Vilkårlige rente- og gebyrændringer er ulovlige i et pengeinstitut

udgivet: 08. november 2007
, sidst redigeret: 17. januar 2018
Vilkårlige rente- og gebyrændringer er ulovlige i et pengeinstitut
Vilkårlige rente- og gebyrændringer er ulovlige ifølge Finanstilsynet.

 

Det er ikke tilladt for pengeinstitutterne at have vilkårlige rente- og gebyrændringer. Det fremgår af Finanstilsynets ”Bekendtgørelse om god skik”, hvori der bl.a. står følgende:

§ 6, stk. 3: "Vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag, skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer".

§ 6, stk. 4: "I løbende kundeforhold kan ændringer til ugunst for kunden af renter, bidrag eller andet vederlag ikke finde sted uden varsel, medmindre ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som den finansielle virksomhed ikke har indflydelse på".

 

Finanstilsynet har i sin vejledning til disse 2 paragraffer desuden skrevet:

”§ 6, stk. 3 og 4) fastslår, at en finansiel virksomhed ikke i sine almindelige forretningsvilkår, anvendte standardvilkår eller dokumenter må forbeholde sig en vilkårlig ret til at ændre rente-, gebyr- eller provisionsklausuler. Kunden skal således tydeligt oplyses om, hvilke omstændigheder eller typer af omstændigheder, der kan udløse ændringer. Dette gælder fx både for pengeinstitutternes indlån og udlån".

 

Hvad forstås ved ”vilkårlig ret”?

Spørgsmålet er, hvad der forstås ved en "vilkårlig ret" til at ændre gebyrer og renter. Prøv at læse nedenstående renteændringsbestemmelse og vurdér selv om du synes, at pengeinstituttet overholder bekendtgørelsen om god skik. Eksemplet er fra et pengeinstituts almindelige forretningsbetingelser:

"Bank X kan med én måneds varsel sætte de variable rentesatser på indlån ned og sætte de variable rentesatser på udlån op, hvis:

Bank X – uden sammenhæng med udviklingen i det generelle renteniveau – ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde".


I den ovennævnte renteændringsbestemmelse kan pengeinstituttet med blot én måneds varsel ændre renten.

Hvis Finanstilsynet mener, at en renteændring kan foretages på dette grundlag, kan man undre sig over bekendtgørelsens og vejledningens ordlyd. Det ville jo være ulig mere acceptabelt, hvis Finanstilsynet i bekendtgørelsen og vejledningen gjorde kunden opmærksom på, at pengeinstituttet er i stand til at ændre renten med én måneds varsel, idet man herved opnår en langt bedre forbrugerbeskyttelse.
 

Vil du læse mere om Finanstilsynets ”Bekendtgørelse for god skik” og vejledning hertil


På vores oversigt over forbrugerlove kan du finde link til både selve ”Bekendtgørelsen for god skik” og vejledningen, og du kan derigennem blive klogere på reglerne for rente- og gebyrændringer. 

sidst redigeret: 17. januar 2018
2 kommentarer
Ic
18. April kl. 19:34
Hej Elisabeth
Som erhvervs kunde i Nordea har jeg været ude for en rente ændring som ikke var varselet til mig hverken på brev mail eller telefon. En sag er der blevet trukket et stort beløb på min erhvervs konto jeg spørger Nordea hvad dette gebyr er 31mar2017. De siger så til mig at 15 jan havde de skrevet det i Børsen ? Jeg læser ikke Børsen og har ingen jordisk chance haft for at skifte bank eller genforhandle min kontrakt med det så jeg spørger dig er det lovligt at hæve renten på indlån lilvide beholdning fra 0 til 0.5 % uden at give mig personligt besked? Tal for svar
Peter Jensen - Mybanker.dk
19. April kl. 15:46
Hej lc. Vi kan desværre ikke yde rådgivning, men du kan henvende dig til bankens klageansvarlige for svar. Såfremt dette ikke er tilfredsstillende kan du klage til pengeinstitutankenævnet, der kan træffe afgørelse i disse sager. Mvh Peter / Mybanker.dk
Del dine erfaringer eller spørg Mybankers tusinder af brugere til råds her. Kommentarerne er til brug for Mybankers brugere og besvares ikke af Mybanker eller artiklens forfatter.
Har du læst Mybanker.dk's generelle debatregler?