Kaution gammel gæld

Viser 8 indlæg - 31 til 38 (af 38 i alt)
 • Indlæg
 • #141708
  AnonymForfatter

  Tove, du burde lade være med at udtale dig om jura, som du tydeligvis ikke har en pind forstand på.

  Det er korrekt, at kautionsforpligtelser af og til afvises med baggrud generalklausulen i Aftl§36.

  Derimod har Aftl §31 ingen som helst anvendelse i kautionssager mod banker.

  #141718
  AnonymForfatter

  Hej Bauneborg

  Jeg har kigget på Pengeinstitutankenævnets site og jeg tror, at der er tale om kendelse nr. 515/2008 http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Søgiafgørelser/Visenafgørelse.aspx?VerdictId=266544fe-4392-4c19-b5d0-8a7855bb45d9. Hvis det er denne kendelse, (jeg kan jo tage fejl, og tager jeg fejl, så se bort fra nedenstående kommentarer), så har banken givet alle oplysninger om kautionens rækkevidde: Der står bla. i kendelsen, at du som selvskyldnerkautionist har underskrevet følgende:

  “Jeg/vi accepterer omstående bestemmelser for kaution.

  Jeg/vi har derudover modtaget og gjort mig/os bekendt med en genpart af dette dokument, kopi af låneaftale med angivelse af aktuel gæld, kopi af kreditoplysninger, et eksemplar af “Sparekassen Gjerns almindelige forretningsbetingelser" samt et eksemplar af “Sparekassen Gjerns almindelige bestemmelser for lån og kreditter", som også gælder for lånet.

  Jeg/vi bekræfter tillige at have modtaget kopi af følgende bilag:

  – Debitors seneste årsopgørelse fra skattevæsenet

  – Debitors seneste 3 lønsedler

  Herudover bekræfter jeg/vi, at Sparekassen Gjern har oplyst mig/os om debitors øvrige kreditaftaler med Sparekassen Gjern, herunder den aktuelle størrelse af debitors gæld for lån og kreditramme samt udnyttelse af kredit.

  I den forbindelse bekræfter jeg/vi, at jeg/vi er opmærksom på, […] at kautionsforpligtelsen ikke udelukker Sparekassen Gjern fra nu eller senere at yde debitor kredit/lån.

  […]

  Udlevering af pjece
  Det bekræftes herved, at pjece om kaution er udleveret og gennemgået med kautionisten.

  …"

  Under “Nyheder" på Pengeinstitutankenævnets site, så ligger der et uddrag af den samme kendelse – http://www.pengeinstitutankenaevnet.dk/Da/Forside/Aktuelt/Aktuelt.aspx:

  Flertallet udtalte:

  “Det fremgår klart af det gældsbrev vedrørende et lån på ca. 291.000 kr. til K’s daværende svoger, som K underskrev som kautionist den 6. september 2005, at lånebeløbet angik en forhøjelse af et bestående lån med 39.000 kr., og det må lægges til grund, at K fuldt ud var klar over, at kautionsforpligtelsen således hovedsagelig omfattede gammel gæld. Der er ikke grundlag for at fastslå, at K på utilbørlig måde blev presset til at påtage sig forpligtelsen.

  Den omstændighed, at K’s kautionsforpligtelse hovedsagelig blev påtaget for gammel gæld, kan herefter ikke føre til, at forpligtelsen er ugyldig. Udtalelsen i Forbrugerrådets og Finansrådets fælles holdning af 14. september 2001 til regler for privat kaution om, at “Parterne er enige om, at der ikke bør stilles kaution for gammel gæld", har alene karakter af en henstilling og kan ikke i sig selv føre til ugyldighed.

  Det fremgår klart af gældsbrevet, at K og dennes tidligere ægtefælle hver påtog sig at kautionere med 75.000 kr. for den samlede gæld".

  Således har du som selvskyldnerkautionist været fuldt ud bekendt med, at der blev kautioneret for gammel gæld, kautionens rækkevidde og konsekvenserne af at være kautionist – det fremgår nemlig tydeligt af Finansrådets og Forbrugerrådets pjece om kaution (som Bauneborg har kvitteret for, og banken har rådgivet udførligt om, hvad kaution er). Dette er et uddrag af pjecen, som du har fået udleveret:
  http://www.forbrugerraadet.dk/raad-alle/alle/kaution/:

  “At kautionere betyder, at man lover et pengeinstitut at betale en anden persons (låntagers) gæld, hvis denne person ikke kan eller vil betale.

  Kaution over for pengeinstitutter er normalt en såkaldt selvskyldnerkaution. Det betyder, at pengeinstituttet kan gå direkte til kautionisten og forlange at han eller hun betaler, hvis låntager holder op med at betale.

  Hvad skal du særligt være opmærksom på ?
  Der er to forhold, som du skal være særligt opmærksom på, hvis du bliver bedt om at kautionere:

  Du bør ikke kautionere, hvis du ikke kan undvære det beløb, du bliver bedt om at kautionere for. Spørg derfor altid dig selv, om du i givet fald er parat til at “forære" låntager pengene. Det er nemlig ofte meget svært for kautionister at få pengene igen fra låntager.

  Det er op til dig selv at vurdere risikoen for at ende med at komme til at betale, hvis du kautionerer. Pengeinstituttet giver dig nogle oplysninger til brug for bedømmelse af risikoen, men du bør overveje at bede om yderligere oplysninger hos låntager, før du kautionerer.

  Hvorfor yder pengeinstitutter lån mod kaution ?
  Når pengeinstitutter yder et lån og samtidig ønsker kaution, er det udtryk for, at pengeinstituttet er usikker på, om låntager vil være i stand til at betale lånet tilbage.

  Der kan være mange grunde til, at pengeinstituttet ikke ønsker at løbe risikoen for, at låntager ikke betaler lånet tilbage. Det kan være usikkerhed om låntagers fremtidige indtjening eller låntagers andre gældsposter. Det kan også være, at et projekt fx med opstart af ny virksomhed, som låntager ønsker at låne penge til, er meget usikkert".

  …..

  Det er selvfølgelig en trist situation, som du er havnet i, men du er gået ind på at kautionere med åbne øjne, og jeg har svært ved at se, at du på nogen måde kan få medhold i ved en retsinstans, at din kaution ikke skulle være gyldig h.h.v. blive nedsat eller bortfalde. Og som jeg ser det, så kan ingen – hverken de stærke eller svage ugyldighedsgrunde i aftaleloven finde anvendelse på kautionsforholdet.

  Du må i det mindste se det positive i tingene, at du har lært, at man aldrig skal kautionere, og at du i det mindste er så heldig, at dit tab ikke er blevet værrere.

  Håber du finder en løsning.

  MVH/Nuser

  #141720
  testForfatter

  som kendelse fra ankenævnet er aftrykt har de ikke taget stilling til aftalen som sådan. Det pres der kan ligge på en slægtning for at holde en ovenvande kan i sig selv efter min mening gøre aftale om kautionen på den gamle gæld ugyldig jævnfør aftale loven.

  og tove har helt ret i at forbruger kan få aftaler som de har indgået omstødte jævnfør forskellige beskyttelses paragraffer. f.eks. købeloven og funktionær loven

  Men nej jeg er ikke jurist men er i al fald 100% på at man ikke kan få friproces hvis det er udsigtsløs at føre sagen. En 2-3 afgørelse er jo heller ikke helt håbløs og viser at i hertilfald to personer ville give klagere medhold. Det har de ikke gjort af medlidenhed men ud fra en juridisk vurdering.

  #168750
  AnonymForfatter

  Ja så er der gået en rum tid, jeg synes lige, at jeg vil slå et slag forbi My Banker og fortælle om afslutningen af min kautions sag. Jeg har som lægdmand fået indsigt i en fuldstændig ny verden, hvor det ikke er logik, men jura der styrer. Jeg var nok lidt naiv, når jeg troede at jura og logik det er 2 sider af samme sag. Jeg arbejder indenfor salg, og der skal mine anprisninger af en vare være i overensstemmelse med sandheden, selvom det ikke er lovtekst, ellers falder hammeren.
  Min sag blev afsluttet med et forlig med banken, hvor jeg skulle indbetale halvdelen af kautionsbeløbet, resten bliver så hængende til min x-kone.
  Nu kan jeg så starte processen med at få inddrevet det jeg har betalt til banken hos Preben Brix Madsen (min x-svoger, han nægter nemlig at skylde mig noget. Så jeg må starte en ny sag imod ham! Hvordan gør man det ? kan jeg sælge fordringen ? i givet fald til hvem.

  #168752
  testForfatter

  Ta en snak med en advokat hurtigst muligt du skal ha ham fodgeretten hurtigst muligt. Har han noget af værdi?

  #168758
  AnonymForfatter

  Jeg ved at han har stukket noget til side, men det kan jeg jo ikke bevise. Måske jeg skal køre en sag som små småsag, for at holde udgifterne i ro. jeg er egentlig mest indstillet på at sælge fordringen. så ved jeg at der er nogen der har mere energi end jeg til at kræve beløbet ind. en ting er at han ikke vil betale, men jeg har ikke lyst til at lade det sejle, så får han jo netop sin vilje.

  #168762
  AnonymForfatter

  Michael – hvori består din motivation for at besvare indlæg herinde.

  Du virker som om du nærmest elsker at kommentere negativt på mennesker som er kommet i nød..

  mvh. En som IKKE er i nød og ja jeg er sikkert meget rigere end dig Michael.Men det er sagen uvedkommende.

  #168764
  testForfatter

  tror ikke det er realistisk at sælge fordringen før du har fået fodgerettens ord for at den er der. Selv derefter er det nok tvivlsomt. Privat personer har ret store muligheder for at undlade at betale regninger.

Viser 8 indlæg - 31 til 38 (af 38 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.