærligt, der er masser af steder en ganske almindelig bankkunde burde se advarselslamperne blinke!

  Blind tillid til bankrådgiverne er STUPIDITET på højt plan!

  Det er så himmelråbende dumt, at I fortjener at tabe hver en krone folkens!

  #137456
  Anonym

  Hej General : Jeg ved ikke om du er i familie med HALLIHALLO eller du er den samme , men dine påstande er helt ekstremt forkerte men du kan muligvis også være en af de mange bank folk som efterhånden føler jorden brænde under jeres fødder , du har helt sikker heller ikke forstået hvad det her drejer sig om .Jeg har lige set på UPDATE at nogle få bank folk ikke vil resikere at møde deres gamle kunder i deres lokale SUPER BRUGS, de er nervøse for at blive cikaneret , det må så være de meget få bank ansatte som har en samvittighed .Nu har Løkken Sparekasse ansat en psykolog til deres ansatte .

  #137458
  Anonym

  Nej jeg er hverken bankrådgiver eller relateret til andre debattører herinde.

  Min holdning er simpel.

  Man skal tænke sig om (og tænke selvstændigt) når man køber finansielle produkter, lige som man skal tænke sig om, når man køber ethvert andet produkt.

  Jeg fatter ikke hvorfor folk køber et komplekst produkt, når de:
  a) Selv godt ved de er “småubegavede” når det angår kendskab til bankprodukter (jeg ikke ikke folk er ubegavede når det kommer til andre af livets forhold.
  b) Selv godt er klar over, at det eneste strå man klynger sig til, er en provisionslønnet subjektiv “banksælger”. Såkaldte bankrådgiver er bankens sælgere. Det er ikke eksperter der objektivt baretage dine interesser.

  Så igen, jeg kan ikke andet end grine lidt af de idioter der køber garantbeviser, og bagefter kommer rendende og siger “ups, jeg var ikke lige klar over jeg garanterede for noget”. Eller almindelige bankkunder, der køber dybt avanceret som produkter, som Asset Backed Securities jo er. Og hvis man endelig overvejer at købe et sådant produkt, hvorfor pokker beder man så ikke om at få en skriftlig redegørelse for produktets karakter.

  #137470
  Anonym

  Jamen, det er jo mægtigt konstruktivt…

  #137492
  Anonym

  Bundlinien i det her er, at hvis du som kunde ikke har dokumentation for vildledende rådgivning, og hvis banken ikke frivilligt erkender sin fejl og kompenserer, så er der juridisk INTET at stille op!

  Statens organer, herunder forbrugerombudsmand, pengeinstitutankenævn, finanstilsynet går selvfølgelig ind i sagen. De laver en række formelle undersøgelser, som dybest set er politisk bestillingsarbejde, der skal lindre folkemassernes vrede. Alle ved hvad det her ender med, nemlig en total afvisning af erstatningskravet!

  Når alle undersøgelserne er færdige, rapporterne er skrevet, og retssagerne er gennemført og anket hele vejen op gennem systemet, så vil I stå tilbage med tomme hænder, og have spildt 5-10 år på nyttesløse retssager.

  Hvis banken ikke frivilligt erkender sin fejl og kompenserer, så ser I ikke en krone af Scandicnotes pengene igen!

  #137494
  Anonym

  General!!!

  Du skulle måske lige gå ind på Pengeinstitutternes Klageankenævn og se den nyeste dom, vedr. Scandinotes. En bankkunde har nemlig lige fået medhold og får tilbagebetalt sin investering!

  #137496
  Anonym

  Som jeg siger, hvis man i juridsk forstand kan dokumentere, at man er blevet ført bag lyset, vil man blive tilkendt erstatning.

  Hvis man derimod ikke kan dokumentere det (hvilket jeg vil gætte på er tilfældet for mere en 95% af jer her i forum) kommer man ingen vegne.

  Må jeg så lige henlede opmærksomhbeden på, at det vidner om “uforstand” at du siger “pengeinstitutankenævnets dom”.

  Ankenævn fælder ud fra den nuværende lovgivning ikke domme. De kommer med KENDELSER, og der er en kæmpe forskel. En dom har retskraft, etablerer en formel fordring og er direkte eksigibel i forhold til en fogedsag, dersom pengeinstituttet ikke imødekommer dommens indhold. En kendelse, har ingen retskraft, og pengeinstituttet vælger selv om de vil følge kendelsen, eller lade være.

  #137498
  Anonym

  Faktisk har jeg også en grim mistanke om at mange af jer taler mere eller mindre usandt, når I hæver, at I ikke var oplyst om bankprodukternes karakter.

  I konsterer “æv hvor var det surt, at jeg mistede 200.000 på de garantbeviser, eller Scandicnotes, som jeg egentlig var informeret om var risikobehæftede”.

  “Men okay, hvis jeg nu fordrejer sandheden lidt kreativt, og spiller lidt dum og uvidende, så kan jeg måske alligevel slippe afsted med at tørre ansvaret af på banken, som egentlig har rådgivet korrekt”.

  Så lige som I påstår I ikke er blevet rådgivet korrekt, vil jeg påstå, at mange af jer for at sige det lige ud, lyver som syv vilde heste, når I påstår I ikke anede uråd.

  At I har fået forkert rådgivning er et “postulat”, som det påhviler jer at dokumentere. Ind til det sker, anser jeg den anklagede, nemlig bankerne, for at være uskyldige. Sådan fungerer tingene nu engang i en retsstat!

  #137502
  Anonym

  Til jer som har ført en sober debat om vores fælles problem:
  jeg vælger at trække mig ud af dette debatforum, jeg kan simpelthen ikke klare visse personers indlæg.
  Tak for denne gang- og held og lykke til os!

  #137506
  Anonym

  Til General Prier
  Jeg kender ikke din vinkel på dette men du røber aligevel utvetydigt din uforstand og jeg syntes da at du skal oplyse hvilken banks ærinde du går !!, eller er ansat af/i !!!!!!!!!!!!!!!!!
  Du er sandsynligvis en af dem som har rådgivet andre i en bank og nu kan du ikke lide lugten.
  Selvfølgelig er der nogle som tager chancen og spekuleret men den oplevelse jeg har af rådgivning i den tidligere bankforbindelse, kan ikke have noget med en seriøs bank at gøre og som sådan må banken tage ansvar for sine handlinger
  Jeg kan godt forstå Anne marie vælger at forlade dette forum og vælger desværre selv at gøre ligeså

  #137510
  Anonym

  Jeg går aldeles ikke nogen banks ærinde!

  Skal jeg også begynde at køre retssager, fordi værdien af mine Danske Bank aktier er blevet halveret under nævrende økonomiske og finansielle krise?

  Nej vel? Jeg kender risikoen ved at købe aktier, lige som du burde kende risikoen ved at købe avancerede strukturerede gældsprodukter, så som asset backed securities.

  Tag en tudekiks, og kom videre i din tilværelse.

  #137512
  elkaya

  Selvom man ikke skal tage håbet fra mennesket, så skal man heller ikke lade sig pådutte falske forhåbninger.
  Jeg kender ikke til Scandinotes, men jeg har mine bitre erfaringer med aktører i byggebranchen, som har fået medhold ved første instans i retssystemet, fordi jeg ikke kunne løfte bevisbyrden for at de påstande og krav som entreprenørerne gjorde gældende i sagerne var og er ukorrekte og usande.
  Jeg formoder at købeloven og aftaleloven også gælder i retsforholdet mellem et pengeinstitut og en forbruger som kunde. Herefter følger at det ved reklametion over en vare eller servieydelse pålæggesn klageren at løfte bevisbyrden for fejl og mangler ved det købte/leverede.
  Jeg har anket domsafsigelsen fra byretten til Øste Landsret og jeg har måttet bekoste jordprøveboringer i og uden for en nyopført bygning, idet mine påstande skal dokumenteres, hvilket ikke er tilfældet med modpartens påstande.
  Selvom moparten ikke fremlagde den dokumentation som han påstod at have, så lod byretten ikke dette forhold komme modparten til skade, som jeg ellers nedlagde påstand om at det burde.
  Desværre forholder det sig også sådan under dansk ret at ensidigt indhentede erklæringer fra eksperter ikke er gyldige anbringender ved domstolene. Det betyder at den professionelle virksomhed altid vil have en bedre hånd end forbrugeren som lægmand uden de indsigter som en professionel bygherre må formodes at være i besiddelse af.

  Det er desværre den reelle beskyttelse eller mangel på samme som tilstilles en forbruger i en såkaldt demokratisk retsstat i det 2.100 århundrede. Ankenævn, garantiordninger osv. er blot et dårligt surrogat for forbrugeren, da det som af G.P. ikke altid følger af en kendelse fra et ankenævn at den indklagede også skal følge kendelsen eller kan retsforfølges på den baggrund. Sådanne nævn- og ordninger, som er etableret af de enkelte brancher selv, kan kun betragtes som virksomhedernes markedsføring med henblik på at fremstå troværdige og give forbrugeren tillid til at handle med den pågældende udbyder.

  På vegne af de mange som har lidt, lider og vil komme til at lide tab kan jeg kun beklage at det forholder sig således, da det jo i bund og grund gør det nødvendigt for en forbruger at have både juridisk, økonomisk og anden sagkyndig bistand forinden man aftager varer og serviceydelser fra udbydere i detailhandelen herunder også aktørerne i den finansielle sektor såvel som byggebranchen.

  Jeg vil ligeledes henlede de skadelidte til linket

  http://borsen.dk/arkiv/enkelt/resultat/nph-brs?l=25&p=1&u=%2Farkiv%2Fenkelt%2F&r=1&f=G&d=FOBO&SECT3=NEWTOC2&s1=bankkunderne&op1=AND&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&SECT1=NEWWEB&SECT2=AND

  hvor en Ph.d. stipendiat ved Københavns Universet redegør for de forelagte forslag om ændringer i lovgivningen til regulering af retsforholdet mellem en bank og en forbruger som kunde.

  Jeg ønsker for Jer at I sammen måtte kunne finde en skarp advokat som ikke vil have problemer med at bruge sit van og rygte til at udfordre det gældende system. En sådan advokat vil formodentligt ikke være velset i advokatstanden og slet ikke blandt kapitalejerne, som vel nok er advokatstandens allergivtigste kunder ligesom byggebranchens aktører også må formodes at være det.

  P.S.
  PC Vinduer & Døre A/S i Gesten leverede døre og vinduer til mig efter konkrete forskrifter baseret på forskningen i det tidligere Raadvad Center. Produdenten var tilmeldt DVC ordningen, havde eksisteret i mere end 20 år og var 1 af 3 producenter foreslået af Bygningskultur Danmark og Grundejernes Investerinmgsfond som leverandører af netop det såkaldte Raadvad Vindue ved renoveringer af gamle og/eller bevaringsværdige ejendomenne.
  På trods af ovenstående har syns- og skønsmanden arkitekt Peter Bering erklæret at det leverede er så fyldt med fejl og mangler at en omlevering vil være billigere end forsøg på afhjælpning af helt latente mangler i såvel kvaliteten af træet som fejl ved forarbejdningen af elementerne.
  Da det blev fastslået valgte stifteren Poul Christensen at sælge produktionsrettighederne og firmanavnet og lade køberen leje sig ind produktionslokalerne etc.
  Køberne gik imidlertid konkurs i november 2008 angiveligt efter at have spenderet mere end 2 millioner kroner på afhjælpning af reklamationer over leverancer fra før købet af virksomheden.
  Poul Christensen har i dag etableret selskabet Horn Aps hvor han anpriser kvaliteterne ved ventilationsvinduet.
  Poul Christensen er velkendt i vinduesindustrien har medvirket i et udviklingsprojekt
  igangsat af GI – grundejernes Investeringsfond.
  Mit krav er delvist opgjort af syns- og skønsmanden til ca 465.000,00 kroner og vil formodentligt ende over 700.000 kroner, men hvad hjælper det at få ret når der ikke er noget at have den i.
  Lovgivningen hjemler ikke mulighed for at kræve sikkerhedstillelse for modpartens eventual forpligtelser end ikke i forbindelse med en verserende retssag hvor en syns- og skønserklæring fastslår fejl og mangler som også allerede påvist af en besigtigelsesrapport udførdiget af Bygningskultur Danmark.
  Per Theill som i dag driver virksomheder Theill Vinduer og Design i Holbæk var sælgeren hos PC Vinduer & Døre A/S, angiveligt arkitekt af uddannelse og med årtiers erfaring i vinduesbranchen. Masser af brudte løfter og varmluft var det han leverede.

  #137516
  Anonym

  General, du er hvad der i internet-jargon kaldes en troll.

  Du har alle karakteristikaene. Du popper vilkårligt op i tråde, og enten sviner folk, eller også nedgør du dem (jfr. diverse udtalelser om at folk taler usandt, er ubegavede, at du kun kan grine af det, osv.)

  General, hvorfor tror du at folk intereserer sig for, hvad du kan grine af, og hvilke mennesker du synes er “småubegavede”? Hvorfor har du et behov for, i ly af anonymiteten på internettet, at lange ud efter folk, der allerede er i en ulykkelig situation? Har du haft en hård barndom eller noget? Hvorfor i det hele taget bruge tid på din evindelige letkøbte og banale bagklogskab, når det eneste du opnår gang efter gang er at gøre folk sure eller kede af det?

  #137520
  Anonym

  #137522
  Anonym

  Nej jeg hedder ikke John, og har ingen relationer til lokalbankerne.

  At du har startet denne tråd, giver dig ingen særlige rettigheder til at bestemme trådens videre forløb og indhold!

  Jeg ytrer mig som privat person, motiveret af at jeg er aktionær i Danske Bank og Nordea.

  Jeg kan ikke se hvorfor man skal erstatte jeres vanvittige spekulationseventyr, bare fordi i tosseglade ikke har undersøgt investeringsproduktets karakteristika forud for købet.

  Mange af sagerne om garantikapital og Scandinotes, vedrører krakkede banker, eller banker, hvor erstatningssagerne kan køre bankerne ud over kanten. Hvem samler op, og bærer erstatningsforpligtelsen videre (hvis vi nu for et øjeblik antager, at I rent faktisk havde en sag)? Det gør statsselskabet Finansiel Stabilitet A/S. Hvem betaler regningen? Det gør Det Private Beredskab (som hæfter med op til 20 mia. kr).

  Danske Bank og Nordea finansierer omkring 50% af gildet i Det Private Beredskab, så ultimativt risikerer disse to veldrevne banker (der jo kun har givet sober og god rådgivning og ikke solgt så meget som et Scandinotes bevis til private landbytosser) for en del erstatningen.

  Dette har absolut ingen rimelighed, og i det lys er jeg særdeles tilfreds med at der er 99,999% chance for I taber kommende retssager om både garantikapital og Scandinotes!

  Der er ikke noget at komme efter!

Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 93 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.