Mybankers bemærkninger til Forbrugerombudsmandens afgørelse

udgivet: 02. februar 2016
, sidst redigeret: 30. juni 2016
Mybankers bemærkninger til Forbrugerombudsmandens afgørelse
I mere end 15 år har Mybanker skabt gennemsigtighed og øget konkurrence i banksektoren ved at vise de sande omkostninger ved at være kunde et bestemt sted - og det gør vi fortsat. Forbrugerombudsmanden har i de sidste par dage følt et behov for at kritisere Mybanker offentligt. En kritik som Mybanker tager til efterretning og øjeblikkeligt har reageret på – selvom Mybanker på ingen måde er enig heri.

Den 29. januar 2016 modtog Mybanker en afgørelse fra Forbrugerombudsmanden der slog fast, at Mybanker markedsfører kreditaftaler og anses for at være kreditformidler. Der er tale om en helt ny praksis fra Forbrugerombudsmandens side, som betyder at Mybanker fremover skal vise en række yderligere økonomiske informationer for nogle af de produkter vi sammenligner. Disse informationer tilføjede vi få timer efter, at vi modtog afgørelsen. Så på samme måde som vi altid har fulgt gældende praksis, følger vi naturligvis også myndighedernes nye praksis. Det skal i øvrigt bemærkes, at afgørelsen ikke kun påvirker Mybanker, men alle prisportaler, der sammenligner udlånsprodukter.


Mybanker har altid oplyst rentesats, årlige omkostninger i procent (ÅOP) og om renten er fast eller variabel. De seneste par år har vi tillige oplyst en månedlig ydelse. Nu oplyser vi så derudover: De samlede kreditomkostninger, det samlede tilbagebetalte beløb, det samlede kreditbeløb og etableringsomkostninger. Vi håber ikke at kravet om de yderligere oplysninger forvirrer mere end de gavner.

 

Markedsføring eller ej

Afgørelsen relaterer sig kun til nogle af de produkter vi sammenligner – nemlig de, hvor Mybanker har en samarbejdsaftale med banker om at vores brugere, ved at klikke på et produkt, enten bliver dirigeret til bankens hjemmeside, for at læse mere om produktet, eller har mulighed for at blive kontaktet af banken. Uagtet Forbrugerombudsmandens afgørelse mener Mybanker, at vores prissammenligning ikke kan sidestilles med markedsføring af egentlige bankprodukter. Vi udbyder ingen lån eller kreditprodukter og indgår ikke låneaftaler med vores brugere på vegne af banker. Vi sammenligner blot en række prisoplysninger, som skaber gennemsigtighed og øger konkurrencen, og fungerer derfor som budbringer af information.

 

Kreditformidler – en voldsom vildfarelse fra Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden mener også, at Mybanker er en decideret kreditformidler. At nå frem til denne konklusion kræver en del juridisk kreativitet og fremkommer ved, at Forbrugerombudsmanden mener, at fordi Mybanker viser visse prisoplysninger for udlånsprodukter, så viser Mybanker så vigtige informationer om produkterne, at det kan sidestilles med at præsentere hele kreditaftalen. Og derfor bliver Mybanker kreditformidler. Efter vores og gængs opfattelse kan Forbrugerombudsmanden ikke være mere på vildspor, end det er tilfældet her. Det svarer jo til at sige, at en avis, som bringer en boligannonce i sin ejendomssektion, anses som ejendomsmægler og ikke bare som budbringer af information om boligen.


Vi har svært ved at forstå bevæggrundene bag Forbrugerombudsmandens afgørelse, men uanset den uventede praksisændring, så ser vi frem til fortsat at guide vores brugere gennem den finansielle jungle og vi sætter som altid stor pris på jeres feedback og loyalitet.  

 

sidst redigeret: 30. juni 2016