DanskeBank sætter udlånsrenten op endnu engang – 0,50%

 • This topic has 22 stemmer and 255 svar.
Viser 15 indlæg - 196 til 210 (af 256 i alt)
 • Indlæg
 • #184734
  Michael

  @Magkri

  Og hvad synes du så man “skal gøre ved systemet”? Eller sagt med andre ord: Hvor skal merindjeningen komme fra der er nødvendig for at konsolidere bankerne og bevare den helt nødvendige tillid til det danske banksystem i udlandet?

  #184738
  Anonym

  Jeg kender ikke til en banks forretningsgange, politiker og planer.

  Merindtjening skal ihvertfald foregå på rimelige vilkår, – om du har røven fuld af penge eller blot er en almindelig lønmodtager og det er her filmen knækker for DB.
  Der er mange derude, som nu kun betaler renter, og som må se sig nødsaget til at stoppe afdragene. Er det en bedre måde at konsolidere bankerne? Næppe.

  Du taler præcis som andre, som har deres på det tørre. Vildt ærgeligt, at du ikke kan se udover din egen økonomi og se på de vilkår DB byder andre kunder, som har været knap så heldige i deres huskøb, knap så heldige i deres valg af partner osv.

  De kunder, som har brændt sig, det er dem som betaler gildet, for de kunder, som har de bedste vilkår. Det er sgu da ikke rimeligt, at jeg som kunde, fordi jeg intet ejer, skal betale mere for mit lån! Det er urimeligt, da jeg har været kunde i den bank siden jeg var 18 år (i 23 år), altid været en god betaler,- om jeg har ejet eller ikke ejet.
  Men nu skal jeg betale gildet, for alle dem som tjente fedt inden finanskrisen og som i dag bliver leflet for af DB.

  Nu er det sådan med nogle mennesker (DESVÆRRE), at deres holdninger dannes udelukkende ud fra hvordan de selv har det og de har tilsyneladende meget svært ved at se urimeligheder, når bare det ikke rammer dem selv.

  Du vil en stærk banksektor, som træder på dem der ligger ned, for at opnå tillid fra udlandet og en sektor som lefler for dem som har fået allermest ud af boblen inden finanskrisen indtrådte. Du vil konsolidere banken ved at dem som har mindst skal betale gildet, så du kan opnå bedre betingelser end andre.

  Jeg vil en stærk banksektor, som sætter pris på deres private kunder, og som individuelt forhandler med disse, i et forsøg på at opnå det bedste resultat både for bank og kunde. På den måde får man flere kunder, og dermed opnår man også en større tillid fra udlandet.
  Man får færre tab på privatkunder.

  Men lad os se dig her i debatten, hvis du en dag er så uheldig, at få 6 renteforhøjelser på 15 måneder.

  #184740
  Michael

  Ja, nu er det jo bare sådan at ALLE kunder med lån – uanset låntype og individuelle forhold – har fået strammet renteskruen i DB og de fleste andre banker i de seneste år så det er jo lodret forkert hvad du skriver. Specielt er boliglån i intervallet 80-100% blevet voldsomt meget dyrere og det rammer jo alle der ikke kan/vil nøjes med RK-belåning.

  Du hænger så på et forbrugslån der er steget fra 11% -> 15,5% kan jeg forstå, men synes du det er mere rimeligt at din prisstigning lægges over på andre kunder alene? Du skriver ikke hvor stor din gæld er, men hvis den eksempelvis er på 400.000 kr. så betyder renteforhøjelsen en merudgift på 1000 kr/md efter skat. At du nu så kun lige kan følge med renterne fortæller mig, at det primært er størrelsen af din gæld der er problemet og ikke rentesatsen. Hvis renten stadig var 11% ville du kun afdrage 12.000 kr/året svagt stigende efterhånden som tiden går, men stadig vil afdragsperioden være ALT for lang for et forbrugslån (slag på tasken – noget der ligner 25 år)

  Min situation er iøvrigt ligegyldig, men eftersom du selv blander den ind i diskussionen kan jeg oplyse dig, at jeg kun har realkreditlån og derved ingen gæld til nogen bank.

  #184744
  Palle Andersen (4)

  Jeg har den holdning at et lån på eksempelvis kr. 100.000,- ikke skal have et rentespænd der favoriserer de der kan betale lånet med store afdrag og “straffe” de der kun kan klare små afdrag.

  Der burde for mig at se kun være én rentesats til alle kunder på samme type lån (eksempelvis billån).

  Det ville være mere retfærdigt for alle uanset indkomststørrelse. De kunder der så kan klare store afdrag bliver så alligevel belønnet med at være hurtigere færdig med lånet end de der kun kan klare mindre afdrag. Men der ville ikke være den forskelsbehandling i rentesatserne på samme type lån som der er i dag.

  Noget helt andet er at bankerne jo må sørge for ikke at bruge penge de ikke har (som de selv siger til deres kunder) og på den måde være glade for et overskud på 0,8 mia istedet for at beklage sig over at de havde budgeteret med et større overskud fordi de havde nogle uheldige investeringer.

  Hvis de skal investere må de gøre det af deres overskud og ikke med penge de ikke har.

  Nu er jeg ikke den store bankfuldmægtigtuddannede eller hvad det nu hedder, men jeg ved at bruger man penge man ikke har ender man i en slem økonomisk klemme som flere banker jo måtte sande i den senere tid.

  Men måske man skulle prøve at gøre det alligevel, for mange har jo fået et gyldent håndtryk til trods for at have været medvirkende til at køre en bank i knæ. (Skal læses med en hvis portion ironi).

  #184754
  Anonym

  Magkri

  Jeg har tilladt mig at samle lidt op på nogle velkvalificerede råd her som du måske kunne bruge til.

  Uden at kende til din situation i detaljer og din reelle historik i Danske Bank så
  ville jeg (hvis du ellers virkelig har orden i sagerne) samle op på General Priers meget kompetente indlæg.

  Prøve at kontakte nedenstående finans rådgiver (evt. få en reference til en anden i dit nabolag)

  Kim Valentin rådgiver private om deres økonomi i Finanshuset i Fredensborg

  Det burde være muligt at få prøvet sagen ved domstolene (den kan muligvis defineres som principiel og dermed burde du kunne få fri process imod Danske Bank)

  Det burde være muligt for en økonomisk jurisk at procedere hvor grænsen går fra et kunne betragte sagen som seriøs bankforretning og hvornår det kan betragtes at være åger.

  Altså at banken handler i ond (grisk) tro
  En Bank som Danske Bank (det bør ihvertfald være en del af det der skal procederes) kunne have forudset den høje udlåns gearing kunne bringe dig i en udsat situation (kaldes kulpa)
  Set i det lys at Reallønsudviklingen i DK har ca. 25-30% imod prisudviklingen på boligmarkedet på 200-300%
  Det burde Danske Bank ikke kunne bevise at den ikke kunne forudse.

  Næst bør være at når staten fifler med betingelserne/konditionerne for banken (giver den en uforholdsmæssig god fordel) ved at sætte lige vilkår ud af kraft sammenlignet med resten af erhvervslivet , så bør du argumentere at kunne opnå samme ret.

  Til sidst bør der procederes for at sammenlignlige banker: se nedenstående eksempel vedr. Express bank – General Priers

  At Danske Bank tager sig uforholdsmæssigt betalt sammenlignet med en tilsvarende bank (der har en langt højere risikoprofil i deres udlåns profil)

  ==========================================================================
  Udnyttelser/åger (Aftaleloven § 31)
  [En aftale er ugyldig når…]løftegiver har været udsat for, at løftemodtager eller tredjemand har udnyttet ensvaghedstilstand hos løftegiver. F.eks. manglende indsigt, pengenød (risikoafvejning), letsindighed, afhængighedsforhold, og løftemodtager har opnået en betydelig økonomisk fordel.

  Det er værd at huske på, at det trods alt var banken der kreditgodkendte kunderne tilbage i 2004, 2005, 2006 og 2007 til boligkøb, selv om banken burde have indset at prislejet var stærkt opskruet og der var al mulig grund til at udvise forsigtighed.

  Jeg glemte for øvrigt at sige, at eneste grund til Danske Bank ikke kom ud med et enormt underskud tilbage i 2008 var, at man reklassificerede store dele af sin obligationsbeholdning, således at beholdningen ikke længere blev fastsat til markedspris.

  Havde man ikke lavet dette nummer var Danske Bank formentlig i alvorlig fare for ikke at kunne opfylde kapitaldækningskravene ved årets afslutning. Så også her skylder Danske Bank en tak til staten/finanstilsynet, som ekstraordinært tillod banken at lave denne omklassificering

  Bare lige for at tage et eksempel så har Ekspresbank, som lever af højrisikabelt udlån uden nogen form for sikkerhed, tabsprocenter på 4,5%. Da bankernes risiko trods alt er noget mindre end Ekspresbank, så forekommer det voldsomt og ublu, at boligejere, som sælger med tab stilles overfor forbrugslån på 15%.

  Af dette kan vi konkludere, at bankens bedste kunder ikke er solide, solvente kunder med høj sikkerhed. Nej, de virkelig profitable kunder det vi kalder dårlige kunder, altså teknisk insolvente kunder og kunder som har forbrugslån efter boligsalg med tab.
  ===================================================================================

  Hvad du så vælger at stille op med ovenstående råd – lader jeg være op til dig.

  Det kunne dog være en stor tilfredsstillelse at se Danske Bank’s brand og image udstillet i medierne (David versus Goliath)

  #184758
  Anonym

  …så er det jo også meget nemt at have den holdning du har, Michael.

  Efter at have finansieret resten af boliglånet (her taler vi om belåningen fra 80-88% af markedsværiden hos familien) er jeg nu heller ikke længere afhængig af Danske Banks ågertrip. Men det er da utroligt, at det virkelig skal være nødvendigt!

  Alligevel forhindrer det forhold, at jeg ikke er ramt af Danske Banks ågerkaleri nu ikke, at jeg ser lidt ud over min egen relativt gunstige situation.

  Sandheden er jo, at Danske Bank har dummet sig gevaldigt:
  1. Ved at give boliglånerne i 0-80% intervallet nogle alt for gunstige og direkte tabsgivende vilkår på prioritetslånene,som de ikke kan løbe fra i dag.
  2. Ved at købe to elendige banker i Irland, hvor man efterhånden har nedskrevet 25% procent af udlånet.

  Disse fadæser skal ca. 50% af kunderne i Danske Bank betale for med ganske urimelige marginaler, mens resten friholdes. Så når du siger, at alle kunderne stiger lige meget Michal, så er det beviseligt forkert.

  Jeg findet det tankevækkende at ganske mange 80-100% boligkunder nu betaler 10-12% på boliglånet, men Danske Banks nedskrivningsprocent ligger på 0,47% på det danske bankmarked. Risikopræmien er jo helt ude af proportion i lyset af hvor billigt Danske Bank funder sig for tiden.

  Du har ret i, at I sidste instans er det dit eget ansvar at du vælger at tage et boliglån og dermed løber risikoen for et prisfald. Det er også i sidste instans dit ansvar hvilken tandlæge du vælger, og derfor er det ultimativt din skyld hvis behandlingen hos tandlægen fejler og du må indlægges 3 måneder på tand og kæbekirurgisk afdeling til bekæmpelse af den infektion tandlægen har skabt ved ikke at anvende sterile redskaber.

  Men nu er det ikke meningsgivende at føre al ting ud i ekstremen og hævde, at de fagligt professionelle intet ansvar har, mens alt i sidste ende er kundens ansvar. Der skal to til en tango, og bankerne havde et kæmpe ansvar for at der overhovedet blev opbygget en boligbobbel.

  Derfor synes jeg også at aftalelovens ågerbestemmelse er så rammende når den (underforstået professionelle) udnytter andre letsind eller uforstand til at skaffe sig en uberettiget gevinst, så er der tale om en ugyldig aftale.

  Nu bliver aftalerne selvfølgelig næppe kendt ugyldige, men at hæve renterne på almindelige boliglån fra 5%-6% til over 10% er for mig at se ågerkaleri. Og i den forstand er det groft når Ejvind Kolding ved regnskabspræsentationen siger, at det bliver yderligere dyrere at være kunde i Danske Bank.

  God fornøjelse!Jeg må sige, at jeg priser mig lykkelig for at vi nu er blevet nulkunder – og jeg vil da opfordre alle for der har mulighed for at skifte over i de billigere banker som ikke er ramt af finanskrisen til at gøre det. John Norden nævnte de billige banker, som har ageret ansvarligt og derfor er kommet godt igennem finanskrisen i P1 i dag: Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Arbejdernes Landsbank og Ringkøbing Landbobank. Prisstigningerne i disse banker har været knapt så kraftige og de tilbyder gennemgående bedre vilkår end i ågerkalebanken.

  #184760
  Anonym

  Molan

  Dit Citat:
  ————-
  Kundeflugten fra DB er jo primært privatkunde og der er uden større betydning for DB.

  DB før ikke lov at slukke og slukke, da staten bruger DB bls. til statens betalingssystem SKB/OBS. DB vandt licitationen af statens betalinger i juni 2007, så den får ikke lov at “dø”.
  ————-

  General Priers Citat:
  ————-
  Men når jeg alligevel forbliver aktionær i banken – og formentlig også øger aktiebeholdningen over det kommende år – så er det grundlæggende ud fra en kynisk kalkule om, at langt hovedparten af bankkunderne er både uvidende, dovne og usikre. Derfor finder de fleste af dem sig i at blive trådt på.

  Alligevel er Danske Banks behandling af privatkunderne og især erhvervslivet grunden til at jeg mod mine egne aktionærinteresser giver Danske Bank med grovfilen her på sitet! Men what ever – en enkelt debattør flyyer intet og folk er jo tilsyneladende lige glade med om de betaler 5, 10 eller 15% på boliglånet, så min meningstilkendegivelse flytter nok ikke det store.
  ————-

  Ja så længe ingen gør noget har du nok ret i at dette ikke vil ske! men

  Hvis vi alle undlod at gå / se landsholdet spille så længe det sponsoreres af Danske Bank

  Hvis vi alle undlod at have noget med Home ejendomsmæglerkæde at gøre (sætte vores ejendomme til salg ved andre mæglere)

  Hvis vi alle tog det op med jævne mellemrum på vores arbejdspladser at Dansk Bank er en samfundssnylter og pointerer / detbatterede det med afd. cheferne / divsionscheferne så holdningen til Bankens karakter og værdier holdes i fokus

  Hvis Danske virkomheder flager deres engagement ud af Danske Bank

  Hvis vi alle undlod at købe aktier i Danske Bank.

  Hvis vi alle undlod at købe ind / handlede med dem som har et engagement med Danske Bank

  Hvis vi straffer vores politikkere næste gang der er valg (dem som har/vil favorisere Danske Bank , med yderligere fordelagtige vilkår ifht. vilkårende i det øvrige samfund)

  Så vil det gøre indtryk ude i de finansielle markeder – Danske Bank vil få status som “(infant horibilis) den ingen vil have noget med at gøre fordi det vil ramme deres image / bundlinje”

  I min optik (her taler jeg for mig selv)
  Så burde Danske Bank være gået konkurs (markedsvilkår)- Dansk Bank er kun til for sig selv og er bestemt ikke noget samfundsaktiv og skaber ingen værditilvækst , dermed bør vi heller ikke støtte den

  Det bliver nok svært at bevise at Danske Bank er hovedansvarlig for Cibor manipulation!
  Ole Sohn har heller ikke kuragen til at sætte Bagmandspolitiet ind sagen og udsætte Banken for ransagninger således at Bankens kriminelle handlinger kunne få den bevågenhed i offentligheden den rent faktisk fortjener.

  Karteller og manipulation er desværre noget som tilsynladende er helt legalt her i vores land – i hvertfald politisk siden politikerne stiltiende tillader de overgreb der finder sted overfor skatteyderne!

  Dansk Bank , føj for et associalt snylter firma!

  Igen siger jeg – det er på tide vi siger fra

  #184762
  Anonym

  Mener at SKB/OBS betalingerne er i udbud ca. hvert 5. år og at det sidst var Jyske Bank der havde SKB/OBS betalingerne.

  At Danske Bank styrer statens betalinger er ikke nogen naturlov, og det må vel snart være på de tider, hvor staten skal i udbud med betalingerne igen?

  #184766
  Anonym

  GP

  Super – mon ikke vi kunne være heldige at nogen af dem som har indflydelse på dette følger lidt med her på sitet (man har da lov at håbe)

  #184768
  Anonym

  Den nuværende kontrakt udløber 30. september 2013

  http://www.modst.dk/Regnskab/SKBOBS/~/media/Files/Regnskab/SKB%20OBS/Slides%20til%20orienteringsm%C3%B8det%20den%20300412.ashx

  Man Skulle skrive til Benny Engelbrecht, har er nok den polikter der har haft mest politisk tæft i debatten om Cibor – det burde være lovligt at udelukke Danske Bank så længe den er genstand for lyssky manipulationsaktiviter.

  #184770
  Anonym

  Tror du ikke de offentlige udbydere har specielle præferencer mod nogen bank. Både Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og Sydbank kan ligeværdigt komme i betragtning.

  #184772
  test

  Gp faktisk er jeg ordblind som du udmærket ved.

  Men som sagt tag dig en tyde kiks

  Du er tydeligt ikke objektiv i denne sag.

  Men tak for en god griner.

  #184774
  Anonym

  Hvis jeg lige må henlede opmærksomheden på Danske Banks kvartalsregnskab, side 10.

  Her finder man dokumentation for, at det ikke bar er nogle få boligejere, der har belånt boligen for højt, som nogen her i forum.

  Af regnskabet fremgår at den gennemsnitlige belåningsgrad i boligrelaterede udlån nu er oppe på hele 73,2%. Når man så samtidig tager med i betragtning at der er en stor mængde ældre boligejere med lave belåningsgrader, så må der være temmelig mange i 30’erne og 40’erne som er ramt og rammes af både bidragsstigninger og kraftige rentestigninger på boliglånene.

  #184776
  Anonym

  Det fremgår videre af regnskabet, at restanceprocenten i Realkredit Danmark er 0,24%. Med så lavt et tabsniveau forekommer det svært at argumentere for at bidraget skal sættes op til over 1,0% på afdragsfrie flexlån.

  #184778
  Mr R

  Ja det er jo det generelle billede i Danmark pga. de faldene boligpriser General Prier og netop årsagen til de stigende priser på bidragssatserne i alle RK.

Viser 15 indlæg - 196 til 210 (af 256 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.