Dette emne
Forældelse af gæld

Forældelse af gæld

25-03-2014 06:28
Fha_uk
Jeg har brug for hjælp fra sagkyndige personer.
Jeg har læst en del artikler vedr. forældelse af gæld, men kan ikke helt finde ud af om min gæld er forældet eller ej.
Helt tilbage i 1996 oprettede jeg en kassekredit på 30000,- i Amtssparekassen, som senere er blevet overtaget af Nordea. Jeg har siden 1997 været bosat i England og kan ikke helt huske hvornår jeg sidst har hørt noget vedr denne gæld, men det er ca år 2000 siden jeg sidst havde kontakt med et inkasso kontor i Danmark.
Er denne gæld nu forældet eller kan der stadig komme krav på tilbagebetaling? Er der noget at gæld forældelse bliver suspenderet hvis man opholder sig i udlandet og ike har indgivet ny adresse i Danmark hver gang jeg har flyttet bopæl her i London?
Jeg håber nogen kan hjælpe mig med et ordentligt svar.
På forhånd tak.
25-03-2014 07:35
test
Det er relativ let for Nordea at sørge af at gælden ikke bliver forældet uanset hvad du laver af krumspring for at løbe fra din forpligtigelse. Er det virkelig det værd at flygte fra 30.000. Kr? Har du slet ikke haft noget ud af at flytte til England? Kontakt banken og bring den gæld ud af verden.
25-03-2014 07:45
Fha_uk
Hej, nu er det ikke lige saadan at jeg er flygtet ud af landet pga min gaeld, jeg fik job her i 1997 og har ikke haft lyst til at flytte tilbage pga kaereste osv.

Det jeg ville have svar paa er om min gaeld nu er foraeldet skulle Nordea opsoge mig og bede om betaling?

Jeg har ikke vaeret opsogt af nogen siden 1999, saa det er nu 15 aar siden.
25-03-2014 07:56
hakon larsen
Hvis du er et ordentlig menneske betaler du din gæld.
25-03-2014 10:55
Anonym
Du kan læse om forældelsesreglerne på følgende links
www.familieadvokaten.dk/emner/647.html
jurawiki.dk/filer/5/51/For%C3%A6ldelse.pdf

Og om suspension/tillægsfristen på www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1943323&chk=209219

Da du har modtaget underretning fra banken/dennes inkassoafdeling i år 2000, løb den dagældende 20 årige forældelsesfrist fra denne dato. Denne frist blev pga. af den nye 2007 forældelseslov afkortet til 10 år, således at forældelsen i henhold til de særlige overgangsregler skete pr. 1.1.2011.

Om der iflg. forældelseslovens § 14 er sket suspension af forældelsesfristen pga. bankens ukendskab til dit opholdssted og om kravet allerede ER forældet, fordi banken har gjort nok for at få dette oplyst, kan jeg ikke vurdere. Men da tillægsfristen maksimalt kan forlænges med 10 år, vil den absolutte forældelse ske senest i 2020, men hvis banken får eller har fået kendskab til dit opholdssted, vil forældelse ske 1 år regnet fra at banken fik dette kendskab, så du kan jo overveje, om du vil sørge for at banken får kendskab til din aktuelle adresse i England.

Hvis kravet er forældet eksistere det IKKE mere og du er derfor IKKE forpligtet til at betale gælden - uanset hvad svarere her på siden måtte mene herom.
25-03-2014 11:52
Anonym
rettelse: "fordi banken IKKE har gjort nok for at få dette oplyst"
25-03-2014 19:07
test
Nordea behøver ikke at opsøge dig for at afbryde forældelsen. Den eneste sikre metode til at få sagen ud af verden er at betale gælden hvilket også et både ret og rimeligt,
25-03-2014 20:00
Anonym
Test, nu har du belært os om, at det er let for Nordea at afbryde forældelsen og at banken ikke behøver at opsøge skyldner for at afbryde forældelsen (hvad ingen har påstået på denne tråd).

Jeg synes du skylder en nærmere forklaring om, hvad der skal til for at en forældelse afbrydes og især, hvorledes dette kan ske, hvis skyldner opholder sig i udlandet på et for kreditor ukendt opholdssted. Jeg venter spændt på dit svar.
25-03-2014 20:13
test
Og det vil du så ha mig til at svare på fordi du mener at det er forkert at jeg synes man skal betale det retur man låner?
25-03-2014 20:30
Anonym
Henset til det af spørgeren stillede spørgsmål, er det uden betydning, hvad du eller jeg måtte mene om spørgerens eventuelle tilbagebetaling af sin tidligere kassekredit.

MEN hvis en svarer anser sig for kvalificeret til at fremkomme med konkrete råd på denne side, må man som et minimum kunne forlange, at denne har den viden der er nødvendig, for at kunne give et rigtigt og korrekt svar på det stillede spørgsmål. Det finder jeg er ret og rimeligt og i overensstemmelse med redelig handlemåde.
25-03-2014 21:11
test
Og debat betyder?

Din tiltro til Nordea er ikke smittende
25-03-2014 21:50
Anonym
Blot til din orientering overskriften fra Mybankers Forum og debatregler

Mybanker.dk’s debatforum har til formål at fungere som et sted, hvor brugerne kan udveksle erfaringer og gode råd mm. indenfor det finansielle område. Det er derfor vigtigt, at der hersker en god omgangstone i forummet, således at der er plads til alle brugere.

Når man skriver svar på sider som Mybankers debatforum, er man næppe juridisk ansvarlig for kvaliteten eller rigtigheden af de råd man giver.

Men den enkelte svarer er naturligvis moralsk ansvarlig for, at denne har den fornødne og tilstrækkelige viden til at kunne give råd på det konkrete område.

Spørgeren/starteren af tråden har et ønske om at få rådgivning - i det aktuelle tilfælde vedrø-rende forældelse af pengekrav - og det er derfor uanstændigt at give råd på området, hvis svareren ikke har den fornødne viden, da dette indebærer en stor risiko for, at rådet/rådene er misvisende eller i værste fald direkte forkerte.

Så jeg kan kun give alle svarerne det råd, at tænke sig god om, inden de på dette forum giver råd til andre og at overveje de eventuelle følger for spørgeren, hvis rådet måtte vise sig at være forkert.
25-03-2014 21:57
Fha_uk
Tak til N Metais for fornuftige svar og raad!
25-03-2014 22:30
Anonym
Fha_uk En praktisk måde at få oplyst, om Nordea har et uforældet krav mod dig er, at du næste gang du er i DK går ind i en tilfældig afdeling af Nordea og oplyser, at du i mange år har boet i udlandet og muligvis stadig har en indlånskonto i banken. Man vil herefter bede om dit cpr-nummer og på baggrund af dette kan banken se, om du stadig har en konto eller en gæld til banken. Hvis bankens svar er, at du ikke har nogen indlånskonto, men at man kan se, at du har en fordrings-konto/en gammel gæld til banken, ved ud, at banken selv mener at have et uforældet krav imod dig. Hvis svaret derimod er, at banken ikke kan finde noget under dit cpr-nummer - hverken en alminde-lig konto eller en fordringskonto/ældre gæld - må det være fordi banken anser sit krav mod dig som værende forældet og derfor ikke har registreret det i sit EDB-system.
26-03-2014 07:37
test
Mentales, du skulle ikke tilfældigvis være ansat i jyske bank udlandsafdelong?

Så mybanker er et sted hvor man udveksler tips og fiduser til at rende fra de forpligtigelser spørge helt klart erkender at ha? Og det er faktisk fastholdt i debat reglerne?

Hvilket i parentes bemærket afbryder forældelsen.
27-03-2014 11:03
Anonym
Et er at svare spørgsmålsstiler, noget andet er at ytre sig om sin personlige mening, begge er tilladt i en debat.

Så test er i sin gode ret til at sige at han synes at spørgsmålsstiler søger at handle umoralsk - især fordi det der ser sådan ud, bare test ikke kommer med villeden eller urigtigte oplysninger så er alt ok.
27-03-2014 11:53
Anonym
Lad os slå det fast en gang for alle, ER spørgerens gæld forældet, eksisterer den IKKE længere og spørgeren er derfor hverken moralsk eller juridisk forpligtet til at betale denne tilbage. Men han har da ret til at spørge hvordan reglerne er, og til at få et ordentligt og sobert svar - også på, hvordan han kan få oplyst, om Nordea har registeret i krav imod ham eller ikke.

Om den aktuelle gæld faktisk ER forældet, beror på sagens faktiske forhold, som vi ikke kender nok til, og derfor kan vi heller ikke vurdere, om kravet er forældet eller ikke. Og derfor kan man heller ikke have en kvalificeret mening om spørgerens moral.

I stedet for at interessere jer for spøgerens moral, skulle I heller interessere jer for den manglende moral, der kommer til udtryk hos mange svarere på dette forum, jfr. hvad jeg har anført ovenfor, om den enkelte svarers moralsk ansvarlig for, at denne har den fornødne og tilstrækkelige viden til at kunne give råd på det konkrete område.
27-03-2014 13:45
test
"Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse"

Fha_uk ved udmærket godt at det er en ubetalt gæld. Hvordan indlæget kan være andet ind en anderkendelse af denne forpligtigtels har jeg vanskeligt ved at se.

At denne erkendelse af gældsforpligigelse så er give i et anonymt forum er for mig at se en teknikalitet.

Det gør det kun moralsk mere proplematisk at gælde er at en størrelse der gør at den med et hug burde kunne bringes ud af verden.

og uanset hvormange gange Metais du mener at en jurisk forpligtigelse er lig med den moralsk lige så mange gange tillader jeg mig at være uening.

så privat foretningnsdriven har jeg oplevet at kunder snyder sig fra betaling af så beløb, beløb som de jo rent juridsk kan løbe fra da jeg jo ikke kan føre en fodge sag for 200 kr. Så er de så kunder i deres moralske ret til at snyde mig? hvis det er din moral Metalis kan du beholde den for dig selv!
27-03-2014 13:45
Michael
N Metais

Dette er et DEBATFORUM. Ikke en juridisk hotline hvor svarerne er undlagt samme regler som fx. advokater er når de rådgiver deres klienter. I ethvert debatforum vil der komme forkerte svar og jeg er da selv kommet med direkte forkerte oplysninger herinde. Og hvad så? Det er jo ikke meningen, at man skal bruge et debatforum som eneste løftestang til at få vejledning omkring komplicerede tekniske spørgsmål som i de fleste tilfælde kræver direkte indsigt i den konkrete økonomi. Hvis én skriver noget lodret forkert så er det da fint at en anden kan påpege fejlen. Længere er den altså ikke.

Så stop nu med den der bedrevidende attitude du har lagt for dagen i de sidste mange indlæg. Det site her er for almindelige mennesker med interesse for økonomi og ikke et ekspertforum.

At anklage andre for dårlig moral fordi man skulle komme til at oplyse noget forkert herinde er altså simpelthen for langt ude! Man skriver og rådgiver efter bedste evne og længere er den altså ikke.
27-03-2014 14:16
test
I øvrigt nå vi så taler om det juridiske kan skylder godt påstå at f.eks. Et brev ikke er kommet frem og retten kan bestemme at det er det. Det findes der præcedens for.

Og der er intet juridsk galt i mit svar. Forældelsen kan afbrydes uden at det kommer til skyldners kundskab!
27-03-2014 14:24
Michael
Og meget apropos mit seneste svar til N Metais så er det mig bekendt ikke korrekt hvad test skriver. Forældelsesreglerne er blevet ændret således at skyldner nu skal indkaldes til fogedretten hvert 10. år såvidt jeg husker (UNDSKYLD min dårlige moral hvis det er forkert!)

Dog kan et frivilligt forlig afbryde forældelsen helt hvilket er årsagen til at kreditorerne ofte forsøger at indgå sådanne når gælden misligholdes.

I den konkrete sag er der ingen herinde der kan svare på om gælden er forældet eller ej
Hent flere indlæg