Tjek omkostningerne inden du vælger din investeringsapp

Tjek omkostningerne ved din investeringer

Den seneste tids fokus på de negative eller meget lave investeringsafkast i 2018, har rettet opmærksomheden mod omkostningerne ved at investere. Der er flere muligheder for at holde omkostningerne nede, men det er ikke altid lige let at gennemskue de forskellige priser.

 

Hvilken type investeringer ønsker du?

De forskellige investeringsapps tilbyder noget forskelligt. Derfor er det en god ide at finde ud af, hvordan man gerne vil investere, INDEN man vælger den app, som man vil bruge.

  • Ønsker man en professionel rådgiver skal håndtere investeringen (aktiv forvaltning)?
  • Ønsker man at investere i en markedsudvikling, og hvor investeringen ikke bliver justeret løbende (Passiv forvaltning)?
  • Ønsker man selv at stå for at udvælge og handle med sine investeringer (Aktiv forvaltning)?

Hvis man har fokus på omkostningerne, så afhænger de generelt af hvilken af ovenstående løsninger man er tilhænger af. Det koster ekstra at have en professionel rådgiver til løbende at tilpasse investeringen i forhold til rådgiverens forventninger til en markedsudvikling. Derimod er der ikke så mange omkostninger forbundet ved at investere i et indeks, der følger en markedsudvikling og hvor der ikke løbende bliver justeret på investeringen. Vælger man selv at stå for at udvælge og handle sine investeringer, vil der være handelsomkostninger forbundet med hver handel.

 

Hvor risikovillig er du?

De fleste personer investerer for at få så stort afkast som muligt. Jo mere risikovillig, man er, jo større er muligheden for at få et stort afkast. Men muligheden for at tabe på investeringen er også større. Derfor vælger nogle investorer at investere i et indeks, der følger en markedsudvikling og derfor kan forvente et afkast, der passer til udviklingen i det pågældende marked.

 

Passivt forvaltede investeringer er billigst

Mybanker har sammenlignet syv af de mest populære apps på det danske marked og undersøgt omkostningerne ved at bruge dem. Vi har kigget på Sparindex, Nora, NORD, Darwin, June, Nordnet og Saxo Investor.

I sammenligningen, har vi undersøgt omkostningerne ved at investere 100.000 kr. i investeringsforeninger gennem de forskellige apps og udregnet den laveste årlige pris for at bruge dem. Vi har antaget, at investeringen vokser 10% i løbet af et år, hvorfor omkostningerne er baseret på denne vækst. Hvor det har været muligt, har vi set på omkostningerne ved at investere i den samme investeringsfont, nemlig Danske Invest Indeks Small Cap. I de øvrige apps, har vi kigget på omkostningerne ved at investere i en fond, der er sammenlignelig.

 

Her er omkostningerne ved at bruge de forskellige apps

AppÅrlig omkostning ved investering af 100.000 kr.Kommentar
Saxo investor510 kr.Passivt forvaltet
Nordnet510 kr.Passivt forvaltet
Nora640 kr.Passivt forvaltet
Sparindex670 kr.Delvist aktivt forvaltet
NORD Investments750 kr.Passivt forvaltet
Darwin865 kr.Delvis aktivt forvaltet
June910 kr.Delvist aktivt forvaltet
Lysa390 kr.Passivt forvaltet

Analysen er lavet i august 2019 ud for nogle fælles antagelser om at man har en tidshorisont på 7 år og ikke handler i denne periode. Priserne er udregnet på baggrund af de oplysninger selskaberne oplyser på deres hjemmesider eller via direkte kontakt til Mybanker.

 

Læs mere om, hvilken investeringsapp, du bør vælge. 

 

Vær opmærksom på beskatningen af afkastet

Når man kaster sig ud i at investere, skal man være opmærksom på hvordan de forskellige investeringer bliver beskattet. Som reglerne er nu, bliver afkast fra f.eks. EFT’er beskattet som kapitalindkomst og efter lagerprincippet.

 

Skab et hurtigt overblik over de forskellige apps

Vi har samlet svar på nogle af de mest relevante spørgsmål i forhold til hvilken app, der passer til hvilken type investeringer:

KriterierSaxo InvestorNordnetSparindexNoraNord InvestmentsDarwinJuneLysa
Hvis du selv vil udvælge og handle enkelte aktierXX
Hvis du vil investere i udenlanske fonde udenom danske bankerXX
Hvis din investering blot skal følge en markedsudvikling (dvs. en passiv tilgang)MuligtMuligtXX
Hvis du vil have, at du bliver beskattet med lagerskatXXXXXX
Hvis du vil have, at du bliver beskattet med realisationsskatXX
Hvis du vil have, at dine investeringer er etisk screenetXXXXXX
Hvis der ønskes en uvildig investeringsportalXXX
Kan depotet gå ind under aktiesparekontoen**X*

*= Muligt

**= ETF’ere kan ikke indgå, men det er muligt ved køb af aktier

 

 

 

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder