Forældelse af gæld

Forside Fora Privatøkonomi Forældelse af gæld

 • This topic has 11 stemmer and 38 svar.
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 39 i alt)
 • Indlæg
 • #205878
  Anonym

  Et er at svare spørgsmålsstiler, noget andet er at ytre sig om sin personlige mening, begge er tilladt i en debat.

  Så test er i sin gode ret til at sige at han synes at spørgsmålsstiler søger at handle umoralsk – især fordi det der ser sådan ud, bare test ikke kommer med villeden eller urigtigte oplysninger så er alt ok.

  #205880
  Anonym

  Lad os slå det fast en gang for alle, ER spørgerens gæld forældet, eksisterer den IKKE længere og spørgeren er derfor hverken moralsk eller juridisk forpligtet til at betale denne tilbage. Men han har da ret til at spørge hvordan reglerne er, og til at få et ordentligt og sobert svar – også på, hvordan han kan få oplyst, om Nordea har registeret i krav imod ham eller ikke.

  Om den aktuelle gæld faktisk ER forældet, beror på sagens faktiske forhold, som vi ikke kender nok til, og derfor kan vi heller ikke vurdere, om kravet er forældet eller ikke. Og derfor kan man heller ikke have en kvalificeret mening om spørgerens moral.

  I stedet for at interessere jer for spøgerens moral, skulle I heller interessere jer for den manglende moral, der kommer til udtryk hos mange svarere på dette forum, jfr. hvad jeg har anført ovenfor, om den enkelte svarers moralsk ansvarlig for, at denne har den fornødne og tilstrækkelige viden til at kunne give råd på det konkrete område.

  #205882
  test

  “Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse”

  Fha_uk ved udmærket godt at det er en ubetalt gæld. Hvordan indlæget kan være andet ind en anderkendelse af denne forpligtigtels har jeg vanskeligt ved at se.

  At denne erkendelse af gældsforpligigelse så er give i et anonymt forum er for mig at se en teknikalitet.

  Det gør det kun moralsk mere proplematisk at gælde er at en størrelse der gør at den med et hug burde kunne bringes ud af verden.

  og uanset hvormange gange Metais du mener at en jurisk forpligtigelse er lig med den moralsk lige så mange gange tillader jeg mig at være uening.

  så privat foretningnsdriven har jeg oplevet at kunder snyder sig fra betaling af så beløb, beløb som de jo rent juridsk kan løbe fra da jeg jo ikke kan føre en fodge sag for 200 kr. Så er de så kunder i deres moralske ret til at snyde mig? hvis det er din moral Metalis kan du beholde den for dig selv!

  #205884
  Michael

  N Metais

  Dette er et DEBATFORUM. Ikke en juridisk hotline hvor svarerne er undlagt samme regler som fx. advokater er når de rådgiver deres klienter. I ethvert debatforum vil der komme forkerte svar og jeg er da selv kommet med direkte forkerte oplysninger herinde. Og hvad så? Det er jo ikke meningen, at man skal bruge et debatforum som eneste løftestang til at få vejledning omkring komplicerede tekniske spørgsmål som i de fleste tilfælde kræver direkte indsigt i den konkrete økonomi. Hvis én skriver noget lodret forkert så er det da fint at en anden kan påpege fejlen. Længere er den altså ikke.

  Så stop nu med den der bedrevidende attitude du har lagt for dagen i de sidste mange indlæg. Det site her er for almindelige mennesker med interesse for økonomi og ikke et ekspertforum.

  At anklage andre for dårlig moral fordi man skulle komme til at oplyse noget forkert herinde er altså simpelthen for langt ude! Man skriver og rådgiver efter bedste evne og længere er den altså ikke.

  #205886
  test

  I øvrigt nå vi så taler om det juridiske kan skylder godt påstå at f.eks. Et brev ikke er kommet frem og retten kan bestemme at det er det. Det findes der præcedens for.

  Og der er intet juridsk galt i mit svar. Forældelsen kan afbrydes uden at det kommer til skyldners kundskab!

  #205888
  Michael

  Og meget apropos mit seneste svar til N Metais så er det mig bekendt ikke korrekt hvad test skriver. Forældelsesreglerne er blevet ændret således at skyldner nu skal indkaldes til fogedretten hvert 10. år såvidt jeg husker (UNDSKYLD min dårlige moral hvis det er forkert!)

  Dog kan et frivilligt forlig afbryde forældelsen helt hvilket er årsagen til at kreditorerne ofte forsøger at indgå sådanne når gælden misligholdes.

  I den konkrete sag er der ingen herinde der kan svare på om gælden er forældet eller ej

  #205890
  test

  Michael er det forkert at forældelsen kan afbrydes?

  #205894
  test

  Et brev afsendt men påstået ikke modtaget kan over holde dokumentations kravet “finder Højesteret, at det er usandsynligt, at ingen af brevene skulle være kommet frem til A. Der er som følge heraf ikke indtrådt forældelse af kravet.” Sakset fra en nydelig højesteretsdommen. Så at skyldneren ikke har kendskab til en evt udeblivelses dom betyder ikke at en sådan ikke findes.

  Men det jeg konkret skriver at Nordea ikke behøver at opsøge en skyldneren for at afbryde forældelsen og det er korrekt.

  Tror nok Nordea har jurister ansat

  #205898
  Anonym

  Der er INGEN grund til at fortsætte tråden. Hvad I anfører tilfører IKKE spørgeren og andre andet end misinformation og afslører tydeligere og tydeligere, at I intet kendskab har til emnet – forældelse og afbrydelsen af samme eller til hvad man forstår ved et moralsk ansvar.

  Jeg har samtidig noteret mig, med hvilken lethed Michael afviser ansvaret for et dårligt råd, der hvis spørgeren havde fulgt det, ville have kostet den pågældende 35 tkr. i unødvendig gaveafgift. Mon spørgeren i så fald ville have taget det lige så let, jeg tvivler? At det dårlige råd blev opdaget og rettet, kan tilskrives tilfældet og ikke svareren.

  #205900
  HalliHallo

  Altid stort set de samme spørgsmål herinde om forældelse, gældssanering, kan jeg købe bolig selvom jeg er på SU og/eller har forbrugsgæld, må banken flytte penge fra min lønkonto til at dække underskud på budgetkontoen, hvordan beregner jeg renterne af mit lån, spørgsmål om skattefrie gaver, gældsbreve vedr. fam.lån og jeg kunne faktisk blive ved og ved og ved.

  Er det dog ikke muligt at dem der spørger kunne søge i gamle svar og/eller dem der svarer henviser til de svar de allerede har givet om samme emne i 100vis af gange.? Alle svar kan man endvidere google sig til i løbet af nul komma nul, se bare i nyere tråde, hvor de faste 4-5 skribenter har fundet svar frem fra domstole.dk og familieadvokaten.dk. m.v.

  Hold nu op med at være så hellig og dobbeltmoralsk, test. Er det ikke dig, der 2 gange ugentlig foretager samtlige indkøb i Tyskland? Det har du i hvert fald skrevet for nogen tid siden. Og din kone modtager, iflg. eget udsagn, dobbelt indkomst i form af fleksjob med fuld løn og modtager samtidig invalidepension fra Danica og det offentlige. Men spørgeren skal, iflg. dig, betale sin gæld, også selvom Nordea måtte have begået en fejl, hvilket jeg egentlig ikke kan forestille mig, da de ligesom har specialafdelinger på området, der nok skal sørge for at overholde reglerne i forældesesloven.

  Spørger kan endvidere bare se på sin selvangivelse, for at se om fordringen løbende stadig indberettes, men nu vil han nok sige at han ikke har set nogen selvangivelse siden han udvandrede, men nu om dage kan den ses på skat.dk.

  #205910
  test

  metalis,
  vi kan vist også finde en enkelt tråd hvor du har givet et forkert svar.

  fakta er at det ud fra det oplyste hverken er muligt at svare på om forældelse er indtruffet eller afbrudt. Hvilke jeg heller ikke gør jeg tillader mig bare at udtrykke tiltro til at nordea har jurister der nok kender reglerne og gør hvad de kan for at forhindre det.

  det er følgende spørgsmål
  “Det jeg ville have svar paa er om min gæld nu er foraeldet skulle Nordea opsoge mig og bede om betaling?”
  der gør at jeg skriver at nordea ikke behøver at opsøge for at afbryde forældelsen. Hvilket Metalis jeg da håber vi også er eninge i.

  Jeg håber bestemt ikke vi er uenig at spørgere udmærket er klar over at denne har en gæld og at en persons påstand om f.eks. ikke at have modtaget et brev ikke altid bliver taget til følge. Derfor er persone (påståede) ukendskab til en evt. fodgesage IKKE ensbetydende med at en sådan ikke har retsvirkning. Der er faktisk igen fornyligt faldet en dom i højesteret om dette tema.

  Yderlige har vi slet ikke diskuteret muligheden for at nordea har rejst sagen ved englesk ret. også der har man begrebet ” udeblivelsesdom”. jeg kender ikke ret meget til engelsk ret med ved at noget af deres “kontrakt ret” i forbindelse med interpriser er meget anderledes ind i DK og tyskland

  så derfor metalis mener jeg det er et ganske korrekt råd at spørgeren burde taget at få en så relativ lille gæld som 30.000 bragt ud af verden ved at betale den istedet at foretaget alle mulige kumspring som ikke at oplyse adresse ændring for at slippe for den.

  At du så mener det er moralsk forkerte og juridisk forkert at opfordre folk til at betale en så relativ besked gæld som de erkender at ha stiftet må så stå for din regning.

  Dit råd med at møde op i en nordea filial i DK og lyve vil jeg så lade stå helt for sig.

  #205928
  HalliHallo

  Fha_uh:

  Hvad laver du over i London? Er du indenfor finansverdenen eller lignende?

  Men hvis du aldrig vender tilbage til Danmark, så vil jeg næsten tro at du slipper for at betale din gamle gæld, idet jeg vil anse det for usandsynligt at sagen bliver oversendt til det engelske retsvæsen.

  Så slap du bare af og nyd livet i det engelske.

  #206142
  Anonym

  Test

  Nu vil jeg så lige høre dig om noget.
  Er du nu sikker på at han har en gæld til banken, og hvis du påstår han har gæld til banken, vil du så lige forklare det økonomiske system for os alle sammen…
  og hvordan pengene bliver skabt???

  #206218
  Anonym

  Hvem ved, måske ville Fha-uk have fået gældseftergivelse hvis han i alle årene have været bosiddende i Danmark. Det kan vi naturligvis ikke vide en snus om.
  Men hvis han/hun kunne, så kan måske diskuterer det moralske i at betale penge tilbage/ indløse gæld.

  Og hvis!!, jeg sagde hvis, Fha-uk var offer for finanskrisen, med Lehman Brothers krak
  der igen var udløst af at rating bureauerne havde ratet de amerikanske storbanker alt alt for højt
  –så kan man måske stille sig selv hvem der har handlet mest umoralsk Fha eller Lehman brothers, ratingbureauerne med flere.
  og hvad med Fha-uk kontra Nordea, hvem vidste bedst at han/ hun ikke kunne betale tilbage
  eller hvad med de banker der i dag udlåner til 1.000 og, jeg hørte forleden, op til 2.800%
  altså at hver krone skal betales med 28 kr -om året
  er det her låntager eller långiver der er umoralsk, hvis låntager ikke kan tilbagebetale lånet.

  #225556
  Solvejg Sharma

  Hvorfor mener du det? Så banker bor ikke i paladser på byens dyreste grunde, fordi de legalt plyndrer folk? Jeg siger, at den, der søger råd her, har ikke fortjent dine moralistiske lavtstående kommentarer 🙁

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 39 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.