Andelsbolig; hvad er det?

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig, er en boligform, hvor du har brugsret til en af boligerne i foreningen. Det er andelsforeningen der ejer og driver ejendommen. Andelsforeningen består af en række andelshavere, som hver ejer en bolig i foreningen. En andelsbolig kan både være en lejlighed eller en anden boligform.

 

Andelsboligejerens rettigheder og pligter

En nem måde at skelne mellem betydningen af andelsbolig og ejerbolig er, at hvis du køber en ejerbolig ejer du boligen, men hvis du køber en andelsbolig, bliver du medlem af en andelsforening. En anden måde at forklare, hvad en andelsbolig er, er ved at sige, at som andelshaver ejer du et andelsbevis, som giver dig brugsret til en bolig.

En andelsbolig betyder, at du ejer en del af en ejendom. Den kan fx være et lejlighedskompleks, hvor hver andelshaver ejer en lejlighed, som vedkommende har pligt til at vedligeholde. Andelsforeningen, som består af andelshaverne, har derimod pligt til at vedligeholde bygningens ydre som tag, facade og vinduer. Og skjulte rør som kloakker.

Det betyder ikke noget, hvilken slags ejendom andelsboligen er. En andelsbolig behøver ikke være et lejlighedskompleks, men kan også være et rækkehus, eller en del af en gård. Så længe der er en forening, du kan købe dig ind i, så kan det gå under betegnelsen andelsbolig.

Læs også: Få rådgivning til køb af andelsbolig

 

Hvad er det en andelsbolig kan?

En andelsbolig kan give dig mulighed for at komme ind på boligmarkedet for færre penge. Når du køber en andelsbolig, ejer du kun en andel af boligen, og derfor koster en andelsbolig ikke lige så meget som en ejerbolig.

Hvad betyder andelsbolig for din privatøkonomi?

Du skal være opmærksom på, at når du køber en andelsbolig, så betyder det, at en del af din økonomi til dels smelter sammen med dine naboers. Når du bor i en andelsbolig, betaler du nemlig husleje. Den husleje dækker over fællesudgifter, afbetalingen på eventuel gæld som andelsforeningen har, og opsparing.

Lad os sige at du bor i en andelslejlighed, hvor dine naboer gerne vil have en altan. Du har ikke lyst til at få altan, men da du er den eneste, der stemmer nej til forslaget, så bliver det vedtaget. De nye altaner gør, at huslejen stiger. Så selvom du ikke vil have en altan, kan du risikere at skulle betale mere i husleje, fordi dine naboer gerne vil have den.

Læs også: Er andelsbolig en god investering?

Indhent tilbud på andelsboliglån

Fortæl os om dit behov og få personlige tilbud skræddersyet til din økonomi

Indhent tilbud