Kickstart 2022 med et lånetjek

Kickstart 2022

Tiden siden finanskrisen har været præget af stadig faldende renter, og efter Corona også af stigende priser på boliger. Det giver muligheder for alle, der har lån, uanset om det er i boligen, andelsboligen, bilen eller blot forbrugslån.

Nedenfor er nogle konkrete eksempler med tilhørende kort forklaring/perspektivering. Hvis nogle at punkterne ”passer på dig”, kan du altid få tilbud på dine bankforretninger via Mybankers skift bank service

 

Andelsboliger – hård konkurrence og stigende priser giver billigere og måske større lån
Hvad er en valuarvurdering?

Valuarvurdering er en metode at fastsætte værdien på en andelsboligforenings ejendom.

Vurderingen foretages af en valuar, som giver sin vurdering af ejendommens værdi som udlejningsejendom, baseret på forskellige faktorer. Valuarvurderinger er, indenfor de sidste par år, blevet en populær vurderingsmetode for andelsboligforeninger.

En andelsboligforening er i princippet en udlejningsejendom, der ejes i/af en forening. Det betyder, at en valuarvurdering af andelsboligforeningens ejendom tager udgangspunkt i ejendommens værdi som udlejningsejendom. Værdien af udlejningsejendomme er meget rentefølsom, og de kraftigt faldende renter siden finanskrisen har presset prisen op, og dermed er også størrelsen på valuarvurderinger steget. Det giver mange andelsboligejere en ”friværdi” i deres andel, og denne kan ofte belånes.

Er din andel steget i værdi, er der gode muligheder for at udnytte stigningen til at få et større andelsboliglån og evt. bruge pengene til at indfri anden og dyrere gæld.

Husk også at du kan forhandle renten på andelsboliglån med banken. Selv en besparelse på 0,5% vil med et lån på 1.000.000 kr. svare til 5.000 kr. mindre i renten om året, og flere af Mybankers brugere har sparet over 2%-point på deres andelsboliglån, når de indhenter tilbud via Mybanker.

Betaler du for meget for dit andelsboliglån? Indhent tilbud på andelsboligfinansiering

 

Ejerboliger – stigende boligpriser giver lavere bidragsbetaling

Realkreditlån uden afdrag har et meget højt bidrag for den del af lånet, der ligger over 60% af ejendomsværdien. Hvis du har købt en bolig med 80% realkreditbelåning og afdragsfrihed, der siden er steget i værdi, så belåningsgraden dermed er faldet, kan du, når/hvis du ændrer på lånet, få en markant besparelse på bidraget. Du kan samtidig få dit eventuelle banklån med ind under realkreditlånet og dermed spare penge på den lavere rente på realkreditlånet.

RealkreditinstitutBidrag 80%Bidrag 60%Besparelse
Jyske Realkredit23.40015.2008.200 kr.
Nordea24.00017.4006.600 kr.
Nykredit/Totalkredit21.90014.4007.500 kr.
Realkredit Danmark24.15113.39510.756 kr.

Købte du bolig for 3 mio. kr. med 80% fastforrentet realkreditlån uden afdrag, og boligen nu er steget til 4 mio. kr., falder dens realkreditbelåning til 60%. Er lånet i Realkredit Danmark sparer du 10.756 kr. om året i bidrag, hvis du får genberegnet bidraget med en 60% belåningsgrad.

Se om du kan opnå besparelser på bidraget på dit realkreditlån

 

Ejerboliger – stigende boligpriser giver mulighed for tillægslån

De stigende boligpriser gør det muligt at få større realkreditlån. Hver gang boligen stiger med 100.000 kr. kan du få lov at låne op til 80.000 kr. mere i realkreditlån. Det betyder også mulighed for at få andre lån omlagt til realkreditlån. Den faste rente i 30 år på realkreditlån er ca. 1,65%, mens lån med fast rente i 5 år er ca. 0,04% – i tillæg kommer bidrag til realkreditinstituttet.

Er din bolig steget i værdi? Tjek dine muligheder for omlægning af andre lån til realkreditlån.

 

Billån og plugin-hybrider biler – lavere afgift og lavere rente ved køb

Lavere afgifter på el og plugin-hybrider har fået salget til at eksplodere. I november måned udgjorde de 45% af det danske bilsalg, og dem kan du samtidig få billige billån til – som f.eks.

  • Nykredit tilbyder lån til plugin- og elbiler til 1% med en ÅOP på 1,00%. Det kræver, at du er ”helkunde”.
  • Hos Arbejdernes Landsbank kan du få lån til 1,25% med en ÅOP på 2,69%,
  • Lån og Spar tilbyder grønne lån til 1,25% med en ÅOP på 2,60%.

 

Forbrugslån – reelt er det her renten er faldet mest

Ser du på absolutte fald i renten, er den største vinder forbrugslån.

Udlån til boliger er de seneste år blevet reguleret/begrænset af myndighederne, men på markedet for forbrugslån er der mindre regulering, mere konkurrence og meget større forskel i renterne.

Investorers og bankers jagt på afkast har betydet, at renten på forbrugslån er faldet mere end renten på alle andre lån. Det er ikke så længe siden at lån uden sikkerhed, også kaldet forbrugslån, kostede 12-17% i rente, men de fås nu ned til ca. 4,0% i rente. Det kan lyde meget lavt, men husk på at alternativet for finansielle udbydere er en negativ rente på 0,6% i Nationalbanken.

Forskellige låneudbydere spørger efter forskellige oplysninger i forbindelse med låneansøgning, og vægtlægger forskellige forhold i deres beslutning om at bevilge lånet eller ikke. Hos mange udbydere er det mere sandsynligt at få lånet, hvis man er to, der ansøger, f.eks. samlevende.

Renten fastsættes også forskelligt hos forskellige udbydere. Mens du nogen steder får afslag på et lån, får du andre steder tilbudt lånet, men måske til en højere rente.

Det er i princippet op til de enkelte udbydere, hvem de tilbyder lån og til hvilken rente, og det er derfor afgørende at spørge flere udbydere, inden du vælger lån.

Er du på udkig efter et forbrugslån? Indhent flere forskellige tilbud på forbrugslån med én ansøgning.

 

Samlelån – opnå mængderabat på dine lån

Som på mange andre områder kan du opnå mængderabat, når du låner penge, og har du flere lån, er det en god ide at få et tilbud på at samle lånene i et nyt lån, et såkaldt samlelån.

Har du et forbrugslån på 200.000 kr. som afdrages over 10 år, vil en reduktion i renten fra 15% til 7% betyde at ydelsen falder med 912 kr. pr. md. og den samlede rentebetaling over 10 år falder med næsten 110.000 kr.

Saml dine lån

● Udfyld låneansøgning
● Modtag lånetilbud
√ Vælg tilbud

Saml dine lån