Amagerbankens dårlige situation

Viser 15 indlæg - 61 til 75 (af 103 i alt)
 • Indlæg
 • #144164
  AnonymForfatter

  Der er åbenbart andre end mig der under sig over tilstandene i Amagerbanken.

  I Dagbladet Børsen, side 33 er der i dag en kritisk artikel om Amagerbanken.

  Her er påstanden grundlæggende, at Amagerbanken simpelthen tager for få tab og holder hånden under urealistiske ejendomsprojekter, som vil falde til jorden på et tidspunkt efter staten har skudt penge ind.

  Til sammenligning har Forstædernes bank, som Nykredit købte taget langt større tab end Amagerbanken, selv om banken faktisk har færre udlån til ejendomsbranchen.

  Bankanalytiker Bjarne Jensen mener at Finanstilsynets individuelle solvenskrav til Amagerbanken ligger langt over 8%, hvilket kan betyde, at Amagerbanken slet ikke overholder solvenskravet.

  Amagerbankens solvensprocent er 11,5%, men Bjarne Jensen mener at det individeulle solvensbehov måske ligger helt oppe på 15%.

  Jeg tror dette er en af forklaringerne på det tager Finanstilsynet så lang tid at vurdere Amagerbanken. Man skal have argumenterne i orden for at ligge en bank med en balance på 35 mia. kr i graven.

  #144180
  AnonymForfatter

  Hr. General

  Jeg kan se, at du mener fundingen er et problem.
  Det er det vel kun, hvis den udløber i disse dage.

  Siden ansøgningen om Bankpakke II har det været klart, at Ambk ville få problemer, hvis det blev et nej. Derfor har banken haft udfordringer med funding lige fra den dag og til de får et svar fra FT.
  Men de har lige forlænget for over 1 mia. egne obligationer – og de melder ud, at der ikke skal fundes på de internationale markeder.

  Derfor ser jeg ikke det som et problem lige nu.

  Som jeg tidligere har skrevet, så har jeg fået at vide, at bankens indlån ikke “styrtbløder”. Du skriver selv, at de private engagementer er sunde, og det vil kunderne også opleve i banken.
  Problemet er som både du og jeg også har skrevet tidligere, at erhvervssegmentet bløder – og det er ikke kun i den bank – det er overalt.

  Sidst men ikke mindst – lad nu være med at konkludere, at en tidlig godkendelse har noget med en god og sund bank at gøre.
  Jeg henviser igen til at DB på ingen måde er sund og er en stor synder for flere banker i denne krise.

  #144184
  AnonymForfatter

  BSJB, nu forbyder Arendt mig at være klar i min tale, desværre. Det var ellers berettiget her.

  Jeg er uenig i stort set hele dit indlæg.

  Punkt 1: Jeg mener Danske Bank er kerne sund. Indtjeningskapaciteten i DB er meget høj, udlånsporteføljen er geografisk og kundemæssigt velsegmenteret. Klassisk bankforretning udgør kun 50% af området. Danske Bank kom, trods store nedskrivninger, ud af 2008 med et samlet overskud på godt 1 mia. kr, og et samlet overskud på 0,75 mia. i første halvår 2009. Dermed har danske bank, set på årsbasis ikke præsteret et samlet underskud siden finanskrisen i 1992/93. Banken strutter af sundhed, og derfor behøver man ikke betænke sig mange gange før man skyder hybridkapital ind i Danske Bank. Samme betragtning gælder for Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord samt Nordea.

  Punkt 2: Afløbsprofilen af fundingen presser Amagerbanken, så kan du sige hvad du vil. Jeg ved godt man kan klare de næste 6-12 måneder uden problemer. Amagerbanken kan sagtens funde almindelig (ikke ansvarlig kapital) med afsæt i Bankpakke 1 frem til 30. september 2010. Men hvad så derefter?

  Punkt 3: Amagerbanken har ikke en jordisk chance for at skaffe sig hybridkapital på markedsvilkår.

  Punkt 4: Amagerbanken kan også godt bryde den grundregel der om at indfri lån, på det tidspunkt hvor bankens call option ligger. Jeg ved ikke om det er det du sigter til med obligationslånet på 1 mia., men hvis en bank gør det, så kan banken i hvert fald være helt sikker på der ikke findes en kreditor på guds grønne jord der vil forsyne Amagerbanken med så meget som en 5øre ansvarlig kapital fremover.

  Punkt 5: Du siger Amagerbanken ikke skal ud på de internationale kapitalmarkeder. Her vil jeg blot sige 3 ting:
  – Kig på afløbsprofilen, der er funding der løber ud hvert eneste år.
  – Kig på indlånet som styrtbløder kvartal for kvartal
  – Medtænkt at Amagerbanken udlåner 200 kr, for hver gang de får 100 kr ind i indlån.
  Mener du stadig at Amagerbankens påstand om man ikke skal ud på kapitalmarkederne og funde holder vand? Jeg mener det ikke!
  Jeg vil derudover tilføje, at man ikke kan drive bankvirksomhed med en horisontat på 3-6 måneder. Så er banken færdig!

  Punkt 6: Jeg fastholder, at Amagerbanken styrtbløder. Det fremgår jo tydeligt af det seneste tre kvartalsregnskaber. Bedre bliver det jo ikke af at Danske Bank og Nordea er gået ind i en agressiv rentekrig og nu fuldt ud matcher Amagerbankens rente. Dette kan simpelthen ikke undgå at presse en i forvejen svækket regional bank.
  Ja, jeg tror de private engagementer er rimelig sunde (så længe bolig- og realkreditrenterne forbliver nogenlunde lave). Men hvad hjælper det når udlånet til erhvervs- og udlejningsejendomme udgør 37% af udlånet og erhverv vel samlet set ligger i omegnen af 60% af udlånet?
  Amagerbanken er nødt til at skære ned hos privatkunderne, for det er det eneste sted banken kan trimme balancen. Skal man til at trimme i erhvervskunderne, ender det straks i tabsgivende konkurser og det kan Amagerbankens solvensprocent ikke holde til. Derfor holder man liv i en masse de facto dødt udlån!

  Punkt 7: Finder du det slet ikke mistænkeligt, at Nykredit som ejer Forstædernes Bank har nedskrevet vel i nærheden af 2,5 mia. kr på udlånet til erhvervsejendomme, mens Amagerbanken har nedskrevet under det halve? Forstædernes Bank og Amagerbanken har jo udlån til de samme kunder. Jeg tror man har nedskrevet for lidt, men det er så bare en kvalificeret formodning jeg indtager der!

  Punkt 8: Sidst min ikke mindst så fastholder jeg min konklusion af at man ville have godkendt Amagerbanken til Bankpakke 2, hvis Amagerbankens sundhedsstand var en “clear cut case”. Grunden til man trækker godkendelsen i langdrag og indhenter ekspert hjælp er netop, at sundhedstilstanden er tvivlsom. Mit bedste gæt er at 90% af ansøgerbankerne på nuværende tidspunkt er godkendt. Jeg forholder mig til at Amagerbanken søgte 3 måneder tidligere end de fleste banker (som først søgte i maj eller juni), men endnu ikke har fået svar. Jeg synes ikke det ser godt.

  ER DU AKTIONÆR, SÅ SÆLG SÆLG SÆLG SÆLG SÆLG………

  #144186
  AnonymForfatter

  Bliver lige nød til at kommentere dit punkt 8. Hvis jeg tæller sammen og pløjer alle de informationer igennem jeg kan finde, så får jeg det til at 10-12 banker har fået svar vedr. bankpakke II og at der mangler ca. 20 svar. Har jeg overset noget vil jeg gerne vide det.
  Hvad begrunder du dit 90%-gæt med? Hvor finder du det?

  #144188
  AnonymForfatter

  Hr. General

  Du kommer med meget gode argumenter – ikke alle lige godt underbyggede – men lad os bare være enige om, at på nogle punkter er vi uenige ;o)

  Lige på punktet med DB er vi meget uenige. DB ville uden BP I ikke kunne skaffe nødvendig kapital i oktober 2008. Det er uhyggeligt, at banken havde så stor magt, at de i weekenden kunne sørge for at BP I blev underskrevet.
  De har trimmet lige siden og skal du tale om at styrtbløde, så se lige på DB.

  DB er skyld i, at nogle af de andre banker du nævner som “gode” skal af med en hulens masse penge for at rette op på de mindre gode banker.

  Ja, jeg har aktier i AMBK, og jeg beholder dem – naivt om du vil – lige indtil banken enten får et ja eller et nej.
  Jeg tvivler på at jeg herinde kan tale aktieprisen op, men skulle der sidde nogen derude, så støt Ambk – et lokalt pengeinstitut der pga. en stor erhvervsdel er hårdt ramt af krisen.
  Hvis de får ja til BP II og hjulene i DK begynder at køre igen, så bliver erhvervsengagementer også sunde igen – det kræver udelukkende omsætning.

  #144190
  AnonymForfatter

  Nu fandt jeg det selv. Se oversigten nederst i denne artikel fra i tirsdags: http://www.business.dk/article/20090915/finans/709140064/

  33 pengeinstitutter søger og indtil videre har 11 fået svar = 1/3 og milevidt fra 90 %.

  Vær varsom med at gætte 🙂

  #144196
  AnonymForfatter

  Rådgiver, jeg vil ignorere ethvert indlæg fra din side, da Arendt mener mine besvarelser til dig strider mod god tone. Jeg vil derfor bede dig om aldrig nogensinde igen at adressere mig igen direkte! Det går jeg ud fra du har forståelse for.

  BJSB: Ingen banker noget steds i verden kunne fundte noget som helst i oktober sidste år. Situationen var derfor alvorlig for enhver bank med udlånsoverskud, heriblandt Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank. Men denne “hundredeårsbegivenhed” har ikke ret meget med den almene sundshedstilstand at gøre.

  Det vi diskuterer er balancen. Hvor rådden er balancen i Amagerbanken versus Danske Bank, og her må man bare konstatere, at Amagerbanken er i en så slem forfatning at det påvirker både risikoen for at Amagerbanken lider “solvensdøden” samt risikoen for Amagrerbanken lider likviditetsdøden, fordi man efter bankpakkernes udløb ikke kan funde

  Jeg finder det kun naturligt at staten træder til en situation hvor der pludseligt ud af den blå luft (man kan så diskutere om Lehmann kunne have været forudset) opstår en 100-årskrise, som dybest set var forårsaget og udløst af amerikanske bankers vanvittige udlånspolitik. Det mener jeg ikke nogen danske banker kan lastes for.

  Det siger sig selv, at når der kommer et regimeskift i fundingsituationen efter Lehmann, jammen så kommer banker med høj udlånsgearing, hvad næsten alle vestens storbanker har, under ekstra pres. Her måtte staten træde til, og ganske hurtigt. Det gjaldt nationens overlevelse. Men dette har bare intet at gøre med udlånsbøgerne og udlånskvaliteten, som er de Amagerbanken står til at dø på!

  Idag er fundingsituationen normaliseret, og der kan rejses både almindelig og ansvarlig kapital på markedsvilkår, hvis blot balancen er sund. Danske Banks balance er relativt sund (og derfor kan banken sagtens funde på markedsvilkår). Amagerbankens balance er en katastrofe, og derfor kan banken ikke funde så meget som en 5-øre.

  Medgivet havde jeg selv aktier i Amagerbanken, som var erhvervet til et langt højere kursniveau, så ville jeg nok også selv gå linen ud på nuværende tidspunkt. Det ændrer bare ikke ved:
  a) At der er en overhængende risiko for afslag på hybridkapital.
  b) At der, hvis de får hybridkapital, er en overhængende risiko for tab fører til en konvertering af hybridkapitalen. Hvis det fx sker i et forhold hvor staten sidder på 85% af aktiekapitalen, så er tabet en realitet alligevel.

  Det forarger mig, hvis staten går ind og giver Amagerbanken lånet, hvorefter Amagerbanken til jul kommer ud med et mia-underskud på disse ejendomme, så hele statens kaptial skal konverteres til aktiekapital. Dette kan ingen have interesse i.

  Som det sidste: Hvad sker der lige med disse overbelånte erhvervs- og udlejningsejendomme, når renten igen går i vejret? Danske Bank forudser en relativt stejl rentestigning fra sommeren 2010.

  #144198
  AnonymForfatter

  Og det er så et udtryk for god tone? For pokker…

  #144200
  AnonymForfatter

  Endelig BJSB, så er problemet med de udlejningejendomme, at det eneste der kan holde dem ovenvande, at priserne hele tiden stiger.

  Jeg har selv set mange salgsopstillinger på disse udlejningsejendomme. Mange budgetterer med en årlig forrentning på helt ned til 3%. Det holder jo ikke hvis man skal ud at finansiere til 5-7%.

  Disse ejendomme har de sidste 10 år været baseret på man handlede priserne op, således man løbende kunne låne til at dække driftsunderskuddet.

  Det er usundt. Det er uholdbart, og den situation vender vi ikke tilbage til de næste mange år. Det hjælper et opsving ikke på.

  Derudover så er det højest tvivlsom om der kommer et hurtigt opsving. Vismændenes seneste prognose siger 178.000 ledige. Hvis den prognose holder stik, så skal alle danske banker til at tage betydelige tab på privatkunder og private boligere.

  Dette kan blive det sidste søm til krisen for de pressede banker.

  #144202
  AnonymForfatter

  Når der ikke er nogen tone (kommunikation) kan tonen ikke være dårlig.

  Q.E.D.

  #144204
  AnonymForfatter

  Hr. General

  Iflg. mine oplysninger så har Ambk _ikke_ en stor portefølje i projektejendommene. Jeg har forstået, at de kom ud i sidste øjeblik og det var Forstædernes der havde mest der til sidst.

  Jeg håber og hælder til, at Ambk får BP II.
  Så ser jeg 2 scenarier:
  1: Banken bliver opkøbt indenfor en kortere periode
  2: Krisen vender og erhvervsengagementerne kollapser ikke – derved kommer der et fornuftigt regnskab fra banken.

  Du nævner at flere banker, der blødte da Lehmann gik ned. Det er nok korrekt, men der var kun én bank, der var skyld i at der skulle skrives under meget meget hurtigt.
  Vi kan ikke sammenligne DB og Ambk – det er 2 forskellige ting – jeg har nok bare bragt det op, fordi du så tit lovpriser dem.

  Forresten – tak for go’ tone ;o)

  #144206
  AnonymForfatter

  🙂
  Præcis samme handlingsmønster ser jeg hos min 7-årige søn, når han ikke får sin vilje eller bliver sagt imod. Så må ingen komme ind på hans værelse og han bestemmer selv hvem han vil tale med og til. Ligesom han tror ting bliver mere rigtige af at blive gentaget eller sagt højere.
  Men han bliver da heldigvis god igen og har faktisk en super god evne til at vedkende sig sine fejl og komme videre. Modsat andre – uden jeg selvfølgelig har nogen speciel i tankerne.
  Og til dem der ikke føler sig ramt af nærværende indlæg – god weekend når I kommer så langt. For mit vedkommende tror jeg Amagerbank-sagen er ved at være uddebatteret – i hvert tilfælde indtil vi får vished om bankpakke II.
  Måske vi ses i en anden tråd.

  #144210
  AnonymForfatter

  General, “jeg vil ignorere ethvert indlæg fra din side” er ikke fravær af kommunikation. Det er til gengæld fravær af god tone.

  #144212
  AnonymForfatter

  Det er en meddelelse (den sidste) til Rådgiver om at jeg ikke gider deltage i den mudderkastning han åbenbart insiterer på at fortsætte.

  Man kan spekulere på hvor han egentlig er rådgiver. Mit gæt er stadig, at han er rådgiver i Amagerbanken, mon dog ikke at Amagerbanken trods udpræget uduelighed hvad angår bankdrift trods alt er i stand til at anvende en proxyserver eller tunnel, så der ikke lige frem står Amagerbanken som afsender på hans indlæg.

  Jeg er ret overbevist om at vi har med en banktrold at gøre, men lad nu det ligge.

  Jeg har grundlæggende ikke mere at sige til manden, men står fuld ud ved hvert et ord jeg har sagt!

  #144216
  AnonymForfatter

  Til BJSB.

  Jeg ved ikke om jeg i særlig grad lovpriser Danske Bank. Jeg synes Danske Bank gør det godt, ja.

  Danske Bank er ret konkurrencedygtig på prisen, hvilket jeg har fremhævet nogle gange. Dermed lagt fra sagt at de er bedst på alle områder. Det er de ikke.

  Hvis jeg skal fremhæve en bank, der i særlig grad udmærker sig, så må det vel nødvendigvis være Nordea. De har klaret sig enestående godt gennem fianskrisen. De vinder markedsandele i Danmark og de giver Sweedbank og SEB Bank klart baghjul i sverige. Modsat Sweedbank og SEB har Nordea ikke blødt penge ud i Baltikum. Modsat Danske Bank har Nordea ikke købt banker da prisen toppede, og faktisk har Nordea lavere nedskrivninger på det danske bankmarked end Danske Bank.

Viser 15 indlæg - 61 til 75 (af 103 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.