Stiger renten og inflationen i 2022?

renten og inflationen i 2022

Renteudviklingen for boliglån og andelsboliglån

Vi begynder med de ”korte” renter. Begrebet dækker over renter, der kan ændres med kort varsel. Disse omfatter de fleste banklån inkl. boliglån og andelsboliglån. Denne rente er i høj grad styret af national- og centralbanker, og her er renten stadig historisk lav. Den danske Nationalbank er nok tættere på at sætte renten yderligere ned end op.

Hvad betyder det for dig?

For dig som låntager betyder det, at bankerne stadig er meget opsat på at låne penge ud fremfor at sætte dem i Nationalbanken. Du kan derfor stadig få gode renter f.eks. på andelsboliglån, hvor renten mange steder er 3% eller lavere. Hvis du vil undersøge dine egne muligheder, kan du indhente tilbud på andelsboliglån.

 

Renteudviklingen for realkreditlån

De lange renter omfatter renter, der er fast i længere tid, typisk 5-30 år og kan opdeles i renter på stats- og realkreditobligationer.

Renten på 10-årige statsobligationer er steget 0,2 procentpoint siden begyndelsen af Covid-19. Renten på 30-årige fastforrentede realkreditlån er steget i omegnen af 0,75 procentpoint i samme periode.

Der er mange tekniske og markedsmæssige grunde til, at renten på realkreditlån til bolig er steget mere end renten på statsobligationer. Dette vil dog kræve en længere forklaring end, vi har plads til her.

Hvad betyder det for dig?

For dig som låntager betyder det, at hvis du har et 0,5% eller 1,0% fastforrentet lån, med eller uden afdrag, bør du holde godt øje med renteudviklingen. Hvis renten stiger lidt mere, kan du omlægge dit lån til et lån med en rente på 2%, og derved få en restgæld, der er lavere end i dag. Denne gevinst er skattefri.

Hvis din bolig er en af de mange, der er steget under Corona, har du samtidig mulighed for at få et lavere bidrag. Det sker ved, at du i forbindelse med omlægningen af dit lån får din bolig vurderet af realkreditinstituttet. En højere vurdering giver lavere bidrag. Det kan tage tid at få lavet en ny vurdering, så uanset at en omlægning ikke er mulig i dag, er det en god ide allerede nu at undersøge dine muligheder, og evt. få foretaget en aktuel vurdering af din boligs værdi.

Hvor de korte renter i høj grad styres af national- og centralbanker, er de lange renter følsomme over for inflation.

Få tilbud på realkreditlån

Tjek om du har det bedste realkreditlån. Få tilbud på dit realkreditlån når du skifter bank.

 

Stiger inflationen i 2022? 

Hvad er inflation?

Inflation er et udtryk for, hvor meget priserne stiger over tid. En inflation på 3% betyder at priserne generelt stiger med 3% om året.

Inflation udhuler værdien af penge i fremtiden og har skabt meget omtale af om, det betyder, at renten vil stige for at kompensere investorer for denne udhuling.

Siden finanskrisen i 2008 har inflationen i Danmark været ca. 1,2% pr. år, men det seneste år har den været nærmere 3%.

Inflationen er i høj grad skabt af de flaskehalse i verdens produktion af goder, som er opstået, fordi folks efterspørgsel, under Corona er skiftet fra rejser, restauranter etc., til boligudstyr, computere og andet man bruger, når man er hjemme.

I kombination med det mere anstrengte forhold mellem Kina og Vesten betyder det, at flere virksomheder overvejer at flytte produktion ”hjem” fra Kina. Dette vil i første omgang skabe øget efterspørgsel på maskiner, fabriksbygninger etc., men på sigt vil det give mere kapacitet, da kapaciteten i Kina ikke vil falde tilsvarende.

En anden driver af inflation har været stigende energipriser. Du har sikkert selv bemærket, at prisen på benzin, el og naturgas er steget på det seneste. En del af forklaringen er, at man med de ”grønne briller på” har lukket ned for olie, kul og atomkraft hurtigere end, man har udbygget grøn energi. De færreste vil undvære varme og transport, så mindre udbud af energi får prisen til at stige kraftigt. Når dette går op for de ansvarlige myndigheder, må man forvente, at der igen skabes bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.

Hvad betyder det for dig?

Det er derfor muligt, at inflationen aftager igen, og mange økonomer tror, at både inflation og rente kommer til at falde over de næste et til to år. Men meningerne er delte, og i den situation er det en god ide at tjekke sine økonomiske forhold jævnligt.

Nedenfor er en tabel med de seneste forventninger til renten i Danmark og Tyskland.

 

Forventninger til rentend.d.Q1 22Q2 22Q3 22Q4 22Q1 23Q2 23Kilde
Dansk 2 års stat-0,65-0,65-0,65-0,65-0,60----Nykredit
Dansk 10 års stat-0,110,000,050,100,20----Nykredit
3 md. Cibor-0,28-0,25-0,20-0,20-0,20----Nykredit
Tysk 2 års stat-0,69-0,63-0,61-0,58-0,57-0,51-0,44Gennemsnit af +5 banker
Tysk 10 års stat-0,31-0,08-0.010,060,070,210,27Gennemsnit af +5 banker
3 md. Euribor-0,57-0,53-0,51-0,49-0,47-0,46-0,44Gennemsnit af +5 banker
ECB depositum rate-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50-0,50Gennemsnit af +5 banker

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag