ÅOP – Hvad er det?

ÅOP udtrykker den samlede pris for et lån eller en kredit, i procent pr. år af det beløb, som du får til udbetalt. Kort fortalt sammenligner udregningen nutidsværdien af de betalinger der skal falde på lånet, med det beløb du får stillet til rådighed.

Hvordan udregnes ÅOP?

ÅOP er den totale pris for lånet/kreditten udtrykt i procent pr. år af det beløb, som du får til disposition (”i hånden” på lånets/kredittens oprettelsesdag). F.eks. du får en kredit med en kreditramme på 50.000 kr., og du skal betale 3.000 kr. i ”start”omkostninger = så har du 47.000 kr. til disposition på kredittens oprettelsesdag, og kreditrammen er stadig på 50.000 kr.

Det er således den tilbagediskonterede værdi af låntagers betalinger sammenlignet med den tilbagediskonterede værdi af det beløb, som låntager får stillet til rådighed. D.v.s. ikke kreditrammen på en kassekredit eller for den sags skyld hovedstolen på et lån, medmindre der på lånet og kassekreditten slet ikke er nogen ”start”omkostninger.

Beregningsmetoden af ÅOP betyder altovervejende, at stiftelsesomkostningerne på et lån/en kredit vejer tungere, jo kortere løbetid lånet/kreditten har. Omvendt vil ÅOP være lavere, hvis løbetiden er længere. Førnævnte gælder dog ikke for ÅOP efter skat, hvis løbetiden er under 2 år, og du samtidig kan opnå skattefradrag for de i medfør af ligningsloven nævnte stiftelsesprovisioner, engangsydelser og lignende engangsydelser (se eksemplet nedenfor).

Et lån/en kredit med betalingsfrie perioder sammenlignet med et lån/kredit uden betalingsfrie perioder (der tilskrives stadig rente), begge med samme løbetid, vil ikke have den samme ÅOP, da rentebelastningen er større på lånet/kreditten med de betalingsfrie perioder, hvorved ÅOP bliver højere. Et lån/en kredit med rentefrihed i f.eks. 6 mdr. i starten af kreditten/lånet, vil også kunne være billigere end et lån/en kredit over 3 år, da rentebelastningen på lånet/kreditten typisk er højere ved en længere løbetid.

ÅOP Eksempel 1:

Forudsætninger: Lån (annuitetslån) med kvartårlig rentetilskrivning, månedlig låneydelse, pålydende årlig rente på 8%, debitorrente (effektiv rente) på 8,243%.

Løbetid3 år5 år
Lånets størrelse50.000 kr.50.000 kr.
Stiftelsesomkostninger500 kr.500 kr.
Samlet kreditbeløb (i hånden)49.500 kr.49.500 kr.
ÅOP før skat8,98%8,70%
ÅOP efter skat (v. 33,5% fradrag)6,13%5,86%

 

Som du kan se, så vejer stiftelsesomkostningerne på de 500 kr. “tungere” ved 3 år end ved 5 år. Selvom der er tale om det samme lån.

 

ÅOP Eksempel 2:

Forudsætninger: Lån (annuitetslån) med kvartårlig rentetilskrivning, månedlig låneydelse, pålydende årlig rente på 8%, debitorrente (effektiv rente)  på 8,243%.

Løbetid23 mdr.24 mdr.
Lånets størrelse100.000 kr.100.000 kr.
Stiftelsesomkostninger4.000 kr.4.000 kr.
Samlet kreditbeløb (i hånden)96.000 kr.96.000 kr.
ÅOP før skat12,90%12,71%
ÅOP efter skat (v. 33,5% fradrag)8,40%9,72%

 

Som du kan se, så vejer stiftelsesprovisionen på de 4.000 kr. “tungere” ved 23 måneder end ved 24 måneder, når der er tale om ÅOP før skat. Men når man kigger på ÅOP efter skat, så er lånet over 23 mdr. billigere, idet kunden får skattefradrag for stiftelsesprovisionen (i eksemplet optages lånet den 1/1, og kunden får pr. 1/1 i stiftelsesåret fradrag for 2.500 kr. og i det efterfølgende år pr. 1/1, får kunden fradrag for de sidste 1.500 kr.).

Står du selv og skal sammenligne omkostningerne på et lån, kan du med fordel se nærmere på vores sammenligningslister. Du kan blandt andet sammenligne boliglånbillån , forbrugslån eller lån til sommerhus og undersøge om du betaler for meget, eller hvor du bør låne penge næste gang.

 

Lånets og kredittens pris før og efter skat

Pengeinstitutter og finansieringsselskaber har i følge kreditaftaleloven og prisoplysningsbekendtgørelsen for pengeinstitutter henholdsvis skiltningsbekendtgørelsen (for andre kreditgivere) kun pligt til at oplyse ÅOP før skat.

Når Mybanker beregner ÅOP efter skat, bruger vi skattesatsen 33% som udgangspunkt.