Etableringsomkostninger for realkreditlån i 2021

Etableringsomkostninger for realkretditlån

Opdateret 24. juli 2020

 

Afgifter/omkostninger til det offentlige (Staten)

Der betales tinglysningsafgift, hver gang et lån omlægges, eller der optages et nyt lån. Den faste tinglysningsafgift er for tiden 1.640 kr.

Herudover betales en procentvis (variabel) tinglysningsafgift på 1,45% af nye lån samt forhøjelser af de eksisterende lån. Denne tinglysningsafgift betales dog ikke ved omlægning af eksisterende lån, hvor lånet ikke forhøjes. Afgiften kaldtes tidligere stempelafgift.

Etableringsomkostninger for realkreditlån til det offentlige (Staten) er de samme, uanset hvilket realkreditinstitut der vælges.

 

Etableringsomkostninger for realkreditlån til realkreditinstituttet

Lånetilbud

Med et lånetilbud er man således sikker på at få lånet, også selvom kursen på obligationerne efterfølgende stiger til over 100. Dog har nogle realkreditinstitutter, bl.a. Totalkredit, begrænsninger i udbetaling af lån, når kursen er over 100. Kig evt. i lånetilbuddet, hvor et evt. forbehold vil fremgå.

 

Lånesagsgebyr

Ved etablering af realkreditlån betales der et gebyr til realkreditinstituttet. Standardprisen er ca. 2.000 kr. – ca. 4.000 kr.) Men det kan ofte forhandles.

Nogen steder kan man få rabat, hvis man er en god kunde. I de fleste tilfælde kan denne rabat ”tages med” til et andet realkreditinstitut, og derfor er det en god idé at forhandle om denne rabat. Det er gode muligheder for at opnå rabat, hvis man tilfører realkreditinstituttet et nyt lån.

Det er altid en god ide at sammenholde lånesagsgebyret og gebyret for Tinglysningsservice. Hvis det ene gebyr er højt, bør det andet gebyr være lavt.

 

Lånesagsgebyr

 

Tinglysningsservice

Før lånet kan udbetales, skal det tilhørende pantebrev være tinglyst. Normalt er det et job for enten pengeinstituttet eller realkreditinstituttet, medmindre du selv har fuldstændig overblik over, hvordan det skal gøres. Det er uden betydning, hvem af dem der gør det, da de begge har et rådgivnings- og erstatningsansvar, hvis noget går galt. Derfor må du undersøge begge steder, hvad det vil koste og husk at få oplyst alle gebyrer og provisioner, inden du sammenligner.

Hvis du kun har realkreditlån i din bolig, er gebyret normalt på ca. 1.500 kr. til ca. 4.000 kr. inkl. gebyr for kurskontrakt. Hvis der er andre lån i boligen f.eks. pantebreve, er gebyret typisk ca. 500 kr. højere. Det skyldes, at f.eks. pantebrevet skal sendes til tinglysning med en note om det nye lån.

Der kan også forhandles om prisen for Tinglysningsservice, specielt hvis du har andre forretninger med pengeinstituttet. Har du f.eks. en stor kapital- eller ratepension eller to store lån, er pengeinstituttet normalt til at forhandle med. Hvis du ikke betaler mere end ovenstående, synes det som om, at du har gjort en god rigtig god ”handel”.

Det er en god ide at betragte gebyret for Tinglysningsservice og lånesagsgebyret under et, så hvis det ene er højt, skal det andet være lavtt

 

Kurskontraktgebyr

Udgiften til en kurskontrakt på et nyt lån består eventuelt af et gebyr på typisk ca. 500 kr. og af et fradrag i kursen.

 

Fradrag på kurskontrakt

Fradraget i kursen opstår, fordi obligationsrenten er højere end bankrenten. Fradraget afhænger af obligationsrenten, og af hvor lang tid kurskontrakten skal løbe. De forskellige penge- og realkreditinstitutter beregner fradraget forskelligt, ligesom den obligationskurs de bruger som udgangspunkt kan være forskellig. Ved en sammenligning skal du derfor spørge efter den kurs, du kan kurssikre til efter fradrag af kurtage.

 

Kurtage

Ved handel med obligationer/udbetaling af realkreditlån, skal der betales kurtage og evt. kursskæring. Kurtagen er normalt på 0,15 %, og kursskæring er normalt på 0,20 %. Nogen har ingen kursskæring, og du bør derfor fokusere på den kurs, du faktisk bliver afregnet til.

 

Gebyr ved førtidig indfrielse

Hvis du omlægger dit lån, og det gamle skal indfries, opkræver realkreditinstituttet et gebyr. Gebyret svinger fra ca. 500 kr. hos de billigste realkreditinstitutter til ca. 1.000 kr. hos de dyreste.

Alle realkreditinstitutter har en prisliste liggende på deres hjemmesider, hvor du kan finde de præcise gebyrstørrelser.

Du kan selv sammenligne priser på udvalgte realkreditlån eller se institutternes bidragssatser.

Har du den bedste bank?

Gør som mange andre boligejere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Få gratis tilbud her