Vilkårlige rente- og gebyrændringer er ulovlige i et pengeinstitut

Æder inflationen din opsparing

Det er ikke tilladt for pengeinstitutterne at have vilkårlige rente- og gebyrændringer. Det fremgår af Finanstilsynets ”Bekendtgørelse om god skik”, hvori der bl.a. står følgende:

 

§ 6, stk. 3: “Vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag, skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer”.

§ 6, stk. 4: “I løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel, medmindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på”.

 

Finanstilsynet har i sin vejledning til disse 2 paragraffer desuden skrevet:

“§ 6, stk. 3 og 4) fastslår, at en finansiel virksomhed ikke i sine almindelige forretningsvilkår, anvendte standardvilkår eller dokumenter må forbeholde sig en vilkårlig ret til at ændre rente-, gebyr- eller provisionsklausuler. Kunden skal således tydeligt oplyses om, hvilke omstændigheder eller typer af omstændigheder, der kan udløse ændringer. Dette gælder fx både for pengeinstitutternes indlån og udlån”.

 

Hvad forstås ved ”vilkårlig ret”?

Spørgsmålet er, hvad der forstås ved en “vilkårlig ret” til at ændre gebyrer og renter. Prøv at læse nedenstående renteændringsbestemmelse og vurdér selv om du synes, at pengeinstituttet overholder bekendtgørelsen om god skik. Eksemplet er fra et pengeinstituts almindelige forretningsbetingelser:

“Bank X kan med én måneds varsel sætte de variable rentesatser på indlån ned og sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis:

Bank X – uden sammenhæng med udviklingen i det generelle renteniveau – ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde”.

I den ovennævnte renteændringsbestemmelse kan pengeinstituttet med blot én måneds varsel ændre renten.

Hvis Finanstilsynet mener, at en renteændring kan foretages på dette grundlag, kan man undre sig over bekendtgørelsens og vejledningens ordlyd. Det ville jo være ulig mere acceptabelt, hvis Finanstilsynet i bekendtgørelsen og vejledningen gjorde kunden opmærksom på, at pengeinstituttet er i stand til at ændre renten med én måneds varsel, idet man herved opnår en langt bedre forbrugerbeskyttelse.

 

Vil du læse mere om Finanstilsynets ”Bekendtgørelse for god skik” og vejledning hertil

På vores oversigt over forbrugerlove kan du finde link til både selve ”Bekendtgørelsen for god skik” og vejledningen, og du kan derigennem blive klogere på reglerne for rente- og gebyrændringer.

Har du den bedste bank?

Gør som 300.000+ danskere. Indhent tilbud med Mybanker og find den bedste bank og rådgiver for dig

Indhent tilbud