Er Jyske Bank presset af Finanskrisen ? “Jyske Bank i frontalangreb på Mybanker”

Forside Fora Privatøkonomi Er Jyske Bank presset af Finanskrisen ? “Jyske Bank i frontalangreb på Mybanker”

 • This topic has 8 stemmer and 19 svar.
Viser 5 indlæg - 16 til 20 (af 20 i alt)
 • Indlæg
 • #139494
  ahk

  Ork! Det er vand, du! Eller rettere: det er vand, Lars Nielsen (på JP). Én ting er, at Jyske Bank skyder på Mybanker – når det kommer til historisk, sensationel dårlig makedsføring, ja, så er Anders Dams bedrift da uden sidestykke! “Finanskrisen er kundernes skyld!” Ha-ha! Det er fantastisk! Jeg fik ellers et rigtig godt indtryk af manden i forbindelse med Krauses lange interview med ham i radioens P1 – jeg mener, hvor mange bankdirektører går op i Søren Kierkegaard? Indtrykket står vel stadig stærkt, men at bebrejde kunderne finanskrisen, er det suverænt dårligste PR stunt jeg kan mindes at have set i Danmark. 🙂 Når det så er sagt, ja så har han faktisk en pointe fra et moralsk standpunkt. Han har for så vidt ret – men at gøre opmærksom på det overfor de kunder som han skal leve af, det fungerer bare ikke rent markedsføringsmæssigt. Han burde have lært af samme Kierkegaard at der er områder i tilværelsen om hvilke man ikke kan/bør tale.
  http://epn.dk/brancher/finans/bank/article1692304.ece
  Mvh
  AHK

  #139498
  Klodshans

  Nu er jeg ikke specielt begejstret for Jyske Bank for tiden, men helt ærligt…
  Manden har jo ret. Der står to underskrifter på en aftale og når man kan læse om at kunder i nogen banker har fået lov til at låne helt op til 6-7 gange deres årsindtægt, så er de altså ikke selv helt uden ansvar.
  Som kunde bør man tænke sig grundig om, hvis man skifter bank for at kunne få noget til at lade sig gøre som ens tidligere bank ikke ville gå med til. Måske er der en grund til det.

  #139500
  ahk

  Rent boksebrag i skjorte og slips! Mybanker vs. Jyske: http://borsentv.dk/privatokonomi/clip/4436

  #139544
  Jyden

  Nu vil jeg ikke prale af at være særlig stærk i Søren Kierkegaard, men jeg kan ikke forestille mig andet end at både Anders Dam og alle landets øvrige bankdirektører på et tidspunkt har været på et kursus hvor de fra Kierkegaard har lært “At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde her”
  – og det er de vel gået hjem og arbejdet videre med deres “rådgivere” om så de kunne give god rådgivning – eller er de sprunget over hvor gærdet er lavest og har nøjes med at få personelet til at proppe det ned i halsen på kunderne som pengeinstitutet selv tente mest på.
  Jeg er faktisk bange for at Kierkegaard har levet lidt forgæves i forhold til finanssektoren.

  #139570
  ahk

  Ingenlunde! 🙂 Kierkegaard er skam højaktuel når det kommer til finanspolitiske forhold. Hør blot her! Dette er fra Vexel-Driften:

  “Man vil forbedre Statens Finanser ved Besparelser. Kan der tænkes noget Kjedsommeligere. Istedenfor at forøge Gjælden, vil man afbetale den. Efter hvad jeg kjender til de politiske Forhold, vil det være Danmark let at aabne et Laan paa 15 Millioner. Hvorfor tænker Ingen derpaa. At et Menneske er Geni og ikke betaler sin Gjæld, det hører man dog af og til, hvorfor skulde en Stat ikke kunne gjøre det Samme, naar der blot er Enighed? Man aabne da et Laan paa 15 Millioner, man anvende det ikke til Afbetaling, men til offentlig Forlystelse. Lader os feire det tusindaarige Rige med Fryd og Gammen. Som der nu overalt staaer Bøsser, hvori man kan lægge Penge, saa skulde der da overalt staae Skaale, hvori der laae Penge. Alt vilde blive gratis; man gik gratis i Theatret, gratis til de offentlige Fruentimmer, man kjørte gratis til Dyrehaugen, man blev begraven gratis, gratis blev der holdt Tale over Een; jeg siger gratis; thi naar man altid har Penge ved Haanden, saa er paa en Maade Alt gratis. Ingen maatte eie fast Eiendom. Kun med mig skulde der gjøres en Undtagelse. Jeg forbeholder mig 100 Rbdlr. om Dagen fast i Londoner Bank, deels fordi jeg ikke kan have Mindre, deels fordi det er mig, der har givet Ideen, endelig fordi man ikke kan vide, om jeg ikke kunde hitte paa en ny Idee, naar de 15 Millioner vare forbrugte. Hvad vilde Følgen af denne Velstand blive? alt Stort vilde strømme til Kjøbenhavn, de største Kunstnere, Skuespillere og Dandserinder. Kjøbenhavn vilde blive et andet Athen. Hvad vilde Følgen blive? Alle Rigmænd vilde nedsætte sig i denne Stad. Blandt Andre vilde vel Keiseren af Persien og Kongen af Engelland ogsaa komme hertil. See her er min anden Idee. Man bemægtiger sig Keiserens Person. Maaskee vil Een sige: der bliver Oprør i Persien, man sætter en ny Keiser paa Thronen, det er skeet saa ofte før, og den gamle Keiser falder i Prisen. I saa Fald er det min Idee, at man sælger ham til Tyrken, han vil nok vide at gjøre ham i Penge. Dertil kommer endnu en Omstændighed, som vore Politikere ganske synes at oversee. Danmark er Ligevægten i Europa. Der kan ikke tænkes nogen lykkeligere Existens. Jeg veed det af egen Erfaring. Jeg var engang Ligevægten i en Familie, jeg kunde gjøre lige hvad jeg vilde, det gik aldrig ud over mig, men altid over de Andre. O! maatte min Tale trænge hen til Eders Øren, I som ere satte paa de høie Steder, til at raade og raade, I Kongens og Folkets Mænd, vise og forstandige Statsborgere af alle Classer! Seer Eder dog for! Gamle Danmark gaaer under, det er fatalt, det gaaer under af Kjedsommelighed, det er det Allerfataleste. I Oldtiden blev den Konge, der skjønnest besang den afdøde; i vor Tid burde den være Konge, der sagde den bedste Vittighed, den Kronprinds, der gav Anledning til, at den bedste Vittighed blev sagt.”

  Mvh
  AHK

Viser 5 indlæg - 16 til 20 (af 20 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.