Andelsbolig: Sådan påvirker indgrebet mod boligspekulanter din andelsbolig

Andelsbolig

Det skal købere af andelsboliger holde øje med

For tiden sælges rigtig mange andelsboliger til andelskronen, som er maksimalprisen. Men som køber af en andelsbolig, bør man efter indgrebet holde øje med, hvordan andelskronen i den aktuelle andelsbolig er fastsat. Man skal vurdere, om andelsboligen er attraktiv nok til, at man vil løbe risikoen for en lavere andelskrone i fremtiden.

 

Ændringer vil påvirke priser på andelsbolig

En andelsboligforening er en forening, der ejer en udlejningsejendom, hvor hvert enkelt medlem har ret til en bolig i foreningen. Når regeringen gør det vanskeligere at renovere lejligheder, hæve huslejerne, og tjene hurtige penge, falder værdien af udlejningsejendomme, og det påvirker også andelsboliger.

 

Andelskronen er maksimalpris

Andelskronen betragtes af mange som ”prisen på en andelsbolig”, men andelskronen er maksimalprisen – den pris sælger højst må forlange for sin andelsbolig. Under denne maksimalpris, er der fri prisdannelse på andelsboliger. Andelskronen kan fastsættes enten efter foreningens købspris på ejendommen, den offentlige vurdering, eller en valuarvurdering. Valuarvurderinger er oftest den højeste af de tre, og skal være ejendommens værdi som udlejningsejendom.

 

Når et regeringsindgreb betyder, at udlejningsejendomme falder i pris, vil fremtidige valuarvurderinger også blive mindre, og dermed falder maksimalprisen. For nuværende andelsboligejere betyder det, at fremtidige mulige værdistigninger bliver mindre og måske endda at prisen på andelen vil falde.

 

Fastfrysning er ikke en prisgaranti for andelsboligforeninger

Regeringen har foreslået at give andelsboligforeninger mulighed for at fastsætte andelskronen efter en ”fastfrosset” valuarvurdering foretaget før indgrebet. Da værdien af udlejningsejendomme forventes at falde som følge af indgrebet, vil kommende andelsboligkøbere risikere lovligt at købe en andelsbolig, hvis pris er højere, end hvis andelskronen var fastsat efter en ny og aktuel valuarvurdering, udregnet i forhold til udlejningsejendommes værdi efter indgrebet.

Derfor kan kommende købere af andelsboliger risikere, at de køber en andel, hvor maksimalprisen falder i værdi i de kommende år. Så fastfrysningen hjælper nuværende andelsejere, men ikke kommende.

 

 

Skal vi holde dig opdateret?

Få tilbud på dit andelsboliglån

Fortæl os om dit behov og få personlige tilbud skræddersyet til din økonomi

Indhent tilbud