Kickstart 2023 med et lånetjek

Kickstart 2023 med et lånetjek

2022 var året, hvor renterne vendte, og det gjorde de hurtigt. Samtidig ser det ud til, at ”festen” på boligmarkedet er ovre for denne gang. Når der sker store ændringer på de finansielle markeder, er det altid en god ide at tjekke, om man har det rigtige finansielle setup. Husk, at det både er et valg at ændre noget, og et valg ikke at ændre noget. Under alle omstændigheder bør man overveje begge dele.

Nedenfor er nogle konkrete eksempler med tilhørende forklaring af forskellige scenarier. Hvis nogle af punkterne ”passer på dig”, kan du altid få tilbud på dine bankforretninger ved hjælp af Mybankers skift bank service

 

Andelsboliger – stigende renter øger forskellen på de gode og de mindre gode tilbud

Andelsboliglån er, modsat realkreditlån, et banklån, og derfor har langt de fleste andelsboliglån variabel rente. De fleste har, eller vil meget snart opleve, at banken hæver renten på lånet. Det er ikke så overraskende, fordi Nationalbanken i 2022 hævede sin rente med 2,35 procentpoint og meget sandsynligt kommer til at hæve renten igen i 2023.

Stigende renter betyder imidlertid, at forskellen mellem de billigste og dyreste andelsboliglån bliver større. Vi har i Mybanker i 2022 set en stor stigning i forskellen mellem den laveste og højeste rentesats, vores brugere bliver tilbudt, når de får tilbud på andelsboliglån. Det er derfor en endnu bedre ide end tidligere at undersøge, om man har den lavest mulige rentesats på sit andelsboliglån.

En andelsboligforening er i princippet en udlejningsejendom, der ejes i/af en forening. Mange andelsboliger har i foreningen optaget ”fælles” realkreditlån. Som andelshaver betaler man sin del af ydelsen på disse lån, ligesom ændringer i lånene kan påvirke andelskronen (værdien af ens andel). Har foreningen fastforrentede realkreditlån, falder kursværdien af disse lån, når renterne stiger, som de gjorde i 2022.

Afhængig af hvordan andelsboligforeningen beslutter at forholde sig til disse ændringer, kan de betyde en stor stigning i andelskronen (værdien af andelen). Hvis renterne falder igen, kan stigningen i værdien fordufte igen. Som andelshaver bør du derfor være ekstra opmærksom på din forenings lån. Er du i markedet for at købe en andel, bør du være mindst lige så opmærksom. Hvilke lån andelsboligforeningen har kan have stor betydning for den fremtidige udvikling i værdien, af den andelsbolig du har kig på.

Betaler du for meget for dit andelsboliglån? Indhent tilbud på andelsboligfinansiering

 

Ejerboliger – stigende renter giver boligejere med fastforrentede realkreditlån muligheder

De obligationer, der er solgt for at finansiere fastforrentede realkreditlån falder i pris, når renterne stiger. Det betyder at fastforrentede realkreditlån for tiden kan indfris for mindre, end det der oprindelig er lånt. Har du f.eks. et 30-årigt 1% realkreditlån på 2 mio. kr., kan det i dag indfris for lidt under 1,5 mio. kr. Hvis du indfrier lånet og i stedet optager et fastforrentet lån med højere rente eller et variabelt forrentet lån, kan du dermed reducere din restgæld. Ydelsen på det nye lån vil være højere end på det gamle, men du får samtidig to fordele:

  1. Du får sikkerhed for, hvor meget det maksimalt kan koste at indfri dit realkreditlån. Hvis renten falder igen, kan det lån du har i dag igen komme til at koste 1,8 eller 2 mio. kr. at indfri, men lægger du lånet om, ”låser” du den maksimale pris på 1,5 eller 1,6 mio. kr.
  2. Når/hvis renten falder igen, kan du omlægge lånet igen til en lavere rente og en lavere ydelse. Falder renten tilbage til 1%, vil du reducere din restgæld med 500.000 kr. og få en tilsvarende lavere ydelse.

Vælger du, efter moden overvejelse, at beholde dit 1% lån, bør du alligevel overveje en omlægning af lån, men til et andet 1% lån magen til det, du har. Da du fik lånet på 2 mio. kr., blev bidragssatsen, du betaler, udregnet ud fra et lånebeløb på 2 mio. kr. Er din bolig 2,5 mio. kr. værd, gav det en belåning på 80%. Omlægger du lånet til et 1% lån magen til, vil du, bortser fra omkostningerne, betale det samme i rente og afdrag på det nye lån, men du vil betale mindre i bidrag.

Det lavere bidrag skyldes, at bidraget på det nye lån er beregnet ud fra et lånebeløb på 1,5 mio. kr. uanset, at det nye lån også er på 2 mio. kr. Hvis dit lån har 30 års løbetid, afdragsfrihed og er i Realkredit Danmark, kan det betyde en årlig besparelse på bidraget på næsten 10.000 kr. pr. år.

Se om du kan opnå besparelser på bidraget på dit realkreditlån

 

Ejerboliger – stigende renter gør ondt på boligpriserne og på dem med lån med variabel rente

For et år siden betalte dem med F-kort lån (rentetilpasning hver 6 md.) tæt på nul i rente, men fra januar 2023 betaler de næsten 3% i rente. Det er en stigning på 10.000 kr. pr. md. før skat, hvis man skylder 4 mio. kr. – et beløb, der kan mærkes i de flestes budget.

De stigende renter vil uden tvivl også begrænse, hvor meget kommende boligkøbere kan betale for en bolig, og boligpriserne har da også været faldende de seneste måneder.

Har man lån med variabel rente, er der ikke nogen steder at ”flygte hen”, man kan kun håbe, at centralbankerne snart får held med at slå inflationen ned, så renterne kan sættes ned igen.

Men det er værd at holde øje med, hvordan forskellen mellem størrelsen på den faste og den variable rente udvikler sig. Kigger man på statsobligationer, er renten på fast rente i to år nu højere end fast rente i 10 eller 30 år.

Det samme gør sig ikke gældende for realkreditobligationer endnu, men hvis forskellen bliver tilstrækkelig lille, kan man overveje at låse sin rente fast, men bevare muligheden for at omlægge til en lavere rente på et senere tidspunkt.

 

Billån og plugin-hybrider biler – lavere afgift og lavere rente ved køb

Samtidig med at inflation og renter er steget, er bilsalget faldet kraftigt det seneste år. Uanset stigende renter, er det stadig billigere at finansiere en plugin- eller elbil sammenlignet med en ”gammeldags”, f.eks.:

  • Nykredit tilbyder lån til plugin- og elbiler til 2,30% med en ÅOP på 2,32%. Det kræver, at du er ”helkunde”.
  • Hos Arbejdernes Landsbank kan du få lån til 2,50% med en ÅOP på 4,30%,
  • Lån og Spar tilbyder grønne lån til 2,25% med en ÅOP på 3,72%.
  • Merkur Andelskasse tilbyder billån til elbiler til 1,48% med en ÅOP på 2,60%.

Finansiering af billån til El- og Hybridbiler fås altså 2-3 procentpoint billigere, end tilsvarende lån til biler der kører på fossile brændsler. 

 

Forbrugslån – tjek om din rente er blevet sat op.

Det fleste forbrugslån har variabel rente, og mange af disse er, som andre renter, blevet sat op i løbet af 2022.

Når renterne stiger, så stiger forskellen mellem de gode og de dårlige tilbud også. Det er derfor en god ide, at tjekke om du stadig har en konkurrencedygtig rente.

Er du på udkig efter et forbrugslån? Indhent flere forskellige tilbud på forbrugslån med én ansøgning.

 

Samlelån – opnå mængderabat på dine lån

Som på mange andre områder kan du opnå mængderabat, når du låner penge, og har du flere lån, er det en god ide at få et tilbud på at samle lånene i et nyt lån, et såkaldt samlelån.

Har du et forbrugslån på 200.000 kr. som afdrages over 10 år, vil en reduktion i renten fra 15% til 7% betyde, at ydelsen falder med 912 kr. pr. md., og den samlede rentebetaling over 10 år falder med næsten 110.000 kr.